ADSтендер. Вимоги про неможливість виконати умови документації мають бути обґрунтованими

ADSтендер. Вимоги про неможливість виконати умови документації мають бути обґрунтованими

До Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель звернулось приватне акціонерне товариство «Отіс», яке повідомляло, що замовник – Комунальне підприємство «ККОЖФ Святошинського району» порушило порядок проведення процедури закупівлі послуг повного технічного обслуговування ліфтів та ліфтового обладнання на території, що обслуговуються житлово-експлуатаційними дільницями №№ 1-9 комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва».

Очікувана вартість5 678 884,89 грн.

Скаржник просив орган оскарження зобов’язати замовника усунути дискримінаційні вимоги та внести зміни до тендерної документації.

Оскаржувалась така вимога:

Перелік документів, що вимагаються замовником, містить вимогу щодо надання учасниками окрім довідки у довільній формі про наявність досвіду виконання аналогічного договору та копії договорів, що підтверджують виконання аналогічних договорів, вимогу щодо надання позитивного відгуку щодо виконання договору, виданий безпосередньо Замовником – комунальним підприємством Святошинського району, якщо такий договір був укладений протягом останніх п’яти років.

Зазначену вимогу, Скаржник вважав такою, що суперечить чинному законодавству, оскільки зазначена норма регламентує можливість витребування Замовником документально підтвердженої інформації про відповідність Скаржника (учасника) кваліфікаційним критеріям у вигляді наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

На думку Скаржника, Замовник безпідставно вимагає від учасників надання договору укладеного з комунальним підприємством Святошинського району. Крім того, така вимога може бути висунута щодо одного учасника – Скаржника, який здійснював технічне обслуговування ліфтового обладнання Замовника.

В той же час, відмова від підписання довідки (відгуку) Замовником може стати підставою для подальшої дискваліфікації Скаржника, що ґрунтується не на об’єктивних підставах та суперечить законодавству. Крім того, надання іншими учасниками відповідної довідки є сумнівним, оскільки не всі учасники здійснювали повне технічне обслуговування ліфтового обладнання в житлових будинках саме Святошинського району.

Позиція Колегії АМКУ (рішення №7143-р/пк-пз від 10.10.2017):

У пункті 1.3 додатку 2 документації зазначено, що для підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів, учасник повинен надати довідку у довільній формі про наявність досвіду виконання аналогічного(их) договору(ів) із зазначенням контактних осіб від замовників і їх телефонів.

До довідки додається копія(ї) всіх зазначених у довідці договор(ів) із контрагентами згідно з предметом закупівлі. Копія(ї) договору(ів) повинна(і) містити всі сторінки договору(ів) (в тому числі – додатки, що є невід’ємними частинами договору(ів) та лист(и)-відгук(и) (лист-відгук до кожного наданого договору).

У випадку, якщо учасник протягом останніх п’яти років згідно з договором надавав послуги з технічного обслуговування ліфтів у житлових будинках для комунальних підприємств Святошинського району м. Києва – додатково надати позитивний відгук щодо виконання такого договору, підписаний керівником цього підприємства та завірений печаткою (при наявності).

На засіданні Колегії АМКУ представник Скаржника повідомив, що виконував послуги в Святошинському районі м. Київ, але за листом-відгуком не звертався.

Колегією АМКУ було встановлено, що Скаржник не довів та документально не підтвердив неможливість виконати встановлену вимогу, а також не надав документального підтвердження, яким чином наведена вимога порушує його права та законні інтереси, пов’язані з участю у процедурі закупівлі, та позбавляє можливості подати свою тендерну пропозицію через наявні умови документації.

Орган оскарження відмовив ПрАТ «Отіс» у задоволені його скарги.

Рекомендовані публікації

Додати коментар