ADSтендер. Витяг та відомості з державного реєстру – це різні речі

ADSтендер. Витяг та відомості з державного реєстру – це різні речі

До Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель звернулось ТОВ «Комп’ютерні інформаційні технології», яке повідомляло, що Замовник – Міністерство закордонних справ України, порушив порядок проведення процедури закупівлі послуг зі створення, впровадження офіційного веб-порталу, додаткових модулів і сервісів для Міністерства закордонних справ України.

Очікувана вартість – 2 000 000,00 грн.

Скаржник не погоджувався з рішенням Замовника про визначення ТОВ «Спецбайт» Переможцем процедури закупівлі.

  1. Окрім іншого Скаржник зауважив, що у складі тендерної пропозиції Переможця надано довідку про виконання аналогічного договору, в якій наявна інформація про договір, укладений між учасником та Національним банком України. Однак, в межах цього договору було надано послуги, які не стосуються створення, впровадження офіційного веб-порталу, додаткових модулів і сервісів для ЦОВВ/державних органів, як це вимагається Замовником у тендерній документації, оскільки в рамках цього договору надано послуги щодо розробки внутрішньої системи – послуги з розробки інформаційно-аналітичної системи Центру кіберзахисту НБУ, що за своїм змістом та характером наданих послуг не є аналогічними за складністю та масштабністю робіт з іншими ЦОВВ/державними органами.

На думку Скаржника, надані послуги учасником в рамках вказаного договору за своєю метою, завданнями, цілями та складністю не є аналогічними та відрізняються від тих, закупівлю яких проводить Замовник. Згідно з наданим учасником договором метою створення ІАС CSIRT-NBU є організація та забезпечення виконання заходів кіберзахисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури банківської системи України, моніторингу, управлінню та реагуванню на інциденти кібербезпеки, надання методологічної та практичної допомоги суб’єктам банківської системи у питаннях оперативного реагування й протидії кіберзагрозам. Метою ж створення веб-порталу МЗС є забезпечення принципу публічності і відкритості діяльності Міністерства, оперативного оприлюднення інформації щодо діяльності в мережі Інтернет, а також забезпечення впровадження та використання сучасних інформаційних технологій для надання інформаційних послуг громадськості.

Замовник у своїх поясненнях зазначив, що учасник мав надати підтвердження аналогічних за складністю та масштабністю, а не аналогічних робіт, виконаних ним раніше. Надана Переможцем інформація про розробку інформаційно-аналітичної системи Центру кіберзахисту НБУ, на думку Замовника, свідчить про відповідність згаданої системи рівню складності майбутнього веб-порталу МЗС. Зокрема, у своїй структурі система має розподілену публічну та закриту захищену систему.

Щодо масштабності вказаної системи, Замовник зазначив наступне: «як випливає з тексту договору, між ТОВ «Спецбайт» та НБУ, користувачами інформаційно-аналітичної системи Центру кіберзахисту НБУ, є суб’єкти банківських установ України, що безпосередньо свідчить про масштабність робіт, проведених ТОВ «Спецбайт» в рамках зазначеного проекту». Таким чином, в Замовника були всі підстави вважати наданий Переможцем проект з розробки інформаційно-аналітичної системи Центру кіберзахисту НБУ таким, що відповідає кваліфікаційним критеріям до учасників.

  1. Також Скаржник повідомив, що у складі тендерної пропозиції Переможця не надано відомостей з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, виданих не пізніше 30-ти денної давності.

Замовник пояснив, що ТОВ «Спецбайт» надало витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 16.05.2019, де була зазначена вся необхідна Замовнику інформація.

Позиція Колегії АМКУ (рішення № 8390-р/пк-пз від 25.06.2019)

  1. Відповідно до розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації відповідно до статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» Замовник встановлює наступні кваліфікаційні критерії, зокрема, «документальне підтвердження досвіду виконання аналогічних за складністю та масштабністю робіт з іншими ЦОВВ/державними органами». Учасник повинен надати копію договору з державною установою, який було виконано протягом останніх 3-х років, а також надати відомості, що засвідчують виконання зазначеного договору [копію (копії) актів виконаних робіт], інформацію про контакти відповідних компетентних осіб згаданого державного органу та діюче посилання на результат розробки.

У складі тендерної пропозиції Переможця міститься договір, укладений між ТОВ «Спецбайт» та Національним банком України, предметом якого є: «Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги з розробки інформаційно-аналітичної системи Центру кіберзахисту Національного банку України відповідно до технічних вимог, а Замовник – прийняти і оплатити такі послуги на умовах, визначених цим договором».

Тендерна документація не містить визначення поняття «аналогічний договір».

Таким чином, Скаржник не довів та документально не підтвердив, що наданий договір не є аналогічним за складністю та масштабністю.

  1. Відповідно розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації учасник, зокрема, має надати відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, не пізніше 30-ти денної давності.

У складі тендерної пропозиції Переможця міститься Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Але відсутні саме відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, не пізніше 30-ти денної давності, що не відповідає умовам тендерної документації.

Представник Замовника на засіданні Колегії АМКУ підтвердив, що відомості не надані у складі тендерної пропозиції.

Враховуючи викладене, тендерна пропозиція ТОВ «Спецбайт» не відповідала умовам тендерної документації в цій частині та мала бути відхилена Замовником відповідно до вимог частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі».

Отже, Орган оскарження зобов’язав Замовника скасувати рішення про визначення ТОВ «Спецбайт» Переможцем процедури закупівлі.

Рекомендовані публікації

Додати коментар