ADSтендер. Відсутність інвойсу стала причиною скасування рішення про визначення переможця

ADSтендер. Відсутність інвойсу стала причиною скасування рішення про визначення переможця

До Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель звернулось ТОВ «Євромедія Компані», яке повідомляло, що Замовник – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, порушив порядок проведення процедури закупівлі послуг з організації виставок, ярмарок і конгресів (організація та проведення круглих столів, семінарів, засідань).

Очікувана вартість – 2 150 000,00 грн.

  1. Скаржник не погоджувався з рішенням Замовника щодо відхилення його тендерної пропозиції.

Першою підставою відхилення було: «у складі тендерної пропозиції відсутня інформація щодо свідоцтва платника єдиного податку суб’єктом малого підприємництва, або витягу з реєстру платників єдиного податку (для учасників – суб’єктів малого підприємництва платників єдиного податку, учасників-резидентів)».

Скаржник повідомив, що згідно з інформацією, яка міститься у складі тендерної пропозиції, а також у державних реєстрах, доступ до яких є вільним, ТОВ «Євромедія Компані» не є ані суб’єктом малого підприємництва, ані платником єдиного податку, у зв’язку з чим, документів «свідоцтво платника єдиного податку» або «витяг з реєстру платників єдиного податку» у ТОВ «Євромедія Компані» немає в наявності.

Другою підставою відхилення стало: «у складі тендерної пропозиції учасника відсутня інформація щодо довідки/витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента (для учасників-нерезидентів)».

Скаржник зауважив, що згідно з інформацією, яка міститься у складі тендерної пропозиції ТОВ «Євромедіа Компані», а також у державних реєстрах, доступ до яких є вільним, вказаний учасник процедури закупівлі не є нерезидентом. Скаржник зазначив, що керуючись умовами тендерної документації, він надавав лише ті документи, обов’язковість подання яких була встановлена вимогами тендерної документації.

Замовник у своїх поясненнях повідомив, що у складі тендерної пропозиції ТОВ «Євромедіа Компані» відсутні вищезазначені документи, а також не зазначено обґрунтування та причини неподання таких документів.

  1. Також Скаржник не погоджувався з рішенням Замовника щодо визначення ТОВ «ТК «Київський Супутник» переможцем процедури закупівлі, виходячи з наступного.

Скаржник повідомив, що у складі тендерної пропозиції ТОВ «ТК «Київський Супутник» містяться два договори: № КС 004/578 без дати та № 19 від 25.09.2017. Скаржник зауважив, що з договору № КС 004/578 неможливо встановити дату його укладання, у зв’язку з чим ТОВ «ТК «Київський Супутник» не підтвердило наявність у нього досвіду стосовно виконання щонайменше двох аналогічних договорів, укладених з 2015 – 2018 роки.

Також Скаржник зазначив, що відповідно до договору № КС 004/578 б/д «Інвойс є невід’ємною частиною договору». За твердженням Скаржника, у складі тендерної пропозиції ТОВ «ТК «Київський Супутник» відсутні невід’ємні частини зазначеного договору, зокрема, «Інвойс».

Замовник у своїх поясненнях вказав, що для підтвердження відповідності установленим кваліфікаційним критеріям у складі тендерної пропозиції ТОВ «ТК «Київський Супутник», зокрема, надано копію договору від 07.12.201 № КС 004/578, копію акту від 01.07.2017 про виконання послуг за договором № КС 004/578 від 07.12.2015 та копію програми національної конференції. За твердженням Замовника, перша сторінка договору від 07.12.2015 № КС 004/578 сканована таким чином, що відображає верхні поля сторінки із датою укладання договору не в повному обсязі, проте у акті про виконання послуг за зазначеним договором чітко відображена дата укладання договору – 07.12.2015. Замовник повідомив, що тендерна документація не містить вимоги щодо місця відображення інформації або документу, в якому має бути вказана інформація щодо дати укладання договорів, які надаються учасниками для підтвердження кваліфікаційних критерій.

Позиція Колегії АМКУ (рішення № 8676-р/пк-пз від 23.08.2018)

  1. Документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, в яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення Замовником) та завантаження файлів, зокрема: оригінал або копія свідоцтва платника єдиного податку суб’єктом малого підприємництва, або витягу з реєстру платників єдиного податку (для учасників – суб’єктів малого підприємництва платників єдиного податку, учасників-резидентів) (при наявності).

Разом з тим, вище зазначені документи учасники надають за наявності.

Враховуючи наведене, Замовник не довів та документально не підтвердив, що в Скаржника наявні вище зазначені документи.

Відповідно до пункту 1 розділу 3 тендерної документації учасник у складі пропозиції повинен надати оригінал або копію довідки/витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента (для учасників-нерезидентів).

Разом з тим, враховуючи інформацію наведену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, учасник ТОВ «Євромедіа Компані» є резидентом України.

Враховуючи вище викладене, Скаржник не порушив умови тендерної документації, у зв’язку з чим його тендерна пропозиція була неправомірно відхилена з наведених вище підстав.

  1. Відповідно до пункту 1 додатку 2 тендерної документації учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати документально підтверджену інформацію про відповідність досвіду виконання аналогічного договору: копії виконаних аналогічних договорів (не менше двох), які було укладено в 2015-2018 роках; копії підтверджуючих документів щодо виконання цього договору.

У складі тендерної пропозиції ТОВ «ТК «Київський Супутник» міститься:

– договір № КС 004/578, укладений між ТОВ «ТК «Київський Супутник» та «THE EUROPEAN WERGELAND CENTRE (EWC), NORWAY», відповідно до якого предметом є послуги з організації заходу «Національна конференція 29-30.06.2017 м. Київ, Україна». Відповідно до пункту 4.4 договору інвойс є невід’ємною частиною;

– акт про виконання послуг за договором № КС 004/578;

– договір від 25.09.2017 № 19, а також додаток 1, 2 до договору та додаткова угода № 1 до договору, також міститься додаток 1, 2 до додаткової угоди № 1 до договору;

– акт приймання-передачі наданих послуг № 1 від 17.11.2017 до договору від 25.09.2017 № 19, та семінар 2 маркетинг туристичного продукту в м. Києві до акту до договору.

Проте, у складі тендерної пропозиції ТОВ «ТК «Київський Супутник» відсутній інвойс який є невід’ємною частиною договору № КС 004/578. Таким чином, договір № КС 004/578 надано не в повному обсязі.

Враховуючи вище викладене, тендерна пропозиція ТОВ «ТК «Київський Супутник» не відповідала умовам тендерної документації в цій частині.

Таким чином, Орган оскарження зобов’язав Замовника скасувати рішення про відхилення тендерної пропозиції ТОВ «Євромедіа Компані» та рішення про визначення ТОВ «ТК «Київський Супутник» переможцем процедури закупівлі.

Рекомендовані публікації

Додати коментар