ADSтендер. Колегія АМКУ встановила, що тендерна документація не містила функціонального алгоритму виконання QR-коду

ADSтендер. Колегія АМКУ встановила, що тендерна документація не містила функціонального алгоритму виконання QR-коду

До Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель звернулось ДП «Київська офсетна фабрика», яке повідомляло, що Замовник – ДП «Національні інформаційні системи», порушив порядок проведення процедури закупівлі друкованої продукції з елементами захисту (спеціальні бланки нотаріальних документів) у кількості 14 400 000 шт.

Очікувана вартість – 172 800 000,00 грн.

Скаржник зазначив, що тендерна документація містить дискримінаційні умови, які призводять до порушення його прав, як потенційного учасника процедури закупівлі.

Скаржник повідомив, що технічний опис предмета закупівлі не містить детального опису, схем захисту тощо, що є порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі»; у описі є посилання на розроблену схему захисту, хоча сама схема захисту відсутня, як у тендерній документації, так і у будь-якому наказі Міністерства юстиції України.

Скаржник зазначив, що у проекті договору також є посилання на технічний опис, що затверджений Наказом Міністерства юстиції України. Отже, будь-який учасник закупівлі не зможе виготовити товар, якщо відносно нього ще не існує технічною опису, адже неможливо визначити спроможність виготовлення такого товару та підрахувати витрати на його виготовлення та собівартість одиниці продукції.

Також Скаржник повідомив, що додатком 4 тендерної документації передбачається використання QR-коду, під яким міститься серія та номер із шести цифр, виконання захисних елементів бланка фарбами відповідно до розробленої в установленому порядку схеми захисту, а також застосування на лицьовому боці бланка оптично-електронного елемента та оптичної металізованої наскрізної нумерації. У зв’язку з чим, за інформацією Скаржника, він звертався до Замовника щодо технічного опису спеціального бланка нотаріального документа, в якому просив Замовника надати роз’яснення стосовно інформаційного вмісту та алгоритму надання інформації для генерування зазначеного коду, доступу до схеми захисту або інформації, яким чином можливо ознайомитись з технічним описом, надати роз’яснення стосовно опису функціонального вмісту та захисних характеристик, вказаних вище елементів й надати роз’яснення стосовно термінів «оптична металева наскрізна нумерація» та «оптично-електронний документ».

Замовник з цього приводу надав пояснення, в яких зазначив, що технічні характеристики предмета закупівлі складені відповідно до опису спеціального бланка нотаріального документа, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 № 812 «Про затвердження Порядку витрачання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх використання та опису і зразка такого бланка».

Замовник зауважив, що технічний опис спеціального бланка нотаріального документа має гриф «Для службового користування», та враховуючи вимоги законодавства щодо доступу до інформації з обмеженим доступом, не може бути оприлюднено на загальнодоступному онлайн ресурсі.

На підставі наведеного Замовник зауважив, що з метою обмеження розповсюдження інформації з обмеженим доступом ним буде надано технічний опис, що має гриф «Для службового користування», безпосередньо переможцю торгів після укладення з ним відповідного договору.

Позиція Колегії АМКУ (рішення № 230-р/пк-пз від 11.01.2018)

У додатку 4 тендерної документації містяться технічні характеристики до предмета закупівлі, в яких наведено опис спеціального бланка нотаріального документа. Опис спеціального бланка нотаріального документа розроблено на підставі й у відповідності до Опису і зразка спеціального бланка нотаріального документа, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 № 812 «Про затвердження Порядку витрачання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх використання та опису і зразка такого бланка».

Згідно з пунктом 6 додатку 4 тендерної документації для бланка передбачено наступне: у нижньому лівому куті на лицьовому боці бланка міститься QR-код розміром 22х22 міліметри, під яким міститься серія, яка складається з трьох літер, та номер із шести цифр. Згідно з пунктом 10 спеціальний бланк нотаріального документа з обох боків має захисні елементи, виконані спеціальними фарбами відповідно до розробленої в установленому порядку схеми захисту. Згідно з пунктом 11 для захисту від несанкціонованого тиражування та запобігання зміні (заміні) інформації способом гарячого пресування на лицьовому боці бланка у нижньому правому куті горизонтально нанесено оптично-електронний елемент розміром 12х22 міліметри, з радіусом закруглення кутів 2 міліметри. Елемент містить напис «Міністерство юстиції Україні», символічне зображення малого Державного Герба України (тризуба) та оптичну металізовану наскрізну нумерацію.

Відповідно до підпункту 2.2 пункту 2 проекту договору, який міститься у додатку 5 тендерної документації, наведені наступні умови: виготовлена продукція повинна відповідати технічним вимогам до бланків (додаток № 3 до договору), опису і зразку спеціального бланку нотаріального документа, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 № 812, технічному опису спеціального бланку нотаріального документа, затвердженому Наказом Міністерства юстиції України, та зразкам бланків, узгоджених сторонами згідно з розділом 4 цього договору.

Відповідно до підпункту 4.3 пункту 4 проекту договору у разі невідповідності зразків продукції вимогам, встановленим у пунктах 2.1-2.2 цього договору, Замовник повертає постачальнику зразки продукції з переліком зауважень щодо їх невідповідності встановленим вимогам. Відповідно до підпункту 4.4 пункту 4 проекту договору, у разі, якщо за результатами повторної оцінки зразків продукції, отриманої Замовником згідно з пунктом 4.5 цього договору виявлення невідповідності зразків продукції вимогам, встановленим у 2.1-2.2 цього договору, Замовник має право в односторонньому порядку прийняти рішення про розірвання договору.

Як зазначила Колегія АМКУ проект договору не містить додатку 3.

Документація не містить функціонального алгоритму виконання QR-коду, захисних елементів, нанесення оптично-електронного елемента та оптичну металізовану наскрізну нумерацію, що не надає можливості учасникам запропонувати предмет закупівлі у відповідності до вимог додатку 4 тендерної документації та підпункту 2.2 пункту 2 проекту договору та належним чином підготувати свої тендерні пропозиції, що у подальшому може призвести до відхилення тендерних пропозицій таких учасників з підстав, незалежних від них.

Наведені вище дії Замовника порушують один з принципів здійснення закупівель, визначених статтею 3 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме – прозорість та недискримінація учасників.

Таким чином, Колегія АМКУ зобов’язала Замовника внести зміни до тендерної документації.

Рекомендовані публікації

Додати коментар