ADSтендер. Подані Переможцем документи не підтверджували кваліфікацію працівників

ADSтендер. Подані Переможцем документи не підтверджували кваліфікацію працівників

До Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель звернулась ФОП Цисовська Ю.А., яка повідомляла, що Замовник – Херсонський ліцей Херсонської обласної ради, порушив порядок проведення процедури закупівлі хлібу пшеничного 43000 кг.

Очікувана вартість – 537 500,00 грн.

Скаржник не погоджувався з рішенням Замовника про визначення переможця Процедури закупівлі та вважав тендерну пропозицію ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» такою, що не відповідає умовам тендерної документації.

  1. Скаржник повідомив, що у складі тендерної пропозиції ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» відсутні документи, що підтверджують кваліфікацію працівників.

Замовник у своїх поясненнях зазначив, що ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» на виконання вимог статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі», та згідно з вимогами тендерної документації Замовника, надало довідку за формою визначеною тендерною документацією про наявність працівників, які мають відповідні знання, досвід, та відповідну кваліфікацію, а також надало копії трудових книжок, що підтверджують трудові відносини з ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат».

На засіданні Колегії АМКУ, представник Скаржника зазначив, що у складі тендерної пропозиції ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» немає документів, що підтверджують кваліфікацію працівників.

  1. Також Скаржник повідомив, що довідка про наявність складських приміщень, холодильного обладнання, автотранспорту для доставки товару, подана не за формою, що встановлена Замовником у тендерній документації, як зразок.

Замовник у своїх поясненнях зауважив, що ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» надало лист-повідомлення, що зберігання хлібобулочної продукції не потребує використання холодильного обладнання. Щодо наявності складських приміщень, наданий лист-пояснення, в якому зазначено, що ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» внесені до державного Реєстру потужностей операторів ринку, реєстраційні номери потужностей № r-UA-21-19-841 та № r-UA-21-19-842, відповідно, товариство не потребує отримання дозволу на склад, як на окрему потужність.

На засіданні Колегії АМКУ представник Скаржника зазначив, що довідка не відповідає формі, у довідці немає інформації про холодильне обладнання.

Позиція Колегії АМКУ (рішення № 1200-р/пк-пз від 04.02.2019)

  1. Додаток 2 тендерної документації містить кваліфікаційні критерії, встановлені Замовником відповідно до статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі», відповідно до якого для підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, учасник має надати, зокрема, довідку за формою (таблиця № 2), про наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, копії трудових книжок або інші документи, що підтверджують цивільно-правові, трудові відносини з учасником процедури закупівлі зазначених у довідці працівників, копії документів, що підтверджують кваліфікацію працівників.

У складі тендерної пропозиції ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» містяться: довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, в якій товариство зазначає інформацію про 9-ох працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; трудові книжки та медичні книжки працівників ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат».

Проте, зазначені документи не підтверджують кваліфікацію працівників. У складі тендерної пропозиції ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» відсутні документи, що підтверджують кваліфікацію працівників, що не відповідає умовам тендерної документації в цій частині.

  1. Додаток 2 тендерної документації містить кваліфікаційні критерії, встановлені Замовником відповідно до статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі», відповідно до якого для підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази, учасник має надати, зокрема: довідку за наведеною формою (таблиця № 1), про наявність складських приміщень, холодильного обладнання, автотранспорту для доставки товару.

У складі ж тендерної пропозиції ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» містяться:

  • довідка-відомості про наявність обладнання та матеріально-технічної бази на підприємстві, в якій ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» зазначає інформацію про обладнання, що використовується на виробничих лініях: «Дозатор для борошна і рідких компонентів ДК-10, тістомісильні машини «Пріма-300», шафа попередньої вистійки ШПР-2, посадчик тістових заготовок ПТЗ-20, шафа кінцевої вистійки РКШ-3, тістоподільна машина, тісто округлювальна машина, тістоформуюча машина, піч хлібопекарська А2-ХПК-25. Всі вищезазначені одиниці обладнання належать ПрАТ «Херсонському хлібокомбінату»; транспорт, яким буде перевозитися продукти харчування – Mercedes-Benz Sprinter 316, 313, кількість – 3, власні; іншу матеріально-технічну базу (в тому числі складські приміщення): цех № 2 вул. 16 Східна, 45; цех № 3, вул. Ладичука, 146;
  • лист-повідомлення, яким ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» повідомляє, що «зберігання хлібобулочної продукції не потребує використання холодильного обладнання (національний стандарт ДСТУ 7046:2009 «Вироби хлібобулочні. Укладання, зберігання і транспортування», затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 25.06.2009 № 233). Так, зберігання хлібобулочних виробів повинно здійснюватись при температурі не нижче + 6°С та не вище+ 28°С і відносній вологості повітря від 65% до 75%, а вироби хлібобулочні сухарні – за температурами 22± 3°С та відносної вологості повітря 65-75%».

Тендерна документація не передбачала можливості надання листа-пояснення про відсутність холодильного обладнання.

У наданій у складі тендерної пропозиції ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» довідці-відомості відсутня інформація про наявність холодильного обладнання, що не відповідає умовам тендерної документації в цій частині.

Отже, враховуючи інформацію, наведену вище, тендерна пропозиція ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» не відповідала умовам тендерної документації та мала бути відхилена Замовником відповідно до вимог статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі».

Таким чином, Орган оскарження зобов’язав Замовника скасувати рішення про визначення ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» переможцем процедури закупівлі.

Рекомендовані публікації

Додати коментар