ADSтендер. У учасника торгів були відсутні необхідні потужності

ADSтендер. У учасника торгів були відсутні необхідні потужності

До Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель звернулось ТОВ «Переяслав-Молпродукт», яке повідомляло, що Замовник – Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, порушив порядок проведення процедури закупівлі вершкового масла (масло солодковершкове вагове, жирність не менше ніж 72,5%) у кількості 45000 кг.

Очікувана вартість – 8 696 250,00 грн.

 1. Скаржник не погоджувався з рішенням Замовника про відхилення його тендерної пропозиції.

Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій підставами відхилення тендерної пропозиції Скаржника було наступне:

 • Надана у складі тендерної пропозиції довіреність не підтверджує повноваження Левченка О.О. підписувати документи тендерної пропозиції;

Скаржник зазначив, що Замовник не врахував, що вказана довіреність надає право Левченку О.О. представляти інтереси компанії з будь-яких питань, які пов’язані із представництвом інтересів ТОВ «ПЕРЕЯСЛАВ-МОЛПРОДУКТ» і надає право підписувати не лише конкурсні пропозиції та документи конкурсних торгів, але й інші документи, а також здійснювати всі інші законні дії.

 • У складі тендерної пропозиції відсутній додаток 5 тендерної документації та додаток 3 договору, а саме – «Графік постачання продуктів харчування до дошкільних навчальних закладів та шкіл-інтернатів Святошинського району міста Києва».

Скаржник зауважив, що тендерною документацією визначено, що проект договору складається Замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі. Разом з тендерною документацією Замовником в окремому файлі подається проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням змін його умов. За твердженням Скаржника, Замовником не визначено жодних вимог щодо надання саме учасником у складі тендерної пропозиції додатку 5 тендерної документації та додатку 3 до проекту договору.

Замовник у своїх поясненнях зазначив, що учасником надано не в повному обсязі додаток 3 та 5, що фактично не підтверджує згоду учасника з графіком поставки товарів та переліком закладів освіти Святошинського району міста Києва.

 1. Також Скаржник не погоджувався з рішенням Замовника про допущення тендерної пропозиції ТОВ «ГРАНАТ» до участі в аукціоні, обґрунтовуючи це, зокрема, наступним.
 • За твердженням Скаржника, аукціон призначено на 28.01.2019, а «документ перевірки Держпродспоживслужби складських приміщень та автомобільного транспорту постачальника» учаснику видано 18.01.2018.

На засіданні Колегії АМКУ представник Замовника зазначив, що станом на кінцеву дату подання тендерних пропозиції, дата аукціону була визначена 19.01.2019. Крім того, представник Замовника погодився із доводами Скаржника та зазначив, що тендерна пропозиція зазначеного учасника не відповідає умовам тендерної документації.

 • Скаржник зазначив, що ТОВ «ГРАНАТ» у складі тендерної пропозиції надало інформаційний лист Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві, згідно з яким прийнято рішення про державну реєстрацію потужності ТОВ «ГРАНАТ», що здійснює діяльність «пов’язану з харчовими продуктами, які не потребують дотримання температурного режиму та можуть зберігатись при температурі вище 10°С і залишатись придатними для споживання людиною, а саме: зберігання, реалізація; інший вид діяльності: зберігання, реалізація». Проте, у відповідності до ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове» масло зберігають за відносної вологості не більше 80% і таких температурних режимів: Режим 1 — температура від 0°С до -5°С; Режим 2 — температура від -6°С до -11°С; Режим 3 — температура від -12°С до -18°С.

Тобто, за твердженням Скаржника, у ТОВ «ГРАНАТ» відсутні потужності, які б відповідали вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове» щодо зберігання предмету закупівлі.

Замовник у своїх поясненнях вказав, що ТОВ «Гранат» на підтвердження наявності потужності, які б відповідали вимогам зберігання ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове» щодо зберігання предмету закупівлі, та на відповідність вимогам тендерної документації надало експлуатаційний дозвіл на потужність загального призначення – холодильний склад, де зазначено, що цей експлуатаційний дозвіл виданий на підставі результатів перевірки відповідності потужності оператора ринку вимогам санітарних заходів, що дає змогу такому операторові ринку провадити визначені види господарської діяльності з виробництва та\або зберігання харчових продуктів тваринного походження. Тобто, ТОВ «Гранат» в повному об’ємі виконало та підтвердило вимогу Замовника.

Позиція Колегії АМКУ (рішення № 1560-р/пк-пз від 13.02.2019)

 1. Щодо відхилення тендерної пропозиції Скаржника:
 • Відповідно до тендерної документації повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників або наказом про призначення, або довіреністю, або дорученням, або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Тендерна документація не містить вичерпного переліку документів, які учасник може надати на підтвердження наведених вище повноважень.

У складі тендерної пропозиції Скаржника містяться, зокрема: наказ про призначення Пироговоського О.Ю. головою правління ТОВ «Переяслав-Молпродукт»; довіреність, відповідно до якої голова правління Пироговський О.Ю. уповноважує заступника директора з оптової торгівлі Левченка О.О. здійснювати представництво інтересів та вести від імені ТОВ «Переяслав-Молпродукт» справи в усіх державних та недержаних органах, установах, підприємствах та організаціях України з приводу будь-яких питань, що пов’язані із представництвом інтересів товариства, у тому числі, з питань участі у конкурсних торгах. ТОВ «Переяслав-Молпродукт» надає Левченку О.О. такі права: подавати та отримувати документи, подавати будь-які заяви та скарги, укладати та підписувати будь-які не заборонені законом угоди, здійснювати підписання фінансових та інших документів, здійснювати підписання конкурсних пропозицій та документів конкурсних торгів, розписуватись за довірителя і здійснювати всі інші законні дії, що пов’язані із виконанням довіреності.

Разом з тим, повноваження за вказаною довіреністю не обмежуються представництвом товариства виключно на конкурсних торгах, а надають повноваження Левченку О.О. здійснювати підписання, зокрема, інших документів.

 • Відповідно до розділу «Результати торгів та укладення договору про закупівлю» тендерної документації проект договору складається Замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі. Разом з тендерною документацією Замовником в окремому файлі подано проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням змін його умов. Додаток 2 містить технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, згідно з яким поставка товару відбувається відповідно до Графіку постачання продуктів харчування, з можливістю коригування Замовником кількості не пізніше ніж за одну добу. Додаток 3 містить проект договору на закупівлю, а Додаток 5 містить графік постачання продуктів харчування до дошкільних навчальних закладів та шкіл-інтернатів Святошинського району.

Разом з тим, тендерна документація не містить окремих вимог щодо необхідності надання, зокрема, графіка постачання продуктів харчування та проекту договору саме у складі тендерної пропозиції учасників.

Таким чином, Скаржник не порушив зазначені вище умови тендерної документації та його тендерна пропозиція була неправомірно відхилена Замовником з наведених підстав.

 1. Щодо допущення тендерної пропозиції ТОВ «ГРАНАТ» до участі в аукціоні:
 • Відповідно до розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» на підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази учасники надають, зокрема, документ перевірки Держпродспоживслужби складських приміщень та автомобільного транспорту постачальника, виданий не пізніше одного року до дати оголошення аукціону. Відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, дата проведення електронного аукціону – 14.02.2019.

У складі тендерної пропозиції ТОВ «ГРАНАТ» міститься акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю стосовно додержання операторами ринку гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами від 18.01.2018.

 • Відповідно до додатку 2 тендерної документації учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції, зокрема, копію рішення компетентного органу про державну реєстрацію потужностей – власних або орендованих учасника, що будуть використовуватись при виробництві, переробці або реалізації харчових продуктів.

Тендерна документація не містить окремих вимог щодо температурного режиму складських приміщень/потужностей тощо.

У складі тендерної пропозиції ТОВ «ГРАНАТ» міститься лист Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві, відповідно до якого прийнято рішення про державну реєстрацію потужності ТОВ «ГРАНАТ», що здійснює діяльність, пов’язану з харчовими продуктами, які не потребують дотримання температурного режиму та можуть зберігатись при температурі вище 10°С і залишаються придатними для споживання людиною, а саме – зберігання, реалізація; інший вид діяльності; зберігання, реалізація.

Проте, у складі тендерної пропозиції відсутнє саме рішення компетентного органу про державну реєстрацію потужностей – власних або орендованих учасника, що будуть використовуватись при виробництві, переробці або реалізації харчових продуктів.

Враховуючи викладене, тендерна пропозиція ТОВ «ГРАНАТ» не відповідала вказаним вище умовам тендерної документації.

Таким чином, Орган оскарження зобов’язав Замовника скасувати рішення про відхилення ТОВ «Переяслав-Молпродукт» та рішення про допущення тендерної пропозиції ТОВ «ГРАНАТ» до участі в аукціоні.

Рекомендовані публікації

Додати коментар