ADSтендер. Тендерна пропозиція не містила проектної документації до договору

ADSтендер. Тендерна пропозиція не містила проектної документації до договору

До Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель звернулось ПП «НВП СТРОЙМОНТАЖНАЛАДКА», яке повідомляло, що Замовник – Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, порушив порядок проведення процедури закупівлі реконструкції стадіону та елементів благоустрою НВК № 6 «Перспектива».

Очікувана вартість – 14 007 592,80 грн.

Окрім іншого, Скаржник просив зобов’язати Замовника скасувати рішення про визначення переможця процедури закупівлі.

  1. Скаржник повідомив, що ТОВ «Інтерпен-Д» у складі тендерної пропозиції надало інформаційну довідку про досвід виконання аналогічних договорів. Довідка містить відомості щодо договорів, укладених з Відділом освіти Покровської райдержадміністрації та Відділом освіти Синельниковської міської ради.

Скаржник наголосив, що ТОВ «Інтерпен-Д» в складі тендерної пропозиції не надало копію договору з Відділом освіти Синельниковської міської ради.

Замовник у своїх поясненнях повідомив, що ним вимагається інформація та копія лише одного аналогічного договору. Тому потреба у ТОВ «Інтерпен-Д» стосовно надання у складі тендерної пропозиції копій двох аналогічних договорів відсутня.

  1. Також Скаржник повідомив, що згідно з копією договору укладеного з Відділом освіти Покровської райдержадміністрації «склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Учаснику, визначені проектною документацією, що є невід’ємною частиною договору». Проте, тендерна пропозиція ТОВ «Інтерпен-Д» не містить невід’ємної частини вищезазначеного договору, тобто договір надано не в повному обсязі. Скаржник зазначив, що не надано акта передачі проектної документації до вказаного договору.

Замовник у своїх поясненнях повідомив, що ТОВ «Інтерпен-Д» у складі тендерної пропозиції надало додаток до аналогічного договору, укладеного між вказаним учасником та Відділом освіти Покровської райдержадміністрації, який називається «Акт передачі кошторисної документації для виконання робіт». Вказаним актом визначено, що Відділ освіти Покровської райдержадміністрації та ТОВ «Інтерпен-Д» передають один комплект проектно-кошторисної документації, хоча назва документу «Акт передачі кошторисної документації для виконання робіт».

Пунктом 2 розділу 5 тендерної документації зі змінами Замовником визначено перелік формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх пропозицій. Однією з формальних (несуттєвих) помилок є зазначення неправильної назви документа, що підготовлений безпосередньо учасником, у разі якщо зміст такого документа повністю відповідає вимогам тендерної документації.

Замовник вказав, що у цьому випадку Відділ освіти Покровської райдержадміністрації та ТОВ «Інтерпен-Д» не коректно визначили назву документу, хоча його юридична суть свідчить про передачу, в тому числі проектної документації. На думку Замовника, зазначене повністю узгоджується з пунктом 2 розділу 5 тендерної документації зі змінами, яким такий випадок кваліфіковано, як формальну (несуттєву) помилку.

Позиція Колегії АМКУ (рішення № 4268-р/пк-пз від 05.05.2018)

  1. Додатком 1 тендерної документації вимагається, зокрема, довідка у довільній формі, яка містить інформацію про виконання учасником аналогічного договору з аналогічним предметом закупівлі, вказаним у тендерній документації, із зазначенням предмета закупівлі, назви та адреси контрагента. Виконання учасником аналогічного договору підтверджується документально шляхом надання копії такого договору з додатками, укладеного за останні три роки.

У складі тендерної пропозиції ТОВ «Інтерпен-Д» міститься довідка в якій вказано інформацію щодо виконання двох договорів з Відділом освіти Покровської райдержадміністрації та Відділом освіти Синельниківської міської ради.

Також міститься договір підряду укладений між ТОВ «Інтерпен-Д» та Відділом освіти Покровської райдержадміністрації.

Разом з тим, тендерна документація не містила вимоги щодо надання копій всіх аналогічних договорів, зазначених у довідці, у зв’язку з чим вимоги тендерної документації не були порушені в цій частині.

  1. У складі тендерної пропозиції ТОВ «Інтерпен-Д» міститься договір підряду укладений між ТОВ «Інтерпен-Д» та Відділом освіти Покровської райдержадміністрації. Згідно з пунктом 1.4 договору склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання учаснику визначені проектною документацією, яка є невід’ємною частиною договору. Згідно з пунктом 16.16 додатком до договору є, зокрема, акт передачі проектної документації. Договір не містить інформації щодо того, що акт передачі проектної документації є невід’ємною частиною договору.

Проте, тендерна пропозиція ТОВ «Інтерпен-Д» не містить проектної документації до договору, яка є його невід’ємною частиною. Таким чином, ТОВ «Інтерпен-Д» не надало у складі тендерної пропозиції аналогічного договору у повному обсязі, що не відповідає умовам тендерної документації в цій частині.

Тому тендерна пропозиція ТОВ «Інтерпен-Д» не відповідала умовам тендерної документації в цій частині.

Враховуючи наведене, Колегія АМКУ зобов’язала Замовника скасувати рішення про визначення ТОВ «Інтерпен-Д» переможцем процедури закупівлі.

Рекомендовані публікації

Додати коментар