ADSтендер. Незважаючи на те, що Скаржник не довів пролонгацію договорів, Замовник має скасувати рішення про переможця

ADSтендер. Незважаючи на те, що Скаржник не довів пролонгацію договорів, Замовник має скасувати рішення про переможця

До Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель звернувся ФОП Сергієнко В.І., який повідомляв, що Замовник – Управління освіти Адміністрації Слобідського району Харківської міської ради, порушив порядок проведення процедури закупівлі риби свіжомороженої морської, столових сортів без голови типу хек, сайда, минтай або еквівалент.

Очікувана вартість – 1 012 160,00 грн.

Скаржник просив, зокрема, зобов’язати Замовника скасувати рішення про визначення переможцем ФОП Янкова А.Д., виходячи з наступного.

  1. Скаржник зазначив, що у складі тендерної пропозиції ФОП Янков А.Д. надав довідку, яка містить текст «риба, яка буде поставлятися повинна мати залишковий термін зберігання не менше 95 % від дати початку технологічного процесу».

Як стверджував Скаржник, надана інформація не підтверджує відповідність тендерної пропозиції технічним, якісним і кількісним характеристикам та іншим вимогам до предмета закупівлі відповідно до додатку 7 тендерної документації. Так як учасник вказує інформацію, що запропонований товар лише повинен відповідати, а не відповідає вимогам Замовника.

Замовник не вважав, зазначену описку порушенням вимог тендерної документації, адже по суті ця описка є технічною, формальною (несуттєвою), яка не впливає на загальну оцінку тендерної пропозиції ФОП Янкова А.Д., та не спотворює інформацію щодо технічних вимог додатка 7 тендерної документації.

  1. Також Скаржник повідомив, що у складі тендерної пропозиції ФОП Янков А.Д. надав договір із терміном дії до 31.03.2018. Строк поставки товарів встановлений Замовником до 31 грудня 2018 року.

За твердженням Скаржника, ФОП Янков А.Д не підтвердив критерій наявність обладнання та матеріально-технічної бази для предмету закупівлі. Це саме стосується і договору перевезення, який не укладений на період виконання зобов’язань за цією закупівлею.

Замовник повідомив, що відповідно до договору зберігання передбачено, що договір діє до 31.03.2018, але відповідно до пункту 6.2 цього договору він вважається пролонгованим, якщо жодна зі сторін не повідомить іншу про припинення дії договору.

За твердженням Замовника, тендерною документацією не передбачено, що договір оренди, договір зберігання або договір перевезення та інші договори або документи повинні бути дійсними протягом усього часу постачання предмету закупівлі. Тендерною документацією передбачено тільки те, що усі документи, які стосуються пропозиції, повинні бути чинними на час подання тендерної пропозиції.

Позиція Колегії АМКУ (рішення № 2512-р/пк-пз від 20.03.2018)

  1. Відповідно до розділу 3 тендерної документації товар, що буде поставлятися повинен мати залишковий термін зберігання не менше 95 % від дати початку технологічного процесу (під початком технологічного процесу є дата та час залишення товару місця зберігання для розміщення завантаження та доставки до Замовника).

Відповідно до додатку 7 тендерної документації «(Учасник)______ гарантує, що риба, яка буде поставлятися повинна мати залишковий термін зберігання не менше 95 % від дати початку технологічного процесу (під початком технологічного процесу є дата та час залишення товару місця зберігання для розміщення, завантаження та доставки до Замовника).

У складі тендерної пропозиції ФОП Янкова А.Д. містяться кількісні, технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, в яких зазначається, що «(учасник) ФОП Янков А.Д. гарантує, що риба, яка буде поставлятися повинна мати залишковий термін зберігання не менше 95 % від дати початку технологічного процесу».

Проте, у вищенаведеному документі відсутнє підтвердження, що риба, яка буде поставлятися матиме залишковий термін зберігання не менше 95 % від дати початку технологічного процесу, що не відповідає умовам тендерної документації в цій частині.

  1. Відповідно до розділу 3 тендерної документації для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї пропозиції надає певні документи, зокрема, у разі виробництва та/або обігу предмету закупівлі на потужностях, які належать іншим особам, надати договір (договори), на підставі якого (яких) на вказаних в інформаційній довідці потужностях буде здійснюватись виробництво та/або обіг предмету закупівлі. Якщо між учасником і власником потужностей укладений договір оренди або суборенди приміщень у відповідності до якого виробництво та/або обіг предмету закупівлі буде здійснюватись не на всій площі потужностей власника, в інформаційній довідці про потужності учаснику потрібно вказати яка саме частина приміщень (площа, літера приміщення, тощо) буде використана для виробництва та/або обігу предмету закупівлі, а також учасник повинен вказати яке саме приміщення потужностей (площа, літера приміщення, тощо) буде використане для передпродажної підготовки предмету закупівлі, зокрема, розвішування товару.

Однак, у складі тендерної пропозиції ФОП Янкова А.Д. міститься, зокрема:

– договір зберігання, в якому зазначається, що предметом є «поклажодавець передає, а зберігач приймає на зберігання продукти харчування в кількості, що визначена у акті приймання – передачі товару або в видатковій накладній. Відповідно до пункту 6.2 договір вступає в силу з моменту підписання цього договору і діє до 31.03.2018 та відповідно до пункту 6.2 договір вважається пролонгованим на термін дії договору, на якщо за 5 календарних днів до закінчення терміну дії договору жодна із сторін не повідомить іншій про припинення дії договору;

– договір перевезення, відповідно до пункту 8.2 якого, договір вступає в силу з моменту підписання і діє до 30.06.2017 та додаткова угода до договору перевезення, в якій зазначається, що «договір вступає в силу з моменту підписання і діє до 31.03.2018».

Таким чином, Скаржник не довів та документально не підтвердив, що зазначені договори не є пролонгованими. В тендерній документації відсутні вимоги, щодо підтвердження чинності договору протягом всього строку.

Враховуючи вищенаведене, Орган оскарження зобов’язав Замовника скасувати рішення про визначення ФОП Янкова А.Д. переможцем процедури закупівлі.

Слід зазначити, Замовник відмінив процедуру закупівлі у зв’язку з неможливістю усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публiчних закупiвель відповідно до статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі».

Рекомендовані публікації

Додати коментар