ADSтендер. Скаржник подав фінансову звітність не за потрібний період

ADSтендер. Скаржник подав фінансову звітність не за потрібний період

До Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель звернулось ТОВ з ІІ «ЮРОМАШ», яке повідомляло, що Замовник – публічне акціонерне товариство «Укртрансгаз» в особі філії «Київтраснгаз», порушив порядок проведення процедури закупівлі колісних екскаваторів.

Очікувана вартість – 15 023 948,68 грн.

Скаржник просив, зокрема, скасувати рішення Замовника в частині відхилення його тендерної пропозиції.

Однією з підстав відхилення Скаржника було ненадання копій балансу підприємства та копій звіту про фінансові результати за останній звітний період.

Скаржник з приводу цієї підстави відхилення зазначив, що виконав умови тендерної документації шляхом надання у складі тендерної пропозиції копію балансу (звіт про фінансовий стан) на 30.09.2017 та копію звіту про фінансові результати за 9 місяців 2017 року.

Також Скаржник, посилаючись на Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» зазначив, що звітним періодом є календарний рік та вказав про можливість складання квартальної фінансової звітності.

Замовник надав пояснення, в яких зазначив, що Скаржник не надав документів фінансової звітності за останній звітний період, а також знехтував вимогою, в якій вказано, що «звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік (Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

Замовник повідомив, що відповідно до пункту 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 419, річна фінансова звітність подається підприємствами не пізніше 28 лютого, наступного за звітним року; станом кінцеву дату подання – 15.01.2018, тому учасники, в тому числі Скаржник, мали законодавчі підстави не надавати документи фінансової звітності за IV квартал 2017, тому останнім звітним періодом для таких учасників є 2016 і вони повинні були в складі своїх пропозицій надати баланс та звіт про фінансові результати станом на 31.12.2016.

Позиція Колегії АМКУ (рішення № 2016-р/пк-пз від 05.03.2018)

Згідно з додатком 2 тендерної документації Замовник вимагав наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів), яке підтверджується, зокрема, копією балансу підприємства (форма №1, для суб’єктів малого підприємництва – форма №1-М) за останній звітний період та за останній звітний квартал поточного року з відміткою про прийняття управлінням державної статистики за місцем знаходження учасника та копією звіту про фінансові результати (форма №2, для суб’єктів малого підприємництва – форма №2-М) за останній звітний період та за останній звітний квартал поточного року з відміткою про прийняття управлінням державної статистики за місцем знаходження учасника.

Відповідно до примітки додатку 2 тендерної документації: звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік (Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

Колегія АМКУ зазначила, що відповідно до статті 13 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна фінансова звітність складається за результатами першого кварталу, першого півріччя, дев’яти місяців. Крім того, відповідно до облікової політики підприємства фінансова звітність може складатися за інші періоди.

Враховуючи вищевикладене, учасники повинні були надати звітність за 2017 рік.

У складі тендерної пропозиції Скаржника містяться звіт про фінансові результати станом на 9 місяців 2017 року та баланс на 30.09.2017, що не відповідає умовам тендерної документації.

Отже, тендерна пропозиція Скаржника була правомірно відхилена з підстави, наведеної вище.

Таким чином, Орган оскарження відмовив ТОВ з ІІ «ЮРОМАШ» у задоволенні скарги.

Рекомендовані публікації

Додати коментар