ADSтендер. Тендерна документація не містила умови про підтвердження працевлаштування працівників

ADSтендер. Тендерна документація не містила умови про підтвердження працевлаштування працівників

До Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель звернулось ТОВ «Графіум», яке повідомляло, що Замовник – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, порушив порядок проведення процедури закупівлі послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів (проведення на міжнародному та внутрішньому ринках презентацій про туристичні можливості України).

Очікувана вартість – 14 121 900,00 грн.

  1. Скаржник не погоджувався з рішенням Замовника щодо відхилення його тендерної пропозиції.

Підставою для відхилення стало наступне: «тендерна пропозиція учасника не відповідає кваліфікаційним вимогам, зазначеним у тендерній документації Замовника відповідно до статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі». Враховуючи зазначене, відповідно до абзацу 2 пункту 1 частини 1 статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі», пропозиція учасника відхиляється».

Скаржник повідомив, що він повністю підтвердив відповідність вказаним кваліфікаційним критеріям та надав у складі тендерної пропозиції всі необхідні документи і будь-яких порушень умов тендерної документації у поданій тендерній пропозиції немає.

Замовник у своїх поясненнях повідомив, що відповідно до вимог статті 24 Кодексу законів про працю України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом або розпорядженням власника чи уповноваженого ним органу, і повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ДФСУ) про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Проте, у складі тендерної пропозиції Скаржника відсутнє документальне підтвердження укладання трудового договору та наявності трудових правовідносин з особами, чиї дипломи надані у складі тендерної пропозиції.

Замовник зазначив, що тендерна пропозиція Скаржника була відхилена на підставі абзацу 2 пункту 1 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі», оскільки надані документи у складі його тендерної пропозиції не підтверджували наявності трудових правовідносин із працівниками, необхідними відповідно до встановленого кваліфікаційного критерію.

  1. Також Скаржник не погоджувався з рішенням до Замовника щодо допущення до аукціону тендерної пропозиції ТОВ «Стіл медіа груп».

Окрім іншого, Скаржник повідомив, що в складі тендерної пропозиції ТОВ «Стіл медіа груп» відсутня копія виконаного аналогічного договору (містяться лише окремі сторінки договору без додатків).

Замовник у своїх поясненнях зауважив, що у складі тендерної пропозиції ТОВ «Стіл медіа груп» надано копії договорів та акти здачі-прийняття робіт (надання послуг). Тендерним комітетом було розглянуто надані документи та прийнято рішення щодо можливості встановлення відповідності учасника кваліфікаційному критерію, виходячи з інформації, зазначеної в копіях договорів та актах, а саме: наявності раніше укладених договорів, предмет договорів відповідає предмету закупівлі, наявні реквізити контрагентів, підтвердження виконання договорів. Разом з тим, тендерна документація не містить вимоги щодо обов’язкового надання усіх сторінок договорів та усіх додатків до нього.

Позиція Колегії АМКУ (рішення № 5512-р/пк-пз від 08.06.2018)

  1. Відповідно до пункту 5 розділу 3 тендерної документації встановлено вимогу: відповідно до статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» Замовник установлює такі кваліфікаційні критерії (згідно з додатком 2) тендерної документації: наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

Додатком 2 тендерної документації вимагається документально підтверджена інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання:

– копії документів працівників (не менше двох), що підтверджують їх рівень освіти, який має бути не нижче спеціаліста/магістра за спеціальністю «Перекладач з іноземної мови» та кваліфікацією філолога та/або перекладача з іноземної мови;

– копії документів (диплома/свідоцтва/сертифіката та/або іншого документа про освіту) працівників (по одному), що підтверджують їх знання з дизайну приміщень; дизайну поліграфічної продукції.

Допускається наявність в учасника працівників, які перебувають з ним у трудових відносинах на підставі цивільно-правових договорів та за умови надання учасником відповідної документально підтвердженої інформації (копії цивільно-правових договорів).

У складі тендерної пропозиції Скаржника міститься довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, в якій зазначено інформацію про наявність 6 працівників.

Разом з тим, тендерна документація не містила окремих умов щодо обов’язковості надання у складі тендерної пропозиції документів, що підтверджують працевлаштування працівників в учасника у разі, якщо вони перебувають у трудових відносинах не на підставі цивільно-правових договорів.

Таким чином, Замовник не довів та документально не підтвердив, що зазначені Скаржником у довідці працівники перебувають у трудових відносинах із Скаржником саме на підставі цивільно-правових договорів. Отже, Скаржник не порушив умови тендерної документації в цій частині, у зв’язку з чим його тендерна пропозиція була неправомірно відхилена.

  1. Додатком 2 тендерної документації вимагається, зокрема, документально підтверджена інформація про відповідність досвіду виконання аналогічного договору:

– копія виконаного аналогічного договору, який було укладено в 2015-2018 роках;

– копії підтвердних документів щодо виконання цього договору.

У складі тендерної пропозиції ТОВ «Стіл медіа груп» міститься довідка про підтвердження досвіду виконання аналогічного договору, в якій зазначено інформацію про виконання двох аналогічних договорів з ТОВ «ВАСЛА ЛТД» та ТОВ «Будівельна компанія «Іпсум Груп». Також містяться окремі сторінки договору підряду та договору від 18.02.2017 № 180217-1.

Враховуючи наведене, у складі тендерної пропозиції ТОВ «Стіл медіа груп» відсутня копія аналогічного договору. Отже, тендерна пропозиція ТОВ «Стіл медіа груп» не відповідала умовам тендерної документації в цій частині.

Таким чином, Орган оскарження зобов’язав Замовника скасувати рішення про відхилення тендерної пропозиції ТОВ «Графіум» та рішення про допущення до аукціону тендерної пропозиції ТОВ «Стіл медіа груп».

Слід зазначити, що у зв’язку з оскарженням учасником торгів рішення Замовника, значно збільшився термін проведення процедури «відкриті торги». Однак, враховуючи те, що згідно з тендерною документацією, проведення першої презентації було заплановано на 14-17 червня 2018 року, то, протоколом засідання тендерного комітету Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.06.2018 року, торги на закупівлю послуг було визнано такими, що не відбулися відповідно до абзацу 3 частини другої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі».

Рекомендовані публікації

Додати коментар