ADSтендер. Учасник не підтвердив, що може надавати послуги у вихідні, неробочі і святкові дні

ADSтендер. Учасник не підтвердив, що може надавати послуги у вихідні, неробочі і святкові дні

До Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель звернулось ТОВ «МЕГА-ПОЛІГРАФ», яке повідомляло, що Замовник – державне підприємство «Редакція газети «Голос України», порушив порядок проведення процедури закупівлі послуг з друкування газети «Голос України» в 2018 році.

Очікувана вартість – 11 000 000,00 грн.

Скаржник не погоджувався з рішенням Замовника про допущення до аукціону тендерної пропозиції ТОВ «Поліпрінт», виходячи з наступного.

  1. Скаржник повідомив, що у складі тендерної пропозиції ТОВ «Поліпрінт» надано довідку про наявність обладнання, в якій відсутня інформація про термін експлуатації обладнання. Окрім того, відсутні документи, які підтверджують наявність обладнання, а саме – надано акти введення в експлуатацію основних засобів та інвентарні картки обліку лише на 3 з 11 найменувань обладнання, проте назви в актах не відповідають назвам, вказаним у довідці.

Також Скаржник зазначив, що на підтвердження наявності ротаційної машини ТОВ «Поліпрінт» надало договір оренди обладнання. Разом з тим, згідно з договором, майно, що орендується, вважається переданим орендареві з дати підписання акта приймання-передачі майна, що орендується. Проте, акт приймання-передачі майна у складі тендерної пропозиції ТОВ «Поліпрінт» відсутній, як і відсутні будь-які інші документи, що підтверджували б наявність решти зазначеного у довідці обладнання.

Замовник у своїх поясненнях зазначив, що ТОВ «Поліпрінт» у складі своєї тендерної пропозиції надало довідку про наявність обладнання, у якій вказана інформація «Марка і вік устаткування, машини і механізми, років». Таким чином термін експлуатації обладнання є цілком зрозумілим і не можна вважати, що він не вказаний.

Замовник наголосив, що в тендерній документації учасникам була надана можливість вільного вибору документального підтвердження наявності обладнання.

  1. А також Скаржник повідомив, що у складі тендерної пропозиції ТОВ «Поліпрінт» відсутня інформація про відповідність технічним вимогам тендерної документації. Разом з тим, учасником надана копія додатку 3 тендерної документації, засвідчена його печаткою та підписом уповноваженої особи.

Замовник щодо вищенаведеного зазначив, що надання цього додатку учасником є підтвердженням факту, що він має технічні можливості виконати встановлені Замовником вимоги відповідно до всіх визначених ним технічних вимог до предмета закупівлі. Зазначення на документі «копія правильна» є формальною помилкою, яка не впливає на зміст його тендерної пропозиції та не нівелює технічний потенціал і конкурентоздатність учасника.

Позиція Колегії АМКУ (рішення № 1693-р/пк-пз від 23.02.2018)

  1. У складі тендерної пропозиції ТОВ «Поліпрінт» містяться:

– довідка про наявність обладнання, в якій є інформація, зокрема, про ротаційні машини SOLNA DISTRIBUTOR D25 та SOLNA DISTRIBUTOR D300, Tipe 310A; стеккер WAMAC TS 900; СТР Creo Trendsetter Quantum 800;

– акти введення в експлуатацію МПОР «Solno Distributer»; МОР «SOLNA D300», ТІРЕ 310 А; МПОР «Solno Distributer» D25.

Разом з тим, відсутні документи, зокрема, на стеккер WAMAC TS 900; СТР Creo Trendsetter Quantum 800, що не відповідає умовам тендерної документації.

Також у складі тендерної пропозиції ТОВ «Поліпрінт» міститься довідка про наявність обладнання, в якій відсутня інформація щодо терміну експлуатації, що не відповідає умовам тендерної документації.

  1. Відповідно до розділу 3 тендерної документації учасник у складі тендерної пропозиції повинен подати, зокрема, інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію – згідно з додатком 3 тендерної документації.

Відповідно до пункту 6 розділу 3 тендерної документації учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником.

Вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі) зазначено в додатку 3 тендерної документації.

Відповідно до пункту 3 додатку 3 тендерної документації учасник повинен мати технічну можливість надавати послуги поза графіком, в тому числі, у вихідні, неробочі та святкові дні, здійснювати друк газети, забезпечивши при цьому оперативну доставку газети на експедирування (у найближчий час відправки ДП «Преса») день в день.

Доставка газет має здійснюватися учасником до експедиції ДП «Преса» в м. Києві безпосередньо на робоче місце сортувальників.

У складі тендерної пропозиції ТОВ «Поліпрінт» міститься документ «технічні вимоги до предмета закупівлі», в якому зазначено, зокрема, наступне: «учасник повинен мати технічну можливість надавати послуги поза графіком, в тому числі у вихідні, неробочі та святкові дні, здійснювати друк газети, забезпечивши при цьому оперативну доставку газети на експедирування (у найближчий час відправки ДП «Преса») день в день». Доставка газет має здійснюватися часником до експедиції ДП «Преса» в м. Києві безпосередньо на робоче місце сортувальників».

Проте, ТОВ «Поліпрінт» не підтвердило, що воно має технічну можливість надавати послуги поза графіком, в тому числі у вихідні, неробочі та святкові дні, здійснювати друк газети, забезпечивши при цьому оперативну доставку газети на експедирування та що доставка газет буде здійснюватися до експедиції ДП «Преса» в м. Києві безпосередньо на робоче місце сортувальників.

Отже, тендерна пропозиції ТОВ «Поліпрінт» не відповідає умовам тендерної документації.

Таким чином, Орган оскарження зобов’язав Замовника скасувати рішення про допущення до аукціону тендерної пропозиції ТОВ «Поліпрінт».

Рекомендовані публікації

Додати коментар