ADSтендер. Додатки до договору є його невід’ємною частиною

ADSтендер. Додатки до договору є його невід’ємною частиною

До Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель звернулось ТОВ «ПМК-77», яке повідомляло, що Замовник – Відділ управління комунальним майном Коломийської міської ради, порушив порядок проведення процедури закупівлі будівництва та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин.

Очікувана вартість – 37 277 000,00 грн.

За твердженням Скаржника, тендерна пропозиція переможця процедури закупівлі ПП «Промбудсервіс-Косів» не відповідала умовам тендерної документації, що підтверджується, на думку Скаржника, наступним.

  1. Скаржник зазначив, що ПП «Промбудсервіс-Косів» надано копію договору з Управлінням капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації без додатку до договору «Календарний план», який є невід’ємною його частиною. Також учасник надав копію договору з Департаментом будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації без додатків до договору («План фінансування будівництва», «Поквартальне завдання виконання будівельно-монтажних робіт», «Договірна ціна»), які є невід’ємною частиною договору.

Замовник у своїх поясненнях зазначив, що для документального підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного договору від учасників не вимагалось надати «Календарний план». Завірена копія договору, завірені копії довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, завірені копії підписаних замовником актів приймання-виконаних будівельних робіт та позитивний лист-відгук є достатніми для підтвердження досвіду виконання аналогічного договору.

  1. Також Скаржник зазначив, що згідно з пунктом 3.3 проекту договору підряду ціна договору визначена твердою, натомість ПП «Промбудсервіс-Косів» у складі тендерної пропозиції запропонував вид договірної ціни – динамічна.

Позиція Колегії АМКУ (рішення № 476-р/пк-пз від 19.01.2018)

  1. Додаток 7 тендерної документації містить форму «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору (2015-2017 роки)» у формі таблиці, відповідно до якої для документального підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного договору учасник повинен надати, зокрема, завірену копію вказаного учасником у таблиці договору.

У складі тендерної пропозиції ПП «Промбудсервіс-Косів» міститься довідка про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору (2015-2017 роки), яка містить інформацію про виконання двох договорів від 18.07.2013 №92 (з додатковою угодою від 14.06.2017) та від 14.12.2015 № 145 (з додатковою угодою від 18.10.2017). Також у складі тендерної пропозиції містяться вказані в довідці договори.

Відповідно до договору від 18.07.2013 № 92 генпідрядник зобов’язується виконати роботи при наявності фінансування згідно з календарним планом-графіком виконання робіт, який є невід’ємною частиною цього договору.

Разом з тим, у складі тендерної пропозиції ПП «Промбудсервіс-Косів» відсутній календарний план-графік, що є невід’ємною частиною договору від 18.07.2013 № 92.

Відповідно до договору від 14.12.2015 № 145 додатком до вказаного договору є, зокрема, додаток 1 – конкретизація умов договору відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668. Відповідно до вимог вказаного додатку договірна ціна, графік фінансування робіт та квартальне завдання є невід’ємними частинами договору.

Разом з тим, у складі тендерної пропозиції ПП «Промбудсервіс-Косів» відсутні договірна ціна, графік фінансування робіт та квартальне завдання, що є невід’ємними частинами договору від 14.12.2015 № 145.

Враховуючи вищенаведене, тендерна пропозиція ПП «Промбудсервіс-Косів» не відповідала умовам тендерної документації в цій частині.

  1. Відповідно до пункту 1 розділу 3 тендерної документації тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, в яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки, файлів, зокрема, з договірною ціною тендерної пропозиції та підтверджуючими розрахунками за статтями витрат у відповідності до Державних будівельних норм: локальні кошториси; розрахунок вартості матеріальних ресурсів; розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів; розрахунок загальновиробничих витрат; розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат; розрахунок прибутку.

Згідно з пунктом 3 розділу «Результати торгів та укладання договору про закупівлю» тендерної документації проект договору наведено у додатку 10 тендерної документації. На підтвердження погодження з умовами проекту договору про закупівлю учасники процедури закупівлі у довільній формі надають письмову згоду з умовами проекту договору. Відповідно до пункту 3.3 проекту договору ціна договору є тверда та може бути уточнена за умов, наведених у вказаному пункті.

У складі тендерної пропозиції ПП «Промбудсервіс-Косів» міститься гарантій лист, відповідно до якого учасник гарантує, що у випадку акцепту його пропозиції, зобов’язується підписати запропонований Замовником договір про закупівлю послуг та погоджується з істотними (основними) умовами договору та можливістю їх включення до договору про закупівлю у разі перемоги в торгах.

Окрім іншого, у складі тендерної пропозиції підприємства міститься заповнений та підписаний з боку учасника проект договору. Також у складі тендерної пропозиції міститься документ «Договірна ціна», в якому зазначено: «договірна ціна – динамічна», що не відповідає умовам тендерної документації в цій частині.

Враховуючи викладене, тендерна пропозиція ПП «Промбудсервіс-Косів» не відповідала умовам тендерної документації та мала бути відхилена Замовником.

Орган оскарження зобов’язав Відділ управління комунальним майном Коломийської міської ради скасувати рішення про визначення ПП «Промбудсервіс-Косів» переможцем процедури закупівлі.

Рекомендовані публікації

Додати коментар