ADSтендер. Строк банківської гарантії відповідав вимогам

ADSтендер. Строк банківської гарантії відповідав вимогам

До Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель звернулось ТОВ «Техойл Нафтохімія», яке повідомляло, що Замовник – ПрАТ «АК «Київводоканал», порушив порядок проведення процедури закупівлі суміші пропан-бутану в смарт-картках.

Очікувана вартість – 41 823 700,00 грн.

Скаржник просив скасувати рішення Замовника про допущення до аукціону тендерної пропозиції ТОВ «Гепард Ойл».

За твердженням Скаржника, у складі тендерної пропозиції ТОВ «Гепард Ойл» надано банківську гарантію від 05.04.2018. На думку Скаржника, строк дії вказаної банківської гарантії становить 74 дні з 02.05.2018 (дата розкриття тендерних пропозицій) по 15.07.2018, а не 90, як вимагається Замовником у тендерній документації.

Скаржник звернув увагу, що станом на момент подання Скарги на веб-порталі Уповноваженого органу була відсутня інформація стосовно розкриття саме всієї інформації тендерних пропозицій учасників процедури закупівлі, а також протокол розкриття тендерних пропозицій учасників.

Також Скаржник повідомив, що з метою доведення до відома Замовника інформації щодо вказаної невідповідності учасника, ним на веб-портал Уповноваженого розміщено вимогу з проханням скасувати рішення про допущення до аукціону ТОВ «Гепард Ойл». Вказана вимога відхилена, при цьому Замовник зазначив, що у цій процедурі закупівлі розкриття тендерних пропозицій відбувається після закінчення електронного аукціону, чим у свою чергу підтвердив вказану Скаржником невідповідність пропозиції ТОВ «Гепард Ойл».

Позиція Колегії АМКУ (рішення № 4575-р/пк-пз від 15.05.2018)

Згідно з пунктом 2 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації Замовник вимагає надання учасниками забезпечення тендерної пропозиції у формі банківської гарантії у вигляді електронного документа, скріпленого ЕЦП (електронним цифровим підписом) банка-гаранта. Банківська гарантія оформляється відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639 «Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах» із зобов’язанням банку у разі виникнення обставин, передбачених пунктом 3 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації, відшкодувати на рахунок ПрАТ «АК «Київводоканал» кошти у сумі забезпечення тендерної пропозиції.

Банківська гарантія має бути безвідкличною та безумовною.

Відповідно до частини першої статті 547 Цивільного кодексу України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється у письмовій формі. Згідно з частиною першою статті 207 Цивільного кодексу України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований, зокрема, в одному або кількох документах (у тому числі електронних). Відповідно до частини другої статті 207 Цивільного кодексу України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою, зокрема, електронного засобу зв’язку.

Банківська гарантія подається учасниками у складі тендерної пропозиції через електронну систему закупівель.

Розмір забезпечення тендерної пропозиції складає: 1 250 000,00 грн. Усі витрати, пов’язані з поданням забезпечення тендерної пропозиції, здійснюються за рахунок учасника. При цьому учасник надає у тендерній пропозиції копію ліцензії НБУ на право здійснення банківських операцій банком, що надає банківську гарантію учаснику.

Строк дії забезпечення тендерної пропозиції повинен бути не менше строку дії тендерної пропозиції (не менше 90 днів з дати розкриття тендерних пропозицій).

Згідно з частиною другою статті 21 Закону України «Про публічні закупівлі» дата і час розкриття тендерних пропозицій, крім випадку, встановленого в абзаці десятому цієї частини, та дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення Замовником оголошення на веб-порталі Уповноваженого органу.

Відповідно до інформації, яка розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу, дата розкриття тендерних пропозицій 06.04.2018.

У складі тендерної пропозиції ТОВ «Гепард Ойл» міститься, зокрема, банківська гарантія від 05.04.2018 № 4765/18-ТГ, у якій зазначено, що гарантія набуває чинності з моменту підписання її гарантом і діє до 15.07.2018, що становить більше 90 днів з дати розкриття тендерних пропозицій.

Враховуючи наведене, у Колегії АМКУ відсутні підстави для задоволення скарги в цій частині.

Рекомендовані публікації

Додати коментар