ADSтендер. Замовник не довів необхідність встановлення вимоги щодо права власності

ADSтендер. Замовник не довів необхідність встановлення вимоги щодо права власності

До Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель звернулось LTD Bomelevia Investments Limited, яке повідомляло, що Замовник – державна установа «Національний антарктичний науковий центр», порушив порядок проведення процедури закупівлі послуги у сфері наукових досліджень та експериментальних розробок (послуга з підготовки та проведення XXIIІ Української антарктичної експедиції).

Очікувана вартість – 44 923 737,00 грн.

Скаржник повідомив про встановлення Замовником дискримінаційних умов у тендерній документації та просив зобов’язати Замовника усунути дискримінаційні, антиконкурентні та незаконні вимоги шляхом внесення змін або за неможливості виправити допущені порушення – відмінити процедуру закупівлі, обґрунтовуючи це наступним.

  1. Скаржник не погоджується з умовою тендерної документації, зокрема, щодо надання довідки, складеної у довільній формі на фірмовому бланку учасника, за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою, яка містить інформацію про наявність обладнання та матеріально-технічної бази (наявність у власності або у володінні судна льодового класу яке за своїми технічними, експлуатаційними та іншими характеристиками повністю відповідає технічнім вимогам, зазначеним в тендерній документації, що підтверджується копіями свідоцтва на право власності або договору бербоут-чартеру).

Скаржник зауважив, що вказаною умовою Замовник визначив форму користування майном: власність або володіння.

Посилаючись на відповідні норми Цивільного кодексу України, Скаржник зауважив, що власність або володіння є одним й тим самим, тобто одна й та сама форма користування майном та зазначив щодо правомочності користування, що ця правомочність може існувати сама по собі. Право користування означає передбачену законом можливість використовувати, експлуатувати майно, отримувати від нього корисні властивості, його споживання. За правом користування, майно особі не належить, але вона вільно користується ним у межах, встановлених законом або договором.

На думку Скаржника, судном льодового класу може законно користуватися не лише його власник (володілець), а й інші особи, які реалізують право у формі користування на законних підставах, наприклад, на підставі договору оренди, користування, найму, фрахтування тощо.

За твердженням Скаржника, маючи можливість підтвердити наявність суден льодового класу, які за своїми технічними, експлуатаційними та іншими характеристиками повністю відповідають технічним вимогам, зазначеним в тендерній документації, які використовує у своїй господарській діяльності у формі користування на цілком законних підставах (на підставі договорів чартеру, договорів пасажирського перевезення, круїзних договорів тощо), тобто, на іншій формі користування майном, відмінній від права власності (володіння), він фактично не має можливості прийняти участі у процедурі закупівлі. Оскільки на думку Скаржника, долучений до складу тендерної пропозиції компанії договорів, які підтверджують наявність та експлуатацію матеріально-технічної бази – судна льодового класу у формі користування, стане підставою для відхилення такої тендерної пропозиції Замовником з формальних підстав.

Замовник з цього приводу надав пояснення, в яких зазначив, що тендерним комітетом прийнято рішення про внесення змін до тендерної документації в цій частині.

  1. Скаржник зазначив, що на веб-порталі Уповноваженого органу Замовником опублікований додаток до тендерної документації «Проект договору про закупівлю послуг за державні кошти», яким передбачено, що невід’ємною частиною цього договору є:

– додаток 1 «Специфікація», додаток 2 «Планова калькуляція кошторисної вартості», додаток 3 «Календарний план».

За інформацією Скаржника, зазначені додатки не оприлюднені Замовником на веб-порталі Уповноваженого органу, а відтак, договір оприлюднений не у повному обсязі.

На думку Скаржника, подаючи тендерну пропозицію учасник процедури фактично погоджується зі змістом договору та усіх його невід’ємних частин – додатків. Проте, відсутність оприлюдненого договору в повному обсязі з відповідними додатками на веб-порталі Уповноваженого органу не дає можливості ознайомитись з його змістом та, за таких обставин, у разі визначення учасника переможцем, він буде вимушений підписувати договір про закупівлю на невідомих заздалегідь умовах Замовника.

Замовник у своїх поясненнях зауважив, що вказані додатки до договору за змістом повинні відповідати тендерній документації та тендерній пропозиції учасників, зокрема, «Специфікація» за змістом повинна відповідати інформації, викладеній у додатку 5 тендерної документації «Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі», «Планова калькуляція кошторисної вартості» визначається виконавцем самостійно в обсягах загальної вартості договору. Календарний план встановлюється виконавцем самостійно в межах граничних термінів, визначених у додатку 5 тендерної документації «Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі», при цьому, Замовник не встановлює вимог щодо форми складання вказаних додатків окрім того, що вони не повинні суперечити вимогам чинного законодавства.

Як вказав Замовник, на веб-порталі Уповноваженого органу він надав відповідь щодо прикладу складання зазначених додатків та за інформацією Замовника, 20.01.2015 та 04.01.2016 він укладав зі Скаржником подібні договори про закупівлі із відповідними додатками.

Позиція Колегії АМКУ (рішення № 109-р/пк-пз від 05.01.2018)

  1. Згідно з додатком 2 тендерної документації наявність обладнання та матеріально-технічної бази підтверджується довідкою, складеною у довільній формі на фірмовому бланку учасника, за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (у разі наявності), яка містить інформацію про наявність обладнання та матеріально-технічної бази (наявність у власності або у володінні судна льодового класу, яке за своїми технічними, експлуатаційними та іншими характеристиками повністю відповідає технічним вимогам, зазначеним в тендерній документації, що підтверджується копіями свідоцтва на право власності або договору бербоут-чартеру).

Відповідно до інформації, яка розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу, Замовник вніс зміни та розмістив 03.01.2018 тендерну документацію зі змінами, згідно з якою Замовник наведену вищу умову виклав в наступній редакції: «довідка, складена у довільній формі на фірмовому бланку учасника, за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (у разі наявності), яка містить інформацію про наявність обладнання та матеріально-технічної бази (наявність у власності судна льодового класу, яке за своїми технічними, експлуатаційними та іншими характеристиками повністю відповідає технічним вимогам, зазначеним в тендерній документації, що підтверджується копією свідоцтва на право власності)».

Наведена умова тендерної документації обмежує участь у процедурі закупівлі лише тими суб’єктами господарювання, які мають у власності судна льодового класу, що є дискримінацією по відношенню до інших суб’єктів господарювання (у тому числі, Скаржника), які мають можливість прийняти участь у процедурі закупівлі із суднами на правах оренди, користування тощо.

Замовник не довів необхідність встановлення зазначеної вимоги саме у наведеній редакції (із урахуванням внесених змін).

  1. Згідно з пунктом 3 розділу VI тендерної документації (зі змінами) договір про закупівлю повинен відповідати проекту договору зазначеному в додатку 7 тендерної документації.

Відповідно до інформації, яка розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу, Замовник оприлюднив додаток 7, який містить проект договору про закупівлю послуг за державні кошти, згідно з пунктом XIII: «Невід’ємною частиною цього Договору є: додаток 1 «Специфікація», додаток 2 «Планова калькуляція кошторисної вартості», додаток 3 «Календарний план».

Додаток 7 тендерної документації – проект договору про закупівлю послуг за державні кошти не містить додатків.

Зазначене є порушенням принципів, визначених статтею 3 Закону України «Про публічні закупівлі», зокрема, недискримінація учасників (у тому числі, Скаржника), а також відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель.

Враховуючи вищенаведене, Орган оскарження зобов’язав Замовника усунути наведені вище невідповідності, шляхом внесення відповідних змін до тендерної документації.

Рекомендовані публікації

Додати коментар