ADSтендер. Особливості подання банківської гарантії у складі тендерної пропозиції

ADSтендер. Особливості подання банківської гарантії у складі тендерної пропозиції

До Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель звернулось ТОВ «Маяк-Південь», яке повідомляло, що замовник – Міністерство оборони України – порушив порядок проведення процедури закупівлі продуктів харчування та сушених продуктів різних за каталогом продуктів харчування для особового складу військових частин (установ) та військових навчальних закладів Збройних сил України в стаціонарних та польових умовах.

Очікувана вартість – 1 556 351,04 грн.

Скаржник просив орган оскарження перевірити пропозицію ТОВ «Проект Інвест ХХІ» на відповідність вимогам оголошення про проведення відбору учасників, зобов’язати замовника скасувати рішення про визначення переможцем ТОВ «Проект Інвест ХХІ» та провести повторний розгляд цінових пропозицій учасників, у разі неможливості виправлення порушення – скасувати процедуру закупівлі.

Оскаржувалось рішення Замовника щодо визначення переможцем процедури закупівлі ТОВ «Проект Інвест ХХІ».

Оголошення про проведення відбору учасників містило вимогу Замовника до учасників внести забезпечення цінової пропозиції у формі електронної банківської гарантії, яка повинна бути безвідкличною, безумовною, оформленою відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639, містити інформацію про зобов’язання банку відшкодувати на рахунок Міністерства оборони України кошти у сумі забезпечення цінової пропозиції та підписана електронним цифровим підписом уповноваженої особи банку.

Скаржник зауважив, що розмір банківської гарантії, яка завантажена ТОВ «Проект Інвест ХХІ» 26.09.2017, зазначений цифрами, і не відповідає розміру цієї банківської гарантії, зазначеному літерами; наявні розбіжності між копійками.

При цьому Скаржник звертає увагу, що у складі пропозиції учасника – переможця 06.10.2017 знов була завантажена банківська гарантія з реквізитами гарантії, завантаженої 26.09.2017, але без вказаних розбіжностей. За умовами оголошення зміни до гарантії можуть бути внесені лише за згодою Бенефіціара (Замовника). Банківська гарантія, завантажена 06.10.2017 містить дату її складання 25.09.2017, тому, на думку Скаржника, станом на 06.10.2017 Замовник не міг погодити будь-які зміни до гарантії.

Отже, скаржник вважає, що зміни до банківської гарантії були внесені з порушенням, тобто без погодження із Замовником, тому банківська гарантія, завантажена 26.09.2017 не є безвідкличною та містить розбіжності в сумі.

Замовник з цього приводу надав пояснення, в яких зазначив, що під час проведення переговорів з ТОВ «Проект Інвест ХХІ» 05.10.2017 о 15-00, останнього було повідомлено у відповідності до частини четвертої статті 6 Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони про недоліки в банківській гарантії, та, як вказує Замовник тим самим він надав згоду на внесення змін до банківської гарантії.

За інформацією Замовника, ТОВ «Проект Інвест ХХІ» усунуло зазначений недолік протягом 24 годин та завантажило новий файл 06.10.2017 об 11-08, тому, на думку Замовника, електронна банківська гарантія ТОВ «Проект Інвест ХХІ» повністю відповідає вимогам Оголошення.

Позиція Колегії АМКУ (рішення №7409-р/пк-пз від 20.10.2017):

У пункті 9 Оголошення зазначено, що Замовником вимагається внесення учасником забезпечення цінової пропозиції у формі електронної банківської гарантії, яка повинна бути безвідкличною, безумовною, оформленою відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639, містити інформацію про зобов’язання банку відшкодувати на рахунок Міністерства оборони України кошти у сумі забезпечення цінової пропозиції та підписана електронним цифровим підписом уповноваженої особи банку.

Гарантія має містити:

назву документа – «Гарантія» (банківська гарантія або Гарантія забезпечення цінової пропозиції);

номер, дату та місце складання;

повну або скорочену назву принципала [для фізичної особи-підприємця – прізвище, ім’я, по батькові та документ, що її засвідчує (серія, номер, дата, ким виданий, місце проживання)], його місцезнаходження;

суму гарантії цифрами та словами і валюту платежу;

номер та назва процедури закупівлі, що оприлюднена на веб-порталі Уповноваженого органу;

назву бенефіціара, його місцезнаходження,

назву банку бенефіціара його назву та адресу:

назву банку-гаранта;

термін дії або строк дії гарантії;

умови, за яких надається право вимагати платіж;

умови, за яких можна вносити зміни до тексту гарантії принципалом, бенефіціаром, банком-гарантом.

Строк дії банківської гарантії повинен бути не меншим ніж строк дії забезпечення цінової пропозиції.

На розгляд Колегії Замовник надав протокол переговорів від 05.10.2017 № 75/600/3 з ТОВ «Проект Інвест ХХІ» в якому Замовник, серед іншого, зауважив про недоліки в банківській гарантії та запропонував у термін до 15.30 06.10.2017 надати Замовнику виправлені документи та оприлюднити їх в електронній системі.

У складі пропозиції ТОВ «Інвест Проект ХХІ» 26.09.2017 завантажений файл «Банківська гарантія № ОГ2016-0335-297.pdf», в якому міститься банківська гарантія від 25.09.2017 № ОГ2016-0335-297 ПАТ «БАНК ВОСТОК» з наступними умовами: «сума даної банківської гарантії становить UAH 46 691,63 (сорок шість тисяч шістсот дев’яносто одна гривня 43 коп.). Цим безвідклично і безумовно зобов’язуємось сплатити на рахунок Бенефіціара будь-яку суму або суми, що загалом не перевищують UAH 46 691,63 (сорок шість тисяч шістсот дев’яносто одна гривня 43 коп).

Крім того, 06.10.2017 ТОВ «Інвест Проект ХХІ» 26.09.2017 завантажений файл «Банківська гарантія № ОГ2016-0335-297.pdf», в якому міститься банківська гарантія від 25.09.2017 № ОГ2016-0335-297ПАТ «БАНК ВОСТОК» з наступними умовами: «сума даної банківської гарантії становить UAH 46 691,43 (сорок шість тисяч шістсот дев’яносто одна гривня 43 коп.).

Разом з тим, банківська гарантія від 25.09.2017 № ОГ2016-0335-297 ПАТ «БАНК ВОСТОК» містить наступну умову: «Цим безвідклично і безумовно зобов’язуємось сплатити на рахунок Бенефіціара будь-яку суму або суми, що загалом не перевищують UAH 46 691,43 (сорок шість тисяч шістсот дев’яносто одна гривня 43 коп).

Враховуючи вищенаведене, банківська гарантія від 25.09.2017 № ОГ2016-0335-297ПАТ «БАНК ВОСТОК» не відповідала умовам Оголошення, щодо зобов’язання банку відшкодувати на рахунок Міністерства оборони України кошти у сумі забезпечення цінової пропозиції.

Орган оскарження задовольнив скаргу ТОВ «Маяк-Південь» та зобов’язав Міністерство оборони України скасувати рішення про визначення переможцем ТОВ «Проект Інвест ХХІ».

Рекомендовані публікації

Додати коментар