ADSтендер. Недостовірна інформація про виробника товару стала причиною для скасування рішення про визначення переможця

ADSтендер. Недостовірна інформація про виробника товару стала причиною для скасування рішення про визначення переможця

До Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель звернулось ТОВ «Валтекс», яке повідомляло, що Замовник – державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в особі відокремленого підрозділу «Запорізька АЕС» – порушило порядок проведення процедури закупівлі захисного взуття (спецвзуття).

Очікувана вартість – 3 154 166,67 грн.

Скаржник просив зобов’язати Замовника скасувати рішення про визначення ТОВ «Таланпром» переможцем процедури закупівлі у зв’язку з наступним.

  1. Скаржник стверджує, що додатком 1 тендерної документації встановлена необхідність надання копії чинного на дату подання пропозиції сертифікату на систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001:2009. Тендерна пропозиція ТОВ «Таланпром» не містить копії сертифікату на систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001:2009. У пропозиції відсутні навіть посилання на зазначений сертифікат.

Замовник у своїх поясненнях зазначив, що у тендерній документації вказано про копію сертифікату на систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001:2009 учасника торгів (чинний на дату подання пропозиції). Однак документація не містить вимоги про надання такого сертифікату разом з пропозиціями учасників.

  1. Скаржник повідомив, що у складі пропозиції переможця є такі документи: «Технічна пропозиція» та «Специфікація», у яких зазначено, що виробник продукції ТОВ «Таланпром». Також міститься «Довідка яка підтверджує наявність обладнання та матеріально-технічної бази необхідних для виробництва товарів», якою ТОВ «Таланпром» пропонує до постачання Замовнику продукцію виробництва ТОВ «Таланлегпром», на підставі дилерського договору (тобто переможець є не виробником, а дилером). Таким чином, «Технічна пропозиція» та «Специфікація» містять недостовірну інформацію.

На засіданні Колегії АМКУ Замовник надав пояснення, в яких, зокрема, зазначив, що в складі пропозиції переможця була надана довідка, в якій вказано, що він пропонує до постачання продукцію виробництва ТОВ «Таланлегпром». Також була надана копія дилерського договору, у якому зазначено, що ТОВ «Таланлегпром» надав ТОВ «Таланпром» право представляти інтереси та реалізовувати товар компанії від свого імені кінцевим покупцям. Зважаючи на те, що ТОВ «Таланпром» також надало довідку про наявність матеріально-технічної бази та обладнання як у нього самого, так і у ТОВ «Таланлегпром», а також приймаючи до уваги зміст дилерського договору, у Замовника були відсутні підстави вважати, що вказаним учасником в тендерній документації наведена недостовірна інформація.

Замовник зазначив, що, «мабуть, виробником є ТОВ «Таланлегпром».

  1. Скаржник звертає увагу, що згідно з вимогами тендерної документації при поданні тендерної пропозиції шляхом заповнення електронної форми учасник зазначає ціну пропозиції без врахування ПДВ; аукціон також здійснюватиметься за ціновими пропозиціями без врахування ПДВ. Якщо учасник закупівлі є платником ПДВ, в такому випадку, в ціновій пропозиції зазначається ціна його пропозиції без врахування ПДВ та з ПДВ.

Скаржник вважає, що «Цінова пропозиція» ТОВ «Таланпром» оформлена не у відповідності до вимог документації, а саме – вказано лише ціну товару без ПДВ (ціна з ПДВ відсутня).

Замовник зазначив, що вказане твердження Скаржника є безпідставним, оскільки в «Ціновій пропозиції» ТОВ «Таланпром», яка оформлена у повній відповідності з документацією Замовника, вказані:

– ціна (без ПДВ, грн за од.);

– ПДВ, грн за од.;

– загальна вартість (з ПДВ, грн).

Позиція Колегії АМКУ (рішення № 7559-р/пк-пз від 26.10.2017)

  1. Колегія зазначила, що додаток 1 тендерної документації містить специфікацію на закупівлю захисного взуття, відповідно до якої в колонці «Технічні характеристики» передбачено, зокрема: «копія сертифікату на систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001:2009 учасника торгів (чинний на дату подання пропозиції)».

Документація не містить окремих вимог щодо необхідності надання учасниками у складі тендерної пропозиції копії сертифіката на систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001:2009, а також не містить окремих вимог щодо необхідності зазначення у складі пропозиції посилання на вказаний документ.

У зв’язку з чим відсутні підстави для задоволення скарги в цій частині.

  1. Відповідно до пункту 5 розділу 3 тендерної документації для участі у процедурі закупівлі учасники повинні надати документи щодо підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та відсутності підстав для відхилення тендерної пропозиції, в тому числі:

1) якщо учасник є виробником товару, він надає довідку довільної форми, за підписом уповноваженої особи, яка підтверджує наявність обладнання та матеріально-технічної бази необхідних для виробництва товару; довідка має містити:

– перелік основного обладнання, що застосовується для виробництва товару;

– перелік продукції, що виробляється підприємством;

2) якщо учасник не є виробником товару, він надає довідку довільної форми, за підписом уповноваженої особи щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази.

Додаток 2 документації містить форму цінової пропозиції; додатком 3 вимагається технічна пропозиція, яка передбачає зазначення виробника товару.

У складі пропозиції ТОВ «Тапанпром» міститься довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази ТОВ «Таланпром», відповідно до якої на балансі підприємства обліковується обладнання в кількості 431 одиниця. Ця довідка не містить переліку основного обладнання, що застосовується для виробництва товару та переліку продукції, що виробляється підприємством, що не відповідає умовам документації.

Також у складі пропозиції міститься довідка, відповідно до якої ТОВ «Таланпром» пропонує до постачання продукцію виробництва ТОВ «Таланлегпром» згідно з дилерським договором та надає довідки щодо наявності обладнання у виробника.

Враховуючи викладене, ТОВ «Таланпром» надало у складі своєї тендерної пропозиції недостовірну інформацію, зокрема, щодо виробника запропонованого товару.

  1. Відповідно до пункту 1 розділу 3 тендерної документації при поданні тендерної пропозиції шляхом заповнення електронної форми учасник зазначає ціну пропозиції без врахування ПДВ; аукціон також здійснюватиметься за ціновими пропозиціями без врахування ПДВ. Якщо учасник закупівлі є платником ПДВ, в такому випадку, в ціновій пропозиції зазначається ціна його пропозиції без врахування ПДВ та з ПДВ.

У складі пропозиції ТОВ «Таланпром» міститься свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, видане ТОВ «Таланпром». Також у складі пропозиції міститься документ з ціновою пропозицією, яка містить інформацію про загальну вартість без ПДВ та загальну вартість з ПДВ.

Скаржник не довів, що ціна тендерної пропозиції ТОВ «Таланпром» за результатами аукціону складена не у відповідності до умов документації, у зв’язку з чим відсутні підстави для задоволення скарги в цій частині.

Відповідно до частини сьомої статті 28 Закону України «Про публічні закупівлі» у разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.

Враховуючи викладене, ТОВ «Таланпром» у складі своєї тендерної пропозиції надало недостовірну інформацію.

Замовник порушив вимоги частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі», згідно з якою замовник відхиляє тендерну пропозицію, зокрема, у разі, якщо наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій статті 28 цього Закону. Зазначені дії Замовника є порушенням принципів здійснення закупівель, передбачених статтею 3 Закону, зокрема, недискримінація учасників.

Орган оскарження зобов’язав Замовника скасувати рішення про визначення переможцем ТОВ «Таланпром».

Замовник 02.11.2017 скасував рішення про визнання ТОВ «Таланпром» переможцем торгів. Натомість, визнав переможцем Скаржника – ТОВ «Валтекс».

Рекомендовані публікації

Додати коментар