ADSтендер. Колегія постановила, що Скаржник міг виконати умови тендерної документації

ADSтендер. Колегія постановила, що Скаржник міг виконати умови тендерної документації

До Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель звернулось ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КІНБУРСЬКИЙ», яке повідомляло, що Замовник – Міністерство охорони здоров’я України, порушив порядок проведення процедури закупівлі послуги зі створення єдиної державної інформаційної системи трансплантації.

Очікувана вартість – 26 378 000,00 грн.

Скаржник просив зобов’язати Замовника внести зміни до тендерної документації.

 1. Скаржник повідомив, що, відповідно до умов тендерної документації, встановлена вимога щодо керівника проекту: «щонайменше 3 роки досвіду у сфері розробки інформаційних систем з високим навантаженням, рішень у сфері електронного врядування, рішень у сфері відкритих даних (включно з АРІ), рішення з використанням цифрового підпису/банк ID чи інших систем аутентифікації».

Скаржник зауважив, що згідно з Концепцією розвитку електронного урядування в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 № 649-р, під «електронним урядуванням» необхідно розуміти форму організації державного управління, яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян. Виходячи з цієї дефініції Скаржник дійшов висновку, що взяти участь у закупівлі фактично зможе тільки той учасник, керівник проекту якого вже раніше мав досвід участі та роботи у проектах на замовлення органів державної влади.

Скаржник зазначив, що встановлення вимоги про досвід «рішень у сфері відкритих даних (включно з АРІ)», також значно звужує можливості для учасника тендеру, оскільки сфера відкритих даних (включно в АРІ) використовується, як правило, з базами даних, що містять публічну інформацію. Скаржник вказав, що така вимога тендерної документації пов’язує учасника тендеру з обов’язковим попереднім досвідом участі у державних закупівлях та надання послуг з постачання програмного забезпечення органу державної влади.

Замовник у поясненнях зазначив, що не встановлює будь-яких дискримінаційних обмежень щодо кваліфікації керівника проекту та не визначає обов’язковим розробку ним програмних продуктів з одночасним правом доступу та підтримки не менше 1000 осіб, що може розцінюватись учасниками як вимога, що обмежує конкуренцію.

 1. Також Скаржник повідомив, що відповідно до умов тендерної документації встановлена вимога про «наявність документального підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів» шляхом надання інформаційної довідки у довільній формі, що містить інформацію щодо раніше укладеного(них) договору(ів) на постачання аналогічних послуг (крім відомостей, що становлять комерційну таємницю або інформацію з обмеженим доступом) із зазначенням предметів договорів, замовників та їх місцезнаходження.

Скаржник зауважив, що такі умови значно звужують за суб’єктним складом коло учасників, тендерні пропозиції яких потенційно можуть бути прийняті та розглянуті тендерної комісією, оскільки кожного разу потрібно підтверджувати набутий досвід участі в тендері на державні закупівлі/роботу з відкритими даними/досвід електронного врядування/доказувати аналогічний масштаб проекту. Як наслідок, перевага віддається досвіду роботи з надання послуг саме на замовлення державного сектору, а значення досвіду роботи у приватному секторі взагалі нівелюється, оскільки пріоритет мають «аналогічні договори» і «аналогічні послуги». Скаржник зазначив, що учасник тендеру може надати інформацію про розробку програмного забезпечення на функціонування реєстру (бази даних) для замовника компанії-нерезидента.

Позиція Колегії АМКУ (рішення № 12317-р/пк-пз від 03.12.2018)

 1. Відповідно до розділу 3 тендерної документації відповідно до статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» Замовник встановлює такі кваліфікаційні критерії:
 • наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
 • наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
 • наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.

Відповідно до таблиці 1 додатку 2 тендерної документації вимоги до керівника проекту:

 • досвід роботи керівником проектів не менше ніж 3-х років;
 • досвід успішної реалізації ІТ проектів аналогічного масштабу не менш ніж трьох проектів в ролі керівника – з обов’язковим наданням прикладів;
 • сертифікат типу PMP або аналогічний;
 • вища освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» за напрямом «Iнформаційні технології» або аналогічна технічна освіта, тощо;
 • щонайменше 3 роки досвіду у сфері розробки інформаційних систем з високим навантаженням, рішень у сфері електронного врядування, рішень у сфері відкритих даних (включно з API), рішення з використанням цифрового підпису/банк ID чи інших систем аутентифікації.
 1. Відповідно до таблиці 1 додатку 2 тендерної документації учасник для підтвердження наявності досвіду виконання аналогічних договорів надає інформаційну довідку у довільній формі, що містить інформацію щодо раніше укладеного(них) договору(ів) на постачання аналогічних послуг (крім відомостей, що становлять комерційну таємницю або інформацію з обмеженим доступом) із зазначенням предметів договорів, замовників та їх місцезнаходження.

Тендерна документація не містить вимог щодо надання аналогічних договорів саме про виконання з розробки програмного забезпечення суб’єктів державного сектору.

Скаржник не довів та документально не підтвердив неможливість виконати наведені вище умови тендерної документації, а також не надав документального підтвердження, яким чином наведені вище умови порушують його права та законні інтереси, пов’язані з участю у процедурі закупівлі, та позбавляють можливості подати свою тендерну пропозицію через наявні умови тендерної документації.

Таким чином, Орган оскарження відмовив ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КІНБУРСЬКИЙ» у задоволенні його скарги.

Рекомендовані публікації

Додати коментар