ADSтендер. Відмовили у задоволені скарги, бо скаржник не вказав якого кольору фарбу він продає

ADSтендер. Відмовили у задоволені скарги, бо скаржник не вказав якого кольору фарбу він продає

До Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель звернулось ТОВ «Сіопласт», яке повідомляло, що Замовник – державне підприємство «Адміністрація морських портів» – порушило порядок проведення процедури закупівлі фарби.

Очікувана вартість – 1 653 829,67 грн.

Скаржник не погоджувався з рішенням Замовника щодо відхилення його тендерної пропозиції.

Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету підставами відхилення тендерної пропозиції Скаржника було, зокрема:

1.Скаржник не зазначив відомостей щодо кольору товару.

Скаржник стверджує, що надав у складі своєї пропозиції пояснювальну записку про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі, в тому числі, відповідну технічну специфікацію, яка підтверджує відповідність тендерної пропозиції усім вимогам Замовника до предмета закупівлі, викладених у додатку № 1 тендерної документації, із вказівкою на загальну кількість, фасовку (вид/обсяг) та технічні характеристики пропозиції з її відповідністю вимогам Замовника із вказівкою на ГОСТ та ТУ по кожному товару. На виконання вимог Замовника він надав порівняльну таблицю відповідності основних технічних та якісних характеристик товарів, що пропонуються до постачання усім технічним та якісним характеристикам, що вимагаються Замовником.

Замовник у своїх поясненнях зазначив, що у складі тендерної пропозиції Скаржника міститься пояснювальна записка про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, зміст якої вказує на те, що Скаржник пропонує до постачання еквівалент товару, проте з неї не вбачається, що запропонований до постачання товар відповідає всім вимогам Замовника, зокрема, у пункті 22 технічної специфікації Замовником вимагається «International Intershield 300 Bronze або еквівалент» колір – бронзовий, Скаржник пропонує до постачання товар «Еполан 010АЛ», проте не зазначає відомостей щодо його кольору.

Замовник зауважив, що Скаржник у складі тендерної пропозиції надав порівняльну таблицю. В змісті якої вбачаються скорочені назви технічних документів (ДСТУ, ТУ) товарів, що пропонуються до постачання, проте не наведено технічних характеристик товару (фізичних, хімічних, механічних), що дозволяють відрізнити один товар від іншого або встановити, що він є дійсно еквівалентом: колір покриття емалі, зовнішній вигляд покриття, блиск покриття, умовна в’язкість покриття, масова частка нелетучих речовин, покриваність, ступінь перетирання, теоретична витрата, практична витрата, метод нанесення, час сушіння, тощо.

2.Скаржник вказав ціну договору.

Скаржник зазначає, що ним було подано проект договору, відповідно до форми, яка міститься у додатку № 5 документації. У поясненні до додатку № 5 вказано, що проект договору подається учасником у вигляді, що наведений в самому додатку і учасник не повинен відступати від поданої форми. Скаржник стверджує, що у поясненнях до проекту договору, які містяться в додатку № 5 документації, не передбачено виключення щодо заповнення учасником пункту 3.1. «Ціна Договору».

Натомість, за твердженням Замовника, порядок та спосіб заповнення проекту договору ним було визначено чітко: учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати заповнений (у частині вимог до учасника) та підписаний проект договору відповідно до додатку № 5 документації. Скаржник у складі своєї пропозиції надав проект договору, де заповнив пункт 3.1. «Ціна Договору».

3.Скаржник не підтвердив наявність досвіду виконання аналогічних договорів.

Скаржник наголосив, що у складі своєї тендерної пропозиції надав довідку, що підтверджує досвід виконання аналогічних договорів, в якій були вказані всі відомості щодо найменування та місцезнаходження Замовника, контактного телефону, предмету договору, ідентифікаційного коду, номеру, дати укладання та строку дії договору. Разом з цією довідкою Скаржником було подано видаткову накладну від 29.12.2016. Зважаючи на те, що в договорі від 28.12.2016, укладеному з регіональним відділенням «Південно-західної залізниці», предмет договору був вказаний як товар, згідно із специфікацією № 1, Скаржник у довідці, що підтверджує виконання аналогічних договорів, у графі «Предмет договору» вказав «товар, згідно специфікації № 1». За твердженням Скаржника, надання на підтвердження виконання аналогічних договорів самих договорів не вимагалось Замовником.

Замовник у своїх поясненнях зазначив, що у складі тендерної пропозиції Скаржника міститься видаткова накладна від 29.12.2016 зі змісту якої не вбачається, що товар, вказаний в ній, постачався за договором від 28.12.2016, зазначеним у довідці та, що саме він є товаром, згідно специфікації № 1.

Позиція Колегії АМКУ (рішення № 7703-р/пк-пз від 01.11.2017)

  1. Відповідно до додатку № 1 тендерної документації, якщо учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції учасник надає таблицю, складену в довільній формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних і якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується учасником.

При цьому, якість запропонованого еквіваленту товару має відповідати якості фарби, що заявлена у технічній специфікації Замовника.

Відповідно до пункту 22 додатку № 1 тендерної документації Замовник закуповує фарбу International Intershield 300 Bronze або еквівалент.

На засіданні Колегії представник Скаржника зазначив, що він дійсно не вказав колір фарби «Еполан 010АЛ» в порівняльній таблиці, але вбачався бронзовий колір.

У складі тендерної пропозиції Скаржника міститься пояснювальна записка про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідна технічна специфікація. Зазначений документ не підтверджує відповідність запропонованого Скаржником товару вимогам Замовника, зокрема, відповідно до порівняльної таблиці Скаржник пропонує фарбу «Еполан 010АЛ» та не вказано колір, що не відповідає умовам документації.

  1. Відповідно до додатку № 3 тендерної документації учасником у складі тендерної пропозиції подається заповнений (у частині вимог до учасника) та підписаний проект договору відповідно до додатку № 5.

Відповідно до додатку № 5 документації проект договору подається у вигляді, наведеному в цьому додатку. Учасник не повинен відступати від форми. В пункті 3.1 проекту договору зазначено наступне: «Ціна цього Договору становить ________________ (заповнюється на стадії укладання договору з переможцем за результатами аукціону, вказати цифрами та прописом) грн без ПДВ*, крім того ПДВ* ______________ (заповнюється на стадії укладання договору з Переможцем, який є платником ПДВ, за результатами аукціону, вказати цифрами та прописом), разом ціна цього Договору становить _______________ (заповнюється на стадії укладання договору з Переможцем, який є платником ПДВ, за результатами аукціону, вказати цифрами та прописом) грн з ПДВ*».

У складі тендерної пропозиції Скаржника міститься проект договору, в якому заповнено пункт 3.1, а саме –  зазначено, що ціна договору становить 1 402 350, 90 грн, що не відповідає умовам документації.

  1. Відповідно до додатку № 3 тендерної документації на підтвердження досвіду виконання аналогічного договору учасником у складі тендерної пропозиції повинна бути надана довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника з інформацією про виконання аналогічного договору (обов’язково зазначити – найменування та місцезнаходження замовника, контактні телефони, предмет договору, ідентифікаційний код, номер, дату укладання та строк дії договору) разом з підтверджуючими документами – копіями видаткових накладних на аналогічні товари, зазначені в наданій учасником довідці.

У складі тендерної пропозиції Скаржника міститься довідка, відповідно до якої Скаржник підтверджує досвід виконання аналогічного договору та міститься інформація про договір, укладений з регіональним відділенням «Південно-західна Залізниця» ПАТ «Українська Залізниця», предметом якого є товар, згідно із специфікацією № 1. Також міститься видаткова накладна від 29.12.2016, в якій відсутня інформація про належність зазначеної видаткової накладної до наведеного вище договору.

Однак, у складі тендерної пропозиції Скаржника відсутня видаткова накладна до договору, що не відповідає умовам документації.

На засіданні Колегії, представник Скаржника погодився з підставою відхилення своєї тендерної пропозиції в цій частині.

Враховуючи наведене, Колегія АМКУ встановила, що тендерна пропозиція Скаржника була правомірно відхилена Замовником із зазначених підстав.

Таким чином Орган оскарження відмовив ТОВ «Сіопласт» в задоволенні скарги.

Рекомендовані публікації

Додати коментар