ADSтендер. Учасник не був зобов’язаний надавати додатки до договорів

ADSтендер. Учасник не був зобов’язаний надавати додатки до договорів

До Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель звернулась ФОП Сидоренко З.О., яка повідомляла, що Замовник – Львівський обласний центр зайнятості, порушив порядок проведення процедури закупівлі послуг з комплексного прибирання приміщень Львівського обласного центру зайнятості та його філій.

Очікувана вартість – 1 435 100,00 грн.

Скаржник не погоджувався з рішенням Замовника щодо відхилення своєї тендерної пропозиції.

Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника, тендерна пропозиція Скаржника була відхилена, зокрема, з наступним формулюванням: «Не підтверджено наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а в наданих Скаржником: довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації та копіях договорів цивільно-правового характеру не має даних про вид робіт – прибирання приміщень, які мають виконувати наймані працівники, до договорів не долучені додатки – копії актів виконаних робіт.»

Скаржник повідомив, що тендерна документація не містить вимог до учасника стосовно надання інформації про вид робіт у «Довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід». Також Скаржник вказав, що в тендерній документації відсутні вимоги: стосовно зазначення інформації про вид робіт (саме прибирання приміщень) в документі (документах), що підтверджують наявність трудових відносин працівників з учасником; стосовно надання у складі тендерної пропозиції актів виконаних робіт до договорів цивільно-правового характеру. У цих договорах, що надані у складі тендерної пропозиції, зазначено, що акти виконаних робіт є їх невід’ємною частиною, якщо вони погоджені і підписані.

Замовник окрім іншого зазначив, що при прийнятті рішення тендерний комітет керувався п.5.5. р.5 «Кваліфікаційні критерії до учасників» тендерної документації на закупівлю «Послуг з прибирання». Для підтвердження цих обставин Скаржником надано Замовнику копії договорів цивільно-правового характеру (підряду), на що Замовник звернув увагу та стверджував, що всі надані копії договорів не підтверджують жодної, вказаної у довідці інформації (крім П.І.Б.). Крім того, як стверджував Замовник, інформація, яка вказана в довідці, наданій Скаржником, про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, не відповідає дійсності.

Позиція Колегії АМКУ (рішення № 7479-р/пк-пз від 10.06.2019)

Відповідно до пункту 5 розділу 3 тендерної документації кваліфікаційні критерії до учасників визначені Замовником відповідно до вимог статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі»: наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї тендерної пропозиції надає кольорові скан-копії наступних документів щодо наявності, зокрема, працівників, відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: довідка в довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, та які будуть залучені до виконання умов договору з розшифровкою по об’єктах (місцях) надання послуг із зазначенням їх ПІБ., посад, та інформацією щодо наявності у них відповідної кваліфікації й достатнього досвіду.

Для підтвердження інформації, вказаної у довідці, учасник надає копії розпорядчого (розпорядчих) документа (документів) про призначення на посаду працівників учасника та/або копії документів/копії витягів з документів, що підтверджують наявність трудових відносин таких працівників з учасником.

Тендерна документація Замовника не містить окремої вимоги про те, що учасники повинні надати інформацію про вид робіт – прибирання приміщень щодо працівників.

У складі тендерної пропозиції Скаржника містяться наступні документи:

  • довідка «Про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід», де, зокрема, наведена інформація про наявність найманих працівників – прибиральників, їх прізвища, ім’я та по-батькові, кваліфікацію, посади, досвід роботи з розшифровкою за об’єктами (місцями) надання послуг, яка завірена печаткою та власним підписом ФОП Сидоренко З.О.;
  • договори цивільно-правового характеру (підряду), укладені з 27 громадянами з приводу виконання роботи за завданням Замовника, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу, при цьому підрядник може виконати роботу особисто або залучити до її виконання третіх осіб.

Тендерна документація передбачає можливість надання витягу з документу, що підтверджує трудові відносини, у зв’язку з чим учасник не був зобов’язаний надавати додатки до договорів цивільно-правового характеру.

Враховуючи викладене, Скаржник не порушив умови тендерної документації, тому його тендерна пропозиція була неправомірно відхилена Замовником з наведеної вище підстави.

Також Скаржник не погоджувався з рішенням Замовника про визначення ПП «ЛЕВ-5» Переможцем Процедури закупівлі, проте, за наданою Скаржником інформацією, не було порушено умови тендерної документації.

Разом з тим, Колегія АМКУ зобов’язала Замовника скасувати рішення про відхилення тендерної пропозиції Скаржника та рішення про визначення ПП «ЛЕВ-5» Переможцем Процедури закупівлі.

Рекомендовані публікації

Додати коментар