ADSтендер. Скаржник не надав документів, які мали бути додані до договору субпідряду

ADSтендер. Скаржник не надав документів, які мали бути додані до договору субпідряду

До Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель звернулось ТОВ «Мостобудівельне підприємство «Мостострой», яке повідомляло, що Замовник – комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», порушив порядок проведення процедури закупівлі реконструкції транспортної розв’язки на перетині просп. Перемоги з вул. Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах м. Києва.

Очікувана вартість – 608 570 279,00 грн.

Скаржник просив зобов’язати Замовника скасувати рішення про відхилення його тендерної пропозиції.

Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету однією з підстав для відхилення тендерної пропозиції Скаржника стало: «відсутні копії додатків до аналогічного договору. Крім того, в складі робіт аналогічного договору відсутні будь-які відомості щодо будівництва, або реконструкції, або капітального ремонту штучних споруд (шляхопровід, міст тощо)».

Скаржник повідомив, що на підтвердження укладення та виконання аналогічних договорів було надано копію договору субпідряду між ТОВ «Мостобудівельне підприємство «Мостострой» та Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Be Санаї Анонім Ширкеті». Скаржник вважав, що оскільки додатки не є частиною договору, а чинне законодавство та умови тендеру не передбачали подання додаткових документів, окрім договору, тому відповідні документи не надавались.

Скаржник зазначив, що відповідно до умов договору в розділі «Предмет договору субпідряду» передбачено: «Субпідрядник зобов’язується виконати власними силами та засобами та здати в обумовлені договором і контрактною документацією строки генеральному підрядникові закінчений комплекс будівельно-монтажних та інших будівельних робіт, які стосуються реконструкції та будівництва споруд і мостів по проекту капітального ремонту автомобільної дороги М-03 Київ-Харків- Довжанський». Окрім того, відповідно до пункту 2.1 договору субпідрядник зобов’язаний завершити та передати генеральному підряднику комплекс робіт згідно з графіком робіт, який додається». Крім того Скаржник зазначив, що прийняття об’єкта здійснювалось згідно з «Порядком прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом (реконструкцією, капітальним ремонтом) автомобільних доріг». Тобто вищевказані роботи приймались саме як закінчений повний комплекс робіт з будівництва та реконструкції автомобільних доріг. З огляду на те, що кваліфікаційними вимогами, викладеними в умовах, передбачено, що аналогічний договір повинен стосуватись саме будівництва, реконструкції або капітального ремонту, наданий Замовнику договір субпідряду, на думку Скаржника, відповідає умовам аналогічності, оскільки ним передбачено виконання саме робіт з будівництва (реконструкції, капітального ремонту) автомобільних доріг. Також надано лист-відгук генерального підрядника по договору, який підтвердив перелік робіт, що виконувало підприємство Скаржника, якість виконання робіт, дотримання нормативних документів з боку підприємства.

Замовник у поясненнях по суті Скарги зазначив, що для підтвердження відповідності встановленому кваліфікаційному критерію Скаржником надано довідку про наявність документального підтвердження досвіду виконання аналогічного договору. Також було надано копію договору субпідряду з Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Be Санаї Анонім Ширкеті». Відповідно до умов договору субпідряду додатками до договору є: додаток 1 «Підсумкова відомість об’ємів робіт»; додаток 2 «Відомість обсягів робіт за Контрактом»; додаток 3 «Робоча програма»; додаток 4 «Програма робіт персоналу та обладнання». Зазначені додатки до договору субпідряду в тендерній пропозиції Скаржника відсутні.

Також Замовник зауважив, що оскільки відсутній додаток 1 «Підсумкова відомість об’ємів робіт», то неможливо встановити, чи є в складі робіт аналогічного договору будь-які відомості щодо будівництва, або реконструкції, або капітального ремонту штучних споруд (шляхопровід, міст тощо).

Позиція Колегії АМКУ (рішення № 5126-р/пк-пз від 30.05.2018)

Відповідно до додатку 2 тендерної документації на підтвердження кваліфікаційного критерію «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору» учасник має надати наступні документи: довідка, складена у довільній формі, що містить інформацію про раніше укладений договір щодо аналогічної закупівлі [з будівництва, або реконструкції, або з капітального ремонту шляхово-транспортних об’єктів в складі яких є штучні споруди (шляхопровід, міст тощо)] із зазначенням предмету договору, року укладання та Замовника; копія одного аналогічного договору та відгуку від Замовника, з яким був укладений цей договір.

У складі тендерної пропозиції Скаржника містяться наступні документи: довідка про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору, відповідно до якої повідомляється про досвід виконання договору, укладеного з Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Be Санаї Анонім Ширкеті»; лист-відгук, наданий Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Be Санаї Анонім Ширкеті»; договір субпідряду.

Відповідно до пункту 1.1 розділу «Предмет договору субпідряду» зазначеного договору: «Субпідрядник зобов’язується виконати власними силами та засобами та здати в обумовлені цим договором і контрактною документацією строки генеральному підрядникові закінчений виконанням комплекс будівельно-монтажних та інших будівельних робіт, які стосуються реконструкції та будівництва споруд і мостів за проектом капітального ремонту автомобільної дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський, що є частиною робіт за «Головним Контрактом», а генпідрядник зобов’язується прийняти вказані роботи проведені належним чином (тобто згідно з Контрактною документацією, стандартами, ДБН та чинним законодавством України), виконуючи роботи обумовлені цим договором субпідряду у відповідності з національними нормами безпеки праці та охорони здоров’я, як вказано в головному Контракті».

Відповідно до пункту 1.2 розділу «Предмет договору субпідряду» зазначеного договору: «Комплекс робіт, який має бути виконаний субпідрядником включає в себе: виконання всіх перелічених та оцінених видів будівельно-монтажних та інших будівельних робіт, виконавчі креслення обумовлені п.7.5, повний перелік яких відображено в проектно-кошторисній документації, що є невід’ємним додатком до цього договору субпідряду, а також усіх можливих робіт, виконання яких може вимагатись інженером чи замовником, до моменту передачі готових до експлуатації мостів, а також виправити усі недоліки, що виявлені при прийнятті виконаного комплексу робіт або виникли протягом терміну гарантійної експлуатації».

Відповідно до пункту 2.2 розділу «Графік робіт» зазначеного договору: «Детальна програма робіт та методологія робіт є додатками до цього договору субпідряду і складають його невід’ємну частину».

Відповідно до пункту 3.2 розділу «Потужності устаткування та персоналу субпідрядника» зазначеного договору: «Перелік устаткування та персоналу зазначений у додатку і є невід’ємною частиною цього договору субпідряду».

Відповідно до пункту 4.1 розділу «Ціна договору субпідряду»: «Вартість комплексу робіт, включаючи вартість самих робіт, податок на додану вартість, мобілізації, накладні витрати, податки та збори, визначається ціновою відомістю об’ємів робіт, що є додатком до цього договору субпідряду та складає його невід’ємну частину з моменту складення субпідрядником та погодження генеральним підрядником».

Предмет договору субпідряду містить, зокрема, посилання на реконструкцію та будівництво споруд і мостів.

Замовник не довів та документально не підтвердив, що роботи стосовно зазначеного договору не передбачали реконструкцію та/або будівництво мостів. Також Замовник не довів та документально не підтвердив, що додаток 1 «Підсумкова відомість об’ємів робіт» та додаток 2 «Відомість обсягів робіт за контрактом» були складені субпідрядником та погоджені генеральним підрядником, а отже складають невід’ємну частину договору. Разом з тим, у складі тендерної пропозиції Скаржника відсутні детальна програма робіт та методологія робіт та перелік устаткування та персоналу, що є невід’ємними частинами договору субпідряду, що не відповідає умовам тендерної документації.

Враховуючи вищенаведене, тендерна пропозиція Скаржника не відповідала умовам тендерної документації та була правомірно відхилена Замовником з наведеної вище підстави.

Таким чином, Орган оскарження відмовив ТОВ «Мостобудівельне підприємство «Мостострой» в задоволенні скарги.

Рекомендовані публікації

Додати коментар