ADSтендер. Скаржник не надав інформацію про загальну суму виконаних робіт

ADSтендер. Скаржник не надав інформацію про загальну суму виконаних робіт

До Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель звернулось ТОВ «МІСТОБУДУВАННЯ ІНВЕСТ ЛТД», яке повідомляло, що Замовник – Служба автомобільних доріг у Сумській області, порушив порядок проведення процедури закупівлі поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 191305 Ромни-Талалаївка (окремими ділянками).

Очікувана вартість – 8 234 300,00 грн.

Скаржник не погоджувався з рішенням Замовника щодо відхилення його тендерної пропозиції.

Підставою відхилення тендерної пропозиції Скаржника стало наступне: «У складі тендерної пропозиції ТОВ «МІСТОБУДУВАННЯ ІНВЕСТ ЛТД» надано відгук Служби автомобільних доріг у Київській області, в якому відсутня інформація про суму виконаних робіт з влаштування покриття та основ. Таким чином учасником не підтверджено відповідність кваліфікаційному критерію «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору» у спосіб, встановлений Замовником в тендерній документації».

Скаржник зауважив, що тендерна документація, акти чинного законодавства, а також відповідні державні стандарти не містять визначення поняття «роботи з влаштування покриття та основ». Окрім цього, в тендерній документації не наведено методики, критеріїв чи порядку, за якими має визначатись загальна сума виконаних робіт з влаштування покриття та основ за аналогічними договорами та витрати, які мають до неї включатись.

На виконання вимог тендерної документації Скаржник надав такі документи:

1) Довідку про досвід виконання договорів з будівництва або ремонту автомобільних доріг, в якій вказано інформацію про три аналогічні договори та суми виконаних робіт з влаштування покриття та основ.

2) Відгук Служби автомобільних доріг Київської області, в якому вказано предмет договору, ціну, номер, дату договору, а також підтверджено суми виконаних робіт з влаштування покриття та основ, зазначені у відповідній довідці за відповідними договорами.

При цьому роботи, які виконувались за вказаними договорами, були спрямовані саме на влаштування покриття та основ відповідних автомобільних доріг.

Скаржник зазначив, що у протоколі не наведено мотивів, обґрунтування чи підстав, з яких Замовник дійшов висновку, що грошова сума, вказана у відгуку, не є сумою виконаних робіт з влаштування покриття та основ.

Замовник у поясненнях повідомив, що ТОВ «МІСТОБУДУВАННЯ ІНВЕСТ ЛТД» у скарзі вказав, що державні стандарти та тендерна документація не містили визначення поняття робіт з влаштування покриття та основ. Разом з тим, ДБН В.2.3-4:2015 визначено поняття основ дорожнього одягу, типу дорожнього одягу та покриття. При цьому, пункт 8.1.3 ДБН В.2.3-4:2015 передбачено склад дорожнього одягу з одного або декількох шарів, за наявності яких дорожній одяг включає покриття, основу та, за необхідності, додаткові шари основи.

Замовник зазначив, що при аналізі тендерної пропозиції Скаржника встановлено, що було надано відгук Служби автомобільних доріг у Київській області, в якому не відображено інформації про обсяг виконання робіт з влаштування покриття та основ. Відповідна інформація відсутня також у наданих в складі тендерної пропозиції копіях договорів про надання послуг з ремонтів автомобільних доріг.

Щодо посилання Скаржника на те, що інформацію про обсяг виконання робіт з влаштування покриття та основ було відображено в довідці про виконання аналогічних договорів, та Замовник зауважив, що в цій довідці учасником вказано загальну суму договору та суму оплати за цими договорами, що підтверджується наданими звітами про виконання договорів. Натомість, інформація про обсяг виконання робіт з влаштування покриття та основ у довідці відсутня.

Позиція Колегії АМКУ (рішення № 5549-р/пк-пз від 11.06.2018)

Відповідно до тендерної документації для підтвердження відповідності учасників кваліфікаційному критерію «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору» учасники у складі тендерної пропозиції повинні надати позитивний(-і) відгук(-ки) Замовника послуг/робіт (балансоутримувача об’єкту будівництва або ремонту) за аналогічним(ми) договором(-ами). Позитивний відгук від Замовника повинен містити предмет договору, ціну, номер, дату договору(-рів) та загальну суму виконаних робіт з влаштування покриття та основ. Під аналогічним договором необхідно розуміти укладений(-і) протягом останніх 5 календарних років договір(-ри) з будівництва або ремонту автомобільних доріг з обсягом виконання робіт з влаштування покриття та основ за договором(-ами) не менше 50% від очікуваної вартості такої процедури закупівлі. У складі тендерної пропозиції учасник надає зведену інформаційну довідку про досвід виконання аналогічних договорів за останні 5 календарних років відповідно до додатку 3 тендерної документації. У разі наявності досвіду надання послуг/виконання робіт за предметом договору, де Замовником виступала Служба автомобільних доріг у Сумській області, документальне підтвердження наявності відповідного досвіду не вимагається. Якщо Замовник має офіційну інформацію обласних служб автодоріг (або інших Замовників) про недобросовісне виконання учасником договірних обов’язків по наданню послуг/виконанню робіт з будівництва або ремонту автомобільних доріг з влаштування покриття та основ, Замовник вважає досвід виконання робіт учасником аналогічного договору таким, що не відповідає кваліфікаційному критерію «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору».

Так, у складі тендерної пропозиції Скаржника містяться наступні документи:

– «Інформаційна довідка про досвід виконання договорів з будівництва або ремонту автомобільних доріг за (2013-2017 роки)», відповідно до якої повідомляється про досвід виконання договору від 13.10.2017 № 459М-17;

– договір від 13.10.2017 № 459М-17, укладений із Службою автомобільних доріг у Київській області;

– лист, виданий Службою автомобільних доріг у Київській області, відповідно до якого повідомляється, що між Службою автомобільних доріг у Київській області та ТОВ «МІСТОБУДУВАННЯ ІНВЕСТ ЛТД» у 2017 році були укладені та виконані три договори, якими надавались послуги з поточного середнього ремонту кількох автомобільних доріг.

Також зазначено, що усі роботи було виконано своєчасно, дотримуючись умов договору та технічного завдання, з використанням якісних матеріалів та сучасного обладнання.

Разом з тим, відгук не містить інформації про загальну суму виконаних робіт саме з влаштування покриття та основ.

Враховуючи вищенаведене, тендерна пропозиція Скаржника не відповідала умовам тендерної документації в цій частині, тому була правомірно відхилена з підстави, наведеної вище.

Таким чином, Орган оскарження відмовив ТОВ «МІСТОБУДУВАННЯ ІНВЕСТ ЛТД» у задоволенні скарги.

Рекомендовані публікації

Додати коментар