ADSтендер. Непідписана довідка – не привід для відхилення тендерної пропозиції

ADSтендер. Непідписана довідка – не привід для відхилення тендерної пропозиції

До Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель звернулось ТОВ «НВП ЛІДІС», яке повідомляло, що Замовник – ПАТ «Українська залізниця» в особі філії «Панютинський вагоноремонтний завод» – порушило порядок проведення процедури закупівлі послуги по заміні підкранової колії козлового крану ККТ-5.

Очікувана вартість – 840 000,00 грн.

  1. Скаржник не погоджується з рішенням Замовника щодо відхилення його тендерної пропозиції.

1.1. Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету першою підставою відхилення тендерної пропозиції Скаржника було:

« – Учасник надав не підписану довідку від 21.09.2017 № 290 «що учасник останні 3 роки не притягувався до відповідальності за порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

« – Учасник надав не підписану довідку від 21.09.2017 № 291 «що службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку».

Скаржник у своїх поясненнях, посилаючись на статтю 17 Закону України «Про публічні закупівлі» та умови тендерної документації, зауважив, що Замовник не встановлював додаткових вимог до інформаційних довідок, зокрема, щодо їх завіряння уповноваженою особою та вимог стосовно форми подачі інформації, яка повинна бути зазначена в цих довідках. Замовник не звертався до нього за додатковим підтвердженням інформації, зазначеної у довідках. Документація передбачає формальні (несуттєві помилки), тому Скаржник вважає, що не було підстав для відхилення його пропозиції.

Замовник з цього приводу зазначав, що відповідно до пункту 4.4 Національного стандарту України уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації «Вимоги до оформлювання документів» (ДСТУ4163-2003) затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55 (надалі – Стандарт), документи, що складаються в організації, повинні мати такі обов’язкові реквізити: назва організації, назва виду документа (не зазначають на листах), дата, реєстраційний індекс документа, заголовок до тексту документа, текст документа, підпис;
згідно з пунктом 1 Стандарту, це поширюється на організаційно-розпорядчі документи: постанови, розпорядження, накази, положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо, створювані в результаті діяльності підприємств, установ, організацій та їх об’єднань усіх форм власності.

Як вказує Замовник, у ході розгляду документів, які вимагались відповідно до статті 17 Закону, він встановив, що Скаржник надав оформлені неналежним чином довідки, а саме – не підписані генеральним директором Бочаровим С.А. На підставі вищенаведеного, Замовник вважає, що Скаржник не надав відповідні довідки.

1.2. Згідно з протоколом засідання тендерного комітету другою підставою відхилення тендерної пропозиції Скаржника було:

« – Відсутній додаток № 1 до договору від 27.12.2017 року № ОД/А-16-1107НЮ».

Скаржник зауважив, що на виконання умов тендерної документації він надав копію інформаційної довідки про досвід виконання аналогічних договорів від 21.09.2017 № 287 та копію договору про надання послуг від 27.12.2017 № ОД/А-16-1107НЮ.

Скаржник вважає, що наявність підписаної та належним чином завіреної копії зазначеного вище договору є достатнім та в повній мірі належним доказом досвіду виконання договору, аналогічного договору, що є предметом закупівлі. А також, наявність або відсутність додатків до цього договору жодним чином не може бути підставою для ствердження про відсутність належного досвіду виконання аналогічного договору.

Замовник вказав, що відповідно до договору надання послуг від 27.12.2017 № ОД/А-16-1107НЮ: «обсяг послуг, що надаються згідно з пунктом 1.1 договору, визначений в додатку 1 до договору» та невід’ємною частиною цього договору є додатки: додаток № 1 – «Технічне завдання» та додаток № 2 – «Кошторис». Разом з тим, у складі пропозиції Скаржника відсутня копія додатку № 1 до договору від 27.12.2017 № ОД/А-16-1107НЮ.

  1. Скаржник, серед іншого, просив скасувати всі рішення, включаючи рішення про визначення переможця процедури закупівлі.

Позиція Колегії АМКУ (рішення № 7558-р/пк-пз від 26.10.2017)

1.1. Згідно з додатком 4 тендерної документації учасники повинні надати, зокрема, інформацію в довільній формі, що службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку та інформацію у довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності) про те, що учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

На всіх довідках повинен бути вихідний номер та дата на момент подання.

Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі, фізичних осіб-підприємців у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення Замовником.

У складі пропозиції Скаржника містяться довідки від 21.09.2017 № 290 та № 291 з інформацією, що учасник останні три роки не притягувався до відповідальності за порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку.

Колегія АМКУ вказує, що документація не містила окремих вимог до порядку оформлення зазначених довідок (у тому числі, необхідності оформлення відповідно до Національного стандарту України уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації), зокрема, стосовно обов’язкового їх завіряння підписом та печаткою.

Враховуючи викладене, тендерна пропозиція Скаржника була неправомірно відхилена з вказаної підстави.

1.2. Згідно з додатком 3 тендерної документації учасники повинні надати довідку у довільній формі про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору та документальне підтвердження досвіду виконання лише одного аналогічного договору (завірена учасником копія виконаного договору).

У складі пропозиції Скаржника містяться довідка від 21.09.2017 № 287 про досвід виконання аналогічних договорів та договір на надання послуг від 27.12.2016 № ОД/А-16-1107НЮ, відповідно до якого обсяг послуг, що надаються згідно договору, визначений в додатку 1 до договору та, відповідно до пункту 12.1 договору, невід’ємною частиною цього договору є додатки: додаток № 1 – «Технічне завдання» та додаток № 2 – «Кошторис».

Колегія АМКУ вказує, що у складі пропозиції Скаржника відсутня копія додатку № 1 до договору від 27.12.2017 № ОД/А-16-1107НЮ, тому пропозиція Скаржника була правомірно відхилена з підстави, наведеної вище.

  1. З метою захисту прав Скаржника, Колегією АМКУ була розглянута тендерна пропозиція переможця процедури закупівлі ТОВ «ШЛЯХІНВЕСТ».

У складі пропозиції переможця містяться довідка від 21.09.2017 № 56, згідно з якою цей учасник зазначив про наявність досвіду виконання аналогічного договору, зокрема, від 22.06.2017 № 20170368 та копія договору від 22.06.2017 № 20170368, згідно якої «Приложение № 2 – договорная цена № 5 к локальной смете № 5-1-1. Приложения к данному договору составляют его неотьемлемую часть» (мовою оригіналу).

Тендерна пропозиція не містить «Приложение № 2» (мовою оригіналу) до договору від 22.06.2017 № 20170368.

Враховуючи вищенаведене, пропозиція ТОВ «ШЛЯХІНВЕСТ» не відповідала умовам документації в цій частині.

Колегія АМКУ наголосила, що вказана невідповідність була підставою відхилення пропозиції Скаржника.

ТОВ «ШЛЯХІНВЕСТ» порушило умови тендерної документації, тому його пропозиція мала би бути відхилена Замовником, як така, що не відповідає умовам документації. Не відхиливши пропозицію, Замовник порушив вимоги частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі», відповідно до якої Замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, якщо вона не відповідає умовам тендерної документації.

Замовник застосував дискримінаційний підхід під час розгляду пропозицій учасників процедури закупівлі, а саме – відхиливши пропозицію Скаржника, але не відхиливши пропозицію ТОВ «ШЛЯХІНВЕСТ», яка не відповідала умовам тендерної документації. Таким чином, Замовник порушив право Скаржника на об’єктивний та неупереджений розгляд його пропозиції.

Дії Замовника є порушенням принципу здійснення закупівель, зокрема, недискримінація учасників.

Не відмінивши процедуру закупівлі, Замовник порушив вимоги статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі», згідно з якою Замовник відміняє торги вразі відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з цим Законом.

Орган оскарження зобов’язав ПАТ «Українська залізниця» в особі філії «Панютинський вагоноремонтний завод» відмінити процедуру закупівлі.

Ця процедура закупівлі була відмінена Замовником 01.11.2017.

Рекомендовані публікації

Додати коментар