ADSтендер. До яких недоліків має бути уважний Замовник

ADSтендер. До яких недоліків має бути уважний Замовник

До Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель звернулось ТОВ «АБІТ-ТЕКС», яке повідомляло, що Замовник – Міністерство оборони України, порушив порядок проведення процедури закупівлі допоміжного екіпірування (зимовий шарф-труба, вид 2).

Очікувана вартість – 9 120 000,00 грн.

Скаржник повідомив про порушення Замовником порядку проведення процедури закупівлі за лотом № 4 та просив прийняти рішення про наявність порушення з боку Замовника під час проведення відбору учасників, зобов’язати Замовника скасувати рішення про визначення переможця процедури закупівлі та протокол про проведення переговорів з ТОВ «Італтекс Меріно» за лотом № 4.

Скаржник звернув увагу на недоліки тендерної пропозиції ТОВ «Італтекс Меріно», які не виявив Замовник, а саме:

  1. У складі тендерної пропозиції ТОВ «Італтекс Меріно» міститься банківська гарантія від 31.05.2017, видана ПАТ «РВС БАНК», згідно з якою «Гарант цим безвідклично та безумовно зобов’язується виплатити Бенефіціару будь-яку суму в межах загальної суми цієї гарантії, що складає 34 200,00 грн».

Скаржник наголосив, що гарантія передбачає можливість виплати будь-якої суми, але не більшої загальної суми гарантії.

Замовник у своїх поясненнях зазначив, що відповідно до Оголошення розмір забезпечення цінової пропозиції за лотом № 4 становить 34 200,00 (тридцять чотири тисячі двісті) грн 00 коп. Переможець ТОВ «Італтекс Меріно» в складі цінової пропозиції надав забезпечення цінової пропозиції у вигляді електронної банківської гарантії із сумою забезпечення, що повністю відповідає вимогам Оголошення.

  1. Скаржник повідомив, що ТОВ «Італтекс Меріно» надало оригінал протоколу від 18.06.2014 загальних зборів засновників ТОВ «Італтекс Меріно», оригінал наказу від 18.06.2014, а також оригінал наказу від 30.05.2016, які не завірені печаткою та не підписані керівником або уповноваженою особою, а міститься лише підпис фізичної особи-засновника Климка С.М.

Замовник надав пояснення, що зазначені документи, які завантажені ТОВ «Італтекс Меріно» в електронну систему закупівель 17.10.2017 року, тобто після набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними-особами підприємцями», тому зазначені документи не потребують наявності печатки, адже процедура закупівлі була оголошена 22.05.2017, тобто на той час коли не були ще внесені зміни до законодавства в частині обов’язковості печаток. Також Замовник зазначив, що оригінал документів не може бути додатково завірений підписами уповноваженої особи.

Позиція Колегії АМКУ (рішення №7730-р/пк-пз від 02.11.2017):

  1. Відповідно до пункту 9 Оголошення Замовником вимагається внесення учасником забезпечення цінової пропозиції у формі електронної банківської гарантії, яка повинна бути безвідкличною, безумовною, оформленою відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639, містити інформацію про зобов’язання банку відшкодувати на рахунок Міністерства оборони України кошти у сумі забезпечення цінової пропозиції та підписана електронним цифровим підписом уповноваженої особи банку. Електронна банківська гарантія подається окремо за кожним лотом.

Згідно з Оголошенням розмір забезпечення цінової пропозиції за лотом № 4 – 34 200,00 (тридцять чотири тисячі двісті) грн 00 коп.

У складі тендерної пропозиції ТОВ «Італтекс Меріно» міститься банківська гарантія від 31.05.2017 ПАТ «РВС БАНК», згідно з якою останній «зобов’язується виплатити Бенефіціару будь-яку суму в межах загальної суми цієї гарантії, що складає 34 200,00 грн».

Враховуючи наведене банківська гарантія не відповідала умовам Оголошення.

  1. Згідно з підпунктом 12.3 Оголошення усі документи, в яких не зазначено слово «копія» учасник повинен надати у вигляді сканованого оригіналу документу в кольоровому вигляді.

Всі документи, які подаються учасником у складі пропозиції, повинні бути підписані керівником або уповноваженою особою учасника, завірені печаткою (у разі наявності).

У додатку 2 Оголошення наведена форма «Відомості про учасника». У примітці 4 зазначеної форми вказано наступне: «Учасник надає інформацію про посадових осіб, які відносяться до керівного складу, а також інших уповноважених осіб (у разі наявності), які мають право на укладання договору про закупівлю з додаванням сканованих підтверджуючих документів (документів, що підтверджують правомочність на укладання договору про закупівлю)».

У складі тендерної пропозиції переможця міститься протокол загальних зборів учасників ТОВ «Італтекс Меріно» від 30.05.2016 та наказ від 30.05.2016, які не підписані керівником та не завірені печаткою учасника.

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про особливості здійснення товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони» у разі виявлення замовником невідповідності документів учасника встановленим вимогам або відсутності будь-якого із документів учасник відбору може усунути недоліки в документах, крім випадку підтвердження подання забезпечення цінової пропозиції, шляхом прикріплення уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом наступних 24 годин з моменту ознайомлення на переговорах учасника з такими недоліками.

Згідно з частиною першою статті 4 Закону про особливості замовник відхиляє цінову пропозицію учасника відбору з такої підстави, зокрема, неусунення учасником недоліків у поданих ним документах протягом наступних 24 годин з моменту ознайомлення учасника з такими недоліками під час проведення переговорів.

Не звернувшись до ТОВ «Італтекс Меріно» за усуненням зазначених вище недоліків, Замовник порушив вимоги частини четвертої статті 6 Закону про особливості.

Орган оскарження задовільнив скаргу ТОВ «АБІТ-ТЕКС» та зобов’язав Міністерство оборони України скасувати рішення про визначення переможцем ТОВ «Італтекс-Меріно».

 

Рекомендовані публікації

Додати коментар