ADSтендер. Порядок подання банківської гарантії для учасників-нерезидентів

ADSтендер. Порядок подання банківської гарантії для учасників-нерезидентів

До Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель звернулось ТОВ «СТС-ГЕНПІДРЯД», яке повідомляло, що Замовник – ЛМКП «Львівтеплоенерго», порушив порядок проведення процедури закупівлі реконструкції системи теплозабезпечення групи будинків Шевченківського району м. Львова з впровадженням індивідуальних теплових пунктів «ІТП».

Очікувана вартість – 91 999 530,00 грн.

Скаржник повідомляв про встановлення дискримінаційних умов та просив зобов’язати Замовника внести зміни до тендерної документації.

Скаржник повідомив, що тендерною документацією від учасника-резидента вимагається надання електронної банківської гарантії, до якої встановлені чіткі вимоги. Так, у випадку, коли тендерна пропозиція, надана учасником-резидентом, яка не супроводжується забезпеченням тендерної пропозиції, відхиляється Замовником, або банківська гарантія учасника-резидента, яка буде недоступна для публічного перегляду вважатиметься не наданою і така пропозиція учасника буде відхилена. В той час, як для учасника-нерезидента встановлені спрощені вимоги, а саме – від учасника-нерезидента не вимагається надання електронної банківської гарантії; якщо банківська гарантія, надана учасником-нерезидентом, не буде доступна для публічного перегляду, вона не вважатиметься не наданою і така пропозиція учасника-нерезидента не буде відхилена.

На думку Скаржника, Замовником встановлені дискримінаційні умови, згідно з якими учасникам-нерезидентам надано ряд переваг під час подання тендерних пропозицій, чим обмежено конкуренцію, що призводить до дискримінації учасників.

Крім того сканкопія банківської гарантії, виданої закордонним банком, викликає сумнів щодо можливості звертання (не повернення) на рівних умовах тендерного забезпечення у разі настання підстав відповідно до законодавства. Скаржнику незрозуміло, чи розповсюджуються на банківські гарантії надані учасниками-нерезидентами випадки, які має забезпечувати гарантія.

Також Замовником не визначено реквізитів для зазначення в банківській гарантії, на які може звертатися забезпечення як для учасників-резидентів, так і для учасників-нерезидентів.

Замовник вважав, що вимога Скаржника повинна бути відхилена.

Позиція Колегії АМКУ (рішення № 1444-р/пк-пз від 19.02.2018)

Відповідно до розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації забезпечення тендерної пропозиції учасника-резидента має бути надане у вигляді електронної банківської гарантії у форматі pdf, jpeg, png та/або розширення програм, що здійснюють архівацію даних.

Банківська гарантія учасника-резидента, яка буде недоступна для публічного перегляду, вважатиметься не наданою і така пропозиція учасника буде відхилена.

Учасник-нерезидент може подати банківську гарантію в форматі pdf або swift у відповідності з міжнародними нормами (Уніфікованими правилами Міжнародної торгової палати) з обов’язковим перекладом українською мовою перекладацькою агенцією чи нотаріальним перекладом.

Відповідно до Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого Постановою Правління НБУ від 15.12.2004 № 639, документи, оформлення яких передбачено вимогами цього Положення для здійснення операцій за гарантіями/контргарантіями, створюються в електронному або паперовому вигляді та подаються в тому вигляді, у якому вони були створені.

Паперові копії документів, використання яких передбачено вимогами цього Положення для здійснення операцій за гарантіями, засвідчуються в установленому законодавством України порядку.

Учасники операцій за гарантіями обмінюються електронними документами або за допомогою системи S.W.I.F.T. з використанням міжнародних стандартів, або визначають порядок обміну та засвідчення цих документів на договірних засадах з урахуванням вимог законодавства України.

Отже, тендерною документацією для учасників-нерезидентів передбачено інший, ніж визначено Законом України «Про публічні закупівлі», порядок подання банківської гарантії (через систему S.W.I.F.T).

У зв’язку з наведеним, зокрема, інші учасники процедури закупівлі не матимуть змоги ознайомитись із такою банківською гарантією, оскільки вона не буде частиною тендерної пропозиції, не буде розміщуватись в системі електронних закупівель, а буде направлена за допомогою системи S.W.I.F.T.

Вказані дії Замовника порушують принципи здійснення закупівель, визначені статтею 3 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме – недискримінація учасників, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель.

Виходячи з наведеного, Колегія АМКУ зобов’язала Замовника усунути вказані невідповідності шляхом внесення відповідних зміни до тендерної документації.

Рекомендовані публікації

Додати коментар