ADSтендер. Тендерна документація містить невідповідності та протиріччя щодо надання банківської гарантії

ADSтендер. Тендерна документація містить невідповідності та протиріччя щодо надання банківської гарантії

До Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель звернувся ФОП Кравченя П.Г., який повідомляв, що Замовник – Управління соціального захисту населення Маневицької РДА Волинської області, порушив порядок проведення процедури закупівлі послуг з харчування дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, у начальних закладах, розташованих на територіях радіоактивного забруднення Маневицького району Волинської області.

Очікувана вартість – 28 000 000 грн.

Скаржник повідомив про встановлення Замовником дискримінаційних вимог в тендерній документації та просив зобов’язати Замовника внести зміни до тендерної документації.

Скаржник зазначив, що згідно з вимогами тендерної документації Замовник вимагає надання учасником електронної банківської гарантії.

Разом з тим, документація містить примітку: «тендерна пропозиція учасника, у складі якої відсутній оригінал гарантії підлягає відхиленню».

Скаржник вважає, що нечітке встановлення Замовником виду надання тендерного забезпечення – електронної банківської гарантії чи то оригіналу банківської гарантії порушує права Скаржника.

На думку Замовника, ним чітко вказано в тендерній документації, що «вимагається надання учасником на підтвердження забезпечення тендерної пропозиції електронної банківської гарантії (безвідкличної, безумовної банківської гарантії, оформленої відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639)».

Замовник повідомив, що оскільки умовами тендерної документації передбачено, що «документи, що вимагаються цією тендерною документацією учасник повинен розмістити (завантажити) в електронній системі закупівель до кінцевого строку подання тендерних пропозицій у сканованому вигляді у форматі PDF та JPEG».

Таким чином, випливає, що гарантія, яка видана банком в паперовому вигляді, сканується та завантажується в електронну систему учасником самостійно. Будь-яким іншим чином для виконання вимог тендерної документації банк не видасть гарантії.

Також Замовник повідомив, що гарантія на паперовому носії складається в одному примірнику, оригінал якої надається бенефіціару. Одна копія гарантії залишається в банку-гаранта, інша – передається принципалу. Таким чином, щоб завантажити учаснику гарантію, в електронній системі закупівель у сканованому вигляді, необхідно її отримати в паперовому вигляді.

Позиція Колегії АМКУ (рішення № 954-р/пк-пз від 02.02.2018)

Згідно з пунктом 2 розділу 3 тендерної документації Замовником вимагається надання учасником на підтвердження забезпечення тендерної пропозиції електронної банківської гарантії (безвідкличної, безумовної банківської гарантії, оформленої відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639). Електронна банківська гарантія повинна мати електронний цифровий підпис уповноваженої особи банку.

Згідно з пунктом 2 розділу 3 тендерної документації тендерна пропозиція учасника, до складу якої не входять документи, які підтверджують надання учасником забезпечення тендерної пропозиції, відсутній оригінал гарантії або надане забезпечення не відповідає вимогам тендерної документації щодо строку дії, розміру, умов надання або виду забезпечення, підлягає відхиленню.

Разом з тим, пункт 2 розділу 3 тендерної документації містить наступну умову: «способи повернення учаснику процедури закупівлі наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів у вигляді гарантії – оригінал банківської гарантії повертається (особисто в руки уповноваженому представнику учасника або поштою) учаснику за його письмовим зверненням або з ініціативи Замовника».

Отже, тендерна документація містить невідповідності та протиріччя, які можуть бути неоднозначно трактовані потенційними учасниками процедури закупівлі та стати в подальшому підставою для відхилення тендерних пропозицій учасників Замовником.

Крім того, пункт 2 розділу 3 тендерної документації свідчить про можливість повернення забезпечення тендерної пропозиції лише у разі надання його у вигляді паперового оригіналу.

Враховуючи наведене, Орган оскарження зобов’язав Замовника усунути наведені вище невідповідності шляхом внесення змін до тендерної документації в цій частині.

Рекомендовані публікації

Додати коментар