ADSтендер. Переможець не підтвердив, що уклав договір з лабораторією на дослідження олії

ADSтендер. Переможець не підтвердив, що уклав договір з лабораторією на дослідження олії

До Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель звернулось ТОВ «Валдіс 1», яке повідомляло, що Замовник – Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, порушив порядок проведення процедури закупівлі олії соняшникової рафінованої, фасованої (20 000 л.).

Очікувана вартість – 660 000,00 грн.

  1. Скаржник не погоджувався з рішенням Замовника щодо відхилення своєї тендерної пропозиції.

Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій однією з підстав для відхилення тендерної пропозиції стало: «не надано акт, складений за результатами державного аудиту щодо додержання операторами ринку вимог законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках».

Скаржник повідомив, що зазначений документ не передбачений для надання учасником «Валдіс 1» відповідно до законодавства України, зокрема, Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», про що було надано відповідний лист.

На засіданні Колегії АМКУ представник Скаржника підтвердив, що вказані документи можна отримати на добровільних засадах.

  1. Також Скаржник не погоджувався з рішенням Замовника щодо визначення Переможцем ТОВ «Стартрейдінг» процедури закупівлі, виходячи з наступного.

Скаржник повідомив, що умовою тендерної документації було надання відповідного договору з акредитованою лабораторією, чинного на 2019 рік. Відповідно до наданого договору термін дії договору з 31.05.2017 до 30.05.2018. Отже, цей договір не містить підтвердження дійсності на 2019 рік. Крім того, по договору передбачено, що вартість робіт визначається згідно затвердженого сторонами «Протоколу вартості виконання робіт (послуг)» (додаток № 1 до договору). Однак копія договору не містить додатку № 1, отже надана не в повному обсязі.

Замовник у своїх поясненнях повідомив, що у складі тендерної пропозиції учасника ТОВ «Стартрейдінг» надано договір на виконання робіт (послуг) з акредитованою лабораторією. Згідно з яким вартість робіт визначається відповідно до затвердженого «Протоколу вартості виконаних робіт (послуг)» (додаток 1 до договору). Тобто, в договорі не написано, що «протокол вартості виконаних робіт» є невід’ємною частиною договору. Таким чином, на твердження Замовника, учасник надав всі документи, які підтверджують виконання вказаної вимоги.

Позиція Колегії АМКУ (рішення № 2738-р/пк-пз від 12.03.2019)

  1. Згідно з розділом 3 тендерної документації учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі. Згідно з додатком 4 тендерної документації в складі своєї тендерної пропозиції учасник повинен надати наступні документи, зокрема, акт, складений за результатами державного аудиту щодо додержання операторами ринку вимог законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках.

У складі тендерної пропозиції Скаржника міститься пояснювальний лист в якому Скаржник повідомляє наступне: «Згідно із Законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», для підприємств, що здійснюють діяльність з харчовими продуктами, в складі яких відсутні необроблені інгредієнти тваринного походження, які постачають продукцію кінцевому споживачу, з кількістю робочого персоналу до 10 осіб та з площею до 400 кв.м., або ті потужності, які не постачають продукцію, з персоналом до 5 осіб та відноситься до категорії «малих потужностей», не зобов’язані мати систему НАССР до 20.09.2019 року. Ми гарантуємо що ми належимо до цієї категорії підприємств та на цей час нами проводяться заходи для розробки та впровадження системи НАССР».

Проте, тендерна документація не передбачала можливості щодо надання пояснень у разі якщо документ, що вимагається, не є обов’язковим для учасника.

У складі тендерної пропозиції Скаржника відсутній, зокрема, акт, складений за результатами державного аудиту щодо додержання операторами ринку вимог законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, що не відповідає умовам тендерної документації.

Таким чином, тендерна пропозиція Скаржника не відповідала умовам тендерної документації в цій частині та була правомірно відхилена з наведеної вище підстави.

  1. У складі тендерної пропозиції Переможця міститься: лист, в якому ТОВ «Стартрейдінг» повідомляє, що має укладений договір з акредитованою установою на виконання платних робіт від 31.05.2017 № 6209317 з ДП «Київський обласний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»; договір щодо виконання робіт з проведення випробувань продукції та контролю якості харчових та нехарчових продуктів, послуг професійного, технічного та комерційного характеру.

Згідно з пунктом 2.1 зазначеного договору вартість робіт визначається згідно із затвердженим сторонами «Протоколом вартості виконання робіт (послуг)». Згідно з пунктом 6.2 договору термін дії договору 30.05.2018. Згідно з пунктом 6.3, якщо жодна зі сторін за місяць до закінчення терміну дії договору не виходить з пропозицією розірвати його, то термін дії договору автоматично продовжується на кожен наступний рік.

Скаржник не довів, що одна зі сторін договору вийшла з пропозицією розірвати договір за місяць до закінчення дії договору.

Крім того, у складі тендерної пропозиції Переможця міститься лист, яким ТОВ «Стартрейдінг» повідомляє, що договір від 31.05.2017 № 6209317 є чинним до кінця 2019 року. Разом з тим, згідно з пунктом 5.1 цього договору всі зміни і доповнення до нього дійсні лише за умови, якщо вони оформлені в письмовому вигляді, підписані уповноваженими на те особами, складають невід’ємну частину договору і мають таку ж юридичну силу.

Таким чином, у складі тендерної пропозиції ТОВ «Стартрейдінг» відсутній додаток до зазначеного договору, у зв’язку з чим відсутнє підтвердження, що договір з лабораторією укладено саме на дослідження товару (олія соняшникова рафінована, фасована), що не відповідає умовам тендерної документації.

Враховуючи вищевикладене, Колегія АМКУ зобов’язала Замовника скасувати рішення про визначення ТОВ «Стартрейдінг» Переможцем процедури закупівлі.

Рекомендовані публікації

Додати коментар