ADSтендер. Колегія АМКУ встановила, що Скаржник не порушив умови тендерної документації

ADSтендер. Колегія АМКУ встановила, що Скаржник не порушив умови тендерної документації

До Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель звернулось ТОВ «ВІПМЕДІА», яке повідомляло, що Замовник – Державний комітет телебачення і радіомовлення України, порушив порядок проведення процедури закупівлі послуги з організації та проведення інформаційної кампанії щодо успішного досвіду впровадження європейських стандартів в усіх сферах життя, у тому числі в бізнесі, науці, культурі, а також громадській діяльності в державах – членах ЄС.

Очікувана вартість – 3 700 000,00 грн.

Скаржник не погоджувався з рішенням Замовника щодо відхилення своєї тендерної пропозиції.

Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника тендерна пропозиція Скаржника була відхилена з наступних підстав:

  1. «ТОВ «ВІПМЕДІА» надали довідку в довільній формі, яка не містить інформації про досвід роботи, а лише вказує на його наявність. Однак наявність досвіду не є підтвердженням досвіду надання аналогічних послуг, що було конкретно визначено Замовником у додатку 1 до тендерної документації. Член тендерного комітету зазначив, що учасник не відповідає кваліфікаційному критерію відповідно до статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме не підтвердив кваліфікаційний критерій «Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід».

Скаржник зазначив, що відповідно до вимог тендерної документації учасник мав надати довідку в довільній формі, яка містить інформацію про наявність працівників, їх перелік, ПІБ, досвід роботи та кваліфікацію, що будуть залучені для надання послуг, які є предметом закупівлі (працівники повинні мати досвід надання аналогічних послуг).

Скаржник у складі тендерної пропозиції надав довідку, яка містить наступну інформацію про працівників, що будуть залучені: залучені працівники мають відповідну кваліфікацію та необхідні знання та досвід; перелік працівників; ПІБ працівників; зазначено про наявність досвіду з аналогічних робіт згідно з вимогами тендерного завдання та підтверджено його наявність та вказано кількість років досвіду; зазначено кваліфікацію кожного співробітника за відповідною освітою.

Замовник у своїх поясненнях повідомив, що виходячи із формулювання кваліфікаційної вимоги, вказаної у тендерній документації (а саме – «досвід роботи»), Замовник просив надати у довільній формі інформацію не про наявність досвіду, а про конкретний досвід, що само собою означає певну його конкретизацію. Формулювання «є досвід», написане у довідці Скаржника, жодним чином не відображає досвіду працівників та не дає можливості Замовнику підтвердити відповідність учасника кваліфікаційному критерію. Замовник вважає, що такий підхід до підготовки тендерної пропозиції є вкрай формальним, а скаргу щодо зазначеної підстави – абсолютно необґрунтованою.

  1. «Розрахунок витрат на закупівлю послуг не містить статті витрат на виготовлення інформаційно-роз’яснювальних друкованих матеріалів (буклети/листівки), що є одним із завдань виконавця, визначених в додатку 3 тендерної документації».

Скаржник повідомив, що тендерною документацією було встановлено наступну вимогу саме для виконавця: у тендерній пропозиції виконавець повинен запропонувати план витрат (орієнтовний кошторис) з наведеними кількісними та якісними показниками щодо організаційно-технічних заходів із забезпечення проведення кампанії. Під час подання тендерної пропозиції Скаржник є Учасником процедури закупівлі та не є виконавцем, отже для учасника, на думку Скаржника, не було передбачено подання у складі тендерної пропозиції такого документу як «план витрат».

Замовник зазначив, що відповідно до тендерної документації, учасник повинен розмістити всі документи, передбачені тендерною документацією, до кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Розрахунок вартості послуг з організації та проведення інформаційної кампанії є невід’ємною частиною тендерної пропозиції, проекту договору та включає перелік послуг (деталізація послуг) відповідно до технічних вимог предмета закупівлі, визначених у тендерній документації. Розрахунок витрат, наданий Скаржником, не містить статті витрат на виготовлення інформаційно-роз’яснювальних друкованих матеріалів (буклети/листівки), що є одним із завдань Замовника, визначених в тендерній документації.

Позиція Колегії АМКУ (рішення № 6533-р/пк-пз від 23.05.2019)

  1. Згідно з додатком 1 тендерної документації для підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію «Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» учасник має надати довідку у довільній формі, яка містить інформацію про наявність працівників, їх перелік, ПІБ, досвід роботи та кваліфікацію, що будуть залучені для надання послуг, що є предметом закупівлі (працівники повинні мати досвід надання аналогічних послуг). Для підтвердження інформації необхідно додати копії документів, що підтверджують трудові відносини між учасником та вказаними працівниками. Допускається наявність працівників у учасника, які перебувають з ним у трудових відносинах на підставі цивільно-правових договорів та за умови надання учасником відповідної документально підтвердженої інформації (копії цивільно-правових договорів).

У складі тендерної пропозиції Скаржника міститься документ, в якому зазначено, що в разі перемоги у тендері ТОВ «ВІПМЕДІА» буде залучено фахівців, які мають відповідно кваліфікацію та необхідні знання та досвід та наведено перелік з п’яти осіб, зокрема, вказано ПІБ, наявність досвіду та досвід роботи.

Тендерна документація не містить вимог щодо необхідності зазначення саме у наведеній вище довідці інформації про те, що працівники мають досвід надання саме аналогічних послуг.

  1. У додатку 3 тендерної документації наведено технічні вимоги до предмета закупівлі. Згідно з цим додатком у тендерній пропозиції виконавець повинен запропонувати план витрат (орієнтовний кошторис) з наведеними кількісними та якісними показниками щодо організаційно-технічних заходів із забезпечення проведення кампанії.

У складі тендерної пропозиції Скаржника міститься «Розрахунок вартості», в якому, зокрема, наведено перелік (деталізацію послуг), а також суми.

Тендерна документація не містить окремих вимог до порядку формування плану витрат (орієнтовного кошторису), що надається у складі тендерної пропозиції, зокрема, необхідності врахування статті витрат на виготовлення інформаційно-роз’яснювальних друкованих матеріалів тощо. Крім того, наведена вище умова тендерної документації стосується саме виконавця робіт, яким учасник станом на момент подання тендерної пропозиції не є.

Враховуючи викладене, Скаржник не порушив умови тендерної документації, тому його тендерна пропозиція була неправомірно відхилена Замовником з наведених вище підстав.

Таким чином, Орган оскарження зобов’язав Замовника скасувати рішення про відхилення тендерної пропозиції Скаржника та рішення про визначення переможця процедури закупівлі.

Рекомендовані публікації

Додати коментар