ADSтендер. Колегія встановила, що кваліфікаційні критерії не були дискримінаційними

ADSтендер. Колегія встановила, що кваліфікаційні критерії не були дискримінаційними

До Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель звернулось ТОВ «Абсолют-клімат», яке повідомляло, що Замовник – Національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр» порушив порядок проведення процедури закупівлі робіт за проектом «Реставрація та пристосування пам’ятки архітектури місцевого значення (охор. № 641-Кв) – будинку контори єврейського кладовища по вул. Мельникова, 44 у місті Києві».

Очікувана вартість – 40 756 019,00 грн.

Скаржник просив зобов’язати Замовника усунути дискримінаційні умови та внести зміни до тендерної документації.

  1. Скаржник, посилаючись на умови тендерної документації щодо підтвердження наявності матеріально-технічної бази, повідомив, що, якщо договір оренди закінчується в ході виконання робіт, учасник не має можливості надати гарантійний лист щодо його продовження, що є дискримінаційною вимогою.

Замовник зазначив, що встановлена вимога в частині того, що надані потенційними учасниками договори оренди чи надання послуг повинні бути чинними протягом усього строку виконання робіт зумовлена тим, що Замовник повинен бути упевненим у наявності у потенційного підрядника обладнання, машин, механізмів та транспортних засобів необхідних для виконання усього обсягу робіт, що передбачений тендерною документацією та можливості їх законного застосування і використання протягом усього строку виконання робіт, з метою уникнення таких непередбачуваних обставин як невиконання робіт, які є предметом закупівлі у строки, передбачені тендерною документацією. Замовник зауважив, що гарантійний лист щодо продовження строку дії договору оренди чи надання послуг у випадку його закінчення в ході виконання робіт, не є документом, який надає остаточну гарантію, що в подальшому такий договір буде дійсно продовжено.

  1. Також Скаржник повідомив, що його підприємство має великий досвід будівельних робіт, при цьому специфіка будівельних робіт на пам’ятках архітектури практично не відрізняється від аналогічних робіт на інших об’єктах, тому вважав цю вимогу дискримінаційною.

Замовник вказав, що відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини» реставрація – сукупність науково обґрунтованих заходів щодо укріплення (консервації) фізичного стану, розкриття найбільш характерних ознак, відновлення втрачених або пошкоджених елементів об’єктів культурної спадщини із забезпеченням збереження їхньої автентичності.

Основною відмінністю реставрації від будівельних робіт, в тому числі капітального ремонту, реконструкції, є те, що метою реставрації є виконання робіт, в результаті яких забезпечується збереження автентичності об’єкта. Зазначене підтверджується також тим, що відповідно до ДБН В.3.2-1-2004 «Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам’ятках культурної спадщини», головною метою реставрації пам’ятки є збереження історичної достовірності (автентичності). Досягнення цієї мети можливе тільки за наявності відповідних знань, що зумовлено складністю реставраційних заходів. Реставрація повинна ґрунтуватись на бережливому ставленні до старовинної субстанції та автентичних документів і передбачати збереження та розкриття естетичних й історичних цінностей пам’ятки. Всі заходи консервації, реставрації та протипожежної, санітарної, екологічної охорони тощо, які проводяться на пам’ятці, не повинні призводити до змін пам’ятки і погіршувати її естетичну, історичну, наукову або художню цінність.

Замовник також звернув увагу, що відповідно до ДБН, робітники, зайняті на реставраційних роботах, повинні мати високий професійний рівень кваліфікації, досвід виконання реставраційних робіт та досконало володіти всіма навиками виконання технологічних процесів.

Позиція Колегії АМКУ (рішення № 10117-р/пк-пз від 02.10.2018)

  1. Розділом 3 тендерної документації передбачено, зокрема, наявність обладнання та матеріально-технічної бази, зокрема, довідку, яка містить інформацію про наявність в учасника повного переліку обладнання, автотранспорту/машин та іншої матеріально-технічної бази, які учасник буде використовувати при виконанні робіт, що є предметом закупівлі [із зазначенням найменування (типу), марки, кількості одиниць, технічного стану], з наданням документів, що підтверджують право власності або користування, або залучення обладнання, автотранспорту/машин та іншої матеріально-технічної бази [оборотно-сальдова відомість (або витяг з неї), або інвентаризаційний опис, або акт контрольної перевірки інвентаризації цінностей, або договір оренди (суборенди), або договір купівлі-продажу, або договір користування чи надання послуг].

Наявність в учасника власного автотранспорту/машин підтверджується свідоцтвом про реєстрацію автотранспорту/машин.

Наявність в учасника орендованого автотранспорту/машин підтверджується договором оренди транспортних засобів/машин та свідоцтвом про реєстрацію орендованого автотранспорту/ машин.

Залучення автотранспорту/машин на підставі договору про надання послуг підтверджується договором про надання послуг відповідно до якого залучається транспортний засіб/машина та свідоцтвом про реєстрацію залученого автотранспорту/машин.

Договір повинен бути чинний протягом строку виконання робіт.

Документацією не передбачено надання гарантійних листів про продовження чинності договорів оренди матеріально-технічної бази.

  1. Розділом 3 тендерної документації передбачено, зокрема, наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору, зокрема, інформаційна довідка про виконання аналогічного договору на об’єктах з реставрації пам’яток архітектури, в якій повинно бути зазначено: повне найменування контрагента, з яким укладено договір, його код ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактний номер телефону; предмет договору; сума договору; обсяг виконання робіт за об’єктом в грошовому еквіваленті; рік виконання договору.

Скаржник не довів та документально не підтвердив неможливість виконати наведені вище умови тендерної документації, а також не надав документального підтвердження, яким чином наведені вище умови тендерної документації порушують його права та законні інтереси, пов’язані з участю у процедурі закупівлі, та позбавляють можливості подати свою тендерну пропозицію через наявні умови тендерної документації.

Таким чином, Орган оскарження відмовив ТОВ «Абсолют-клімат» у задоволенні його скарги.

Рекомендовані публікації

Додати коментар