ADSтендер. Тендерна пропозиція має бути завірена електронним цифровим підписом

ADSтендер. Тендерна пропозиція має бути завірена електронним цифровим підписом

До Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель звернулось ДП «Автоскладський завод № 1» ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс», яке повідомляло, що Замовник – комунальне підприємство «Ужгородський муніципальний транспорт» Ужгородської міської ради, порушив порядок проведення процедури закупівлі міських автобусів (10 шт.)

Очікувана вартість – 54 000 000,00 грн.

Скаржник просив, зокрема, зобов’язати Замовника скасувати рішення про відхилення тендерної пропозиції Скаржника.

Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету підставою для відхилення тендерної пропозиції Скаржника було наступне:

«Тендерна пропозиція ДП «Автоскладський завод № 1» ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» не завірена електронним цифровим підписом, що суперечить вимогам пункту 1 розділу 3 тендерної документації».

Окрім іншого, Скаржник зазначив, що враховуючи вимоги статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» та те, що в Україні електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки), а також враховуючи, що відсутність електронного цифрового підпису не впливає на зміст пропозиції ДП «Автоскладський завод № 1» ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс», та з врахуванням статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі», розділу 3 тендерної документації, відсутність накладення електронного цифрового підпису на тендерну пропозицію відноситься до формальної (несуттєвої) помилки, що пов’язана з оформленням пропозиції та не впливає на зміст пропозиції, а саме – технічні помилки та описки.

Допущення такої формальної (несуттєвої) помилки відповідно до статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі», на думку Скаржника, не призводить до відхилення тендерної пропозиції. Скаржник вважає, що рішення тендерного комітету Замовника про відхилення тендерної пропозиції Скаржника прийняте з порушенням вимог статті 3, статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» та порушує права і законні інтереси Скаржника.

У додаткових пояснення Скаржника міститься лист начальника відділу інформаційних технологій, де, зокрема, зазначено, що при спробі накласти електронний цифровий підпис працівниками підприємства для використання в системі публічних закупівель виник технічний збій, який заблокував можливість накладення підпису на завантажені електронні документи.

Позиція Колегії АМКУ (рішення № 939-р/пк-пз від 29.01.2018)

Відповідно до розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації тендерна пропозиція обов’язково завіряється електронним цифровим підписом.

При оформленні тендерних пропозицій допускається наявність формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх пропозиції. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме – технічні помилки та описки. До технічних помилок та описок відносяться, зокрема, неправильне (неповне) завірення та/або не завірення учасником копії документів згідно з вимогами цієї документації; помилки в написаному (надрукованому) тексті, зумовлені неправильним написанням слів (як приклад – втрата окремої букви в слові або заміна її іншою), які не повинні спотворювати значення слова та призводити до викривлення змісту речення/тексту або до неоднозначного його тлумачення, зазначення неповного переліку інформації в певному документі всупереч вимогам документації, у разі, якщо така інформація повністю відображена в іншому документі, що наданий у складі тендерної пропозиції учасника.

Рішення про віднесення допущеної учасником помилки до формальної (несуттєвої) приймається колегіально на засіданні тендерного комітету, при цьому замовник гарантує дотримання усіх принципів здійснення закупівель, визначених статтею 3 Закону України «Про публічні закупівлі».

Разом з тим, тендерна пропозиція Скаржника не завірена електронним цифровим підписом, що не відповідає умовам тендерної документації.

Враховуючи вищенаведене, тендерна пропозиція Скаржника була правомірно відхилена Замовником з наведеної підстави.

Таким чином, Орган оскарження відмовив ДП «Автоскладський завод № 1» ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» у задоволенні скарги.

Слід зазначити, що Замовник відмінив торги на підставі статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» у зв’язку з допущенням до оцінки менше двох тендерних пропозицій.

Рекомендовані публікації

Додати коментар