ADSтендер. Скаржник не довів яким чином умови тендерної документації порушують його права та законні інтереси

ADSтендер. Скаржник не довів яким чином умови тендерної документації порушують його права та законні інтереси

До Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель звернулась ГО «Зооконтроль», яка повідомляла, що Замовник – Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради, порушив порядок проведення процедури закупівлі послуг з регулювання чисельності безпритульних тварин методом біостерилізації (утримання пункту тимчасового утримання тварин по вул. Володимира Дрозда в м. Чернігові).

Очікувана вартість – 2 005 500,00 грн.

Скаржник просив зобов’язати Замовника внести зміни до тендерної документації.

  1. Скаржник повідомив, що у додатку 10 тендерної документації вказано «…ідентифікація тварин із кліпсуванням та/або чіпуванням». Скаржник зауважив, що ідентифікація тварин здійснюється тільки за допомогою мікрочипа, а наведена в тендерній документації ідентифікація з використанням кліпси не відповідає чинному законодавству. Кліпсування тварин є окремою послугою.

За твердженням Скаржника, вимога Замовника щодо ідентифікації тварин вбачає надання двох послуг – це послуга ідентифікації тварин мікрочипом, та послуга з маркування тварини візуальним маркером – кліпсою. Ідентифікація собак та кішок передбачає ідентифікацію за допомогою неповторюваного ідентифікатора – мікрочипа та є обов’язковою. Для маркування використовується кліпса. За інформацією Скаржника, вартість мікрочипа і кліпси різна.

Складення Замовником вимоги тендерної документації, на думку Скаржника, з недостатньо чіткою вимогою позбавляє ГО «Зооконтроль» та інших потенційних учасників права об’єктивно визначити ціну тендерної пропозиції, оскільки незрозуміло чи обов’язково потрібно надавати послугу з маркування тварин.

Замовник у своїх поясненнях зазначив, що відповідно до Закону України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин», на який посилається Скаржник, об’єктом ідентифікації та реєстрації є сільськогосподарські тварини. В свою чергу, вимоги до ідентифікації та реєстрації собак та котів чинним законодавством не визначені. Тому, за твердженням Замовника, зазначена вище вимога тендерної документації, жодним чином не порушує чинне законодавство.

Також, Законом України «Про ветеринарну медицину» визначено термін: прийнятна ідентифікація – ідентифікація, що передбачає: для великої і дрібної рогатої худоби, коней, свиней, собак та кішок повсюдну ідентифікацію та облік в індивідуальному порядку за допомогою неповторюваного ідентифікатора. Замовник зазначив, що при нанесенні на кліпсу неповторюваного реєстраційного коду забезпечується прийнятна ідентифікація собак та котів, що не суперечить нормам чинного законодавства, тому кліпсування тварин в цьому випадку не є окремою послугою.

  1. Також Скаржник повідомив, що виконання вимоги Замовника щодо повернення до місця вилову безпритульних тварин в яких відсутні інфекційні та інвазійні хвороби та підтвердження, що тварини не мають відповідних захворювань, можливо тільки при наявності висновку (ветеринарного документу) державної ветеринарної установи при проведенні необхідних лабораторних досліджень.

Для підтвердження відсутності у тварин інфекційних та інвазійних захворювань необхідно виконати лабораторні дослідження, які має право здійснювати установа державної ветеринарної медицини. До інфекційних захворювань відноситься 16 хвороб, до інвазійних – 4 захворювання. Тобто, загальна кількість лабораторних досліджень для однієї безпритульної тварини, за твердженням Скаржника, складає 20 досліджень. Загальна кількість безпритульних тварин відповідно до тендерної документації становить 1000 голів.

Проведення лабораторних досліджень тільки з виявлення інфекційних захворювань для однієї тварини відповідно до Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 96 від 13.02.2013 «Розміри плати за послуги, які надаються регіональними службами ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні і транспорті та бюджетними установами центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів» складає 5 612,53 грн. Для 1000 голів ця вартість становить 5 612 530,00 грн.

Проте, за твердженням Скаржника, у тендерній документації в переліку послуг не наведена така послуга, як проведення лабораторних досліджень на підтвердження, що тварини не мають інфекційних та інвазійних хвороб.

Замовник у своїх поясненнях зазначив, що твердження Скаржника щодо того, що для підтвердження відсутності у тварин інфекційних та інвазійних захворювань необхідно виконати обов’язково всі лабораторні дослідження по 16 інфекційних хворобах та по 4 інвазійних захворюваннях не є доцільним, так як згідно з чинним законодавством необхідність того чи іншого лабораторного дослідження визначається ветеринарним лікарем.

Позиція Колегії АМКУ (рішення № 891-р/пк-пз від 28.01.2019)

  1. Додаток 10 тендерної документації містить технічне завдання на надання послуг з регулювання чисельності безпритульних тварин методом біостерилізації (утримання пункту тимчасового утримання тварин по вул. Володимира Дрозда в м. Чернігові).

Відповідно до додатку 10 тендерної документації на території пункту тимчасового утримання тварин виконавцем проводиться: санітарна обробка тварин та їх дегельмінтизація, утримання тварин у приміщенні карантину, підготовка та стерилізація, профілактичне щеплення проти сказу, післяопераційне утримання у приміщенні післяопераційної перетримки та у зоні групового утримання тварин під навісами, ідентифікація тварин із кліпсуванням та/або чіпуванням.

  1. Відповідно до додатку 10 тендерної документації передача тварин новим власникам або повернення до місця вилову здійснюється лише за умов проведення ідентифікації тварин і відсутності інфекційних та інвазійних захворювань, що засвідчується відповідними ветеринарними документами, із реєстрацією у журналі обліку тварин.

Тендерна документація не містить вичерпного переліку документів, якими повинна бути засвідчена відсутність інфекційних та інвазійних захворювань.

Скаржник не довів та документально не підтвердив неможливість виконати наведені вище умови тендерної документації, а також не надав документального підтвердження, яким чином наведені вище умови порушують його права та законні інтереси, пов’язані з участю у Процедурі закупівлі.

У зв’язку з чим у Колегії АМКУ відсутні підстави для задоволення скарги.

Також слід повідомити, що Замовник відмінив процедуру закупівлі на підставі частини 1 статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» у зв’язку з поданням для участі менше двох тендерних пропозицій.

Рекомендовані публікації

Додати коментар