ADSтендер. Замовник не довів, що йому потрібен сертифікат акредитованого органу сертифікації

ADSтендер. Замовник не довів, що йому потрібен сертифікат акредитованого органу сертифікації

До Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель звернулось ТОВ «Пластікс Україна», яке повідомляло, що Замовник – комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху», порушив порядок проведення процедури закупівлі плівок для дорожніх знаків (6 425 м. кв.).

Очікувана вартість – 2 406 309,00 грн.

Скаржник повідомляв про встановлення Замовником дискримінаційних вимог в тендерній документації, а саме:

відповідно до абзацу третього пункту 2 тендерної документації передбачено вимогу: «учасники закупівлі повинні надати сертифікат відповідності (якості) на плівку світлоповертаючу кольорову, який виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації і який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг завірені підписом та печаткою учасника».

Скаржник повідомив, що світлоповертаючі плівки, які він поставляє, сертифіковані, про що видано сертифікат відповідності ДП «Дорожній контроль якості». Проте, вказаний орган з добровільної сертифікації не є акредитованим національним органом України з акредитації.

Скаржник зауважив, що відповідно до статті 5 Закону України від 17.05.2001 № 2407-ІІІ «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» добровільність акредитації є одним із основних принципів, на якому базується діяльність з акредитації. Скаржник також зазначив, що в Україні взагалі відсутній орган із сертифікації, який має сферу акредитації, щодо плівок для дорожніх знаків. Відсутні і постачальники, які мають сертифікат якості (відповідності), виданий органом сертифікації, який акредитований у цій сфері акредитації.

Скаржник стверджував, що законодавство передбачає лише акредитацію у певній сфері, а не акредитацію органу сертифікації як такого. Тобто, у розумінні законодавства сертифікат якості (відповідності), виданий органом із сертифікації, який не акредитований, нічим не відрізняється від сертифікату якості (відповідності), виданого органом із сертифікації, який акредитований, наприклад, у сфері побутової техніки чи харчових молочних продуктів. Проте, у розумінні тендерної документації така різниця наявна — Замовнику потрібен сертифікат саме акредитованого, незалежно від сфери, органу сертифікації.

Замовник у своїх поясненнях повідомив, що ця вимога була включена до тендерної документації з метою закупівлі якісного товару, необхідного для виконання підприємством своїх функцій, а саме – виготовлення дорожніх знаків. Замовник вважав твердження Скаржника про обов’язкову акредитацію органу сертифікації без прив’язки до сфери акредитації надуманим та суб’єктивним, так як визначення сфери акредитації органу сертифікації не входить до компетенції Замовника.

Замовник зазначив, що стаття 11 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» встановлює порядок проведення акредитації, де національний орган України з акредитації на підставі заявки органу з оцінки відповідності оцінює компетентність цього органу для провадження визначеної в заявці діяльності з оцінки відповідності.

Замовник також зазначив, що відповідно до листа Департаменту поліції охорони Національної поліції України від 09.01.2018 № 85/43/01-2018, адресованого Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В., Замовника зобов’язано з метою раціонального використання коштів державного та місцевого бюджетів, запобігання порушень бюджетного законодавства, отримання надійних, якісних та сертифікованих товарів, робіт та послуг, передбачати наявність у потенційних постачальників сертифікату відповідності, який виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації і який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги (копія листа додається). Також у вищевказаному листі вказано: «придбання несертифікованої продукції за бюджетні кошти вказуватиме на нераціональне використання бюджетних коштів, що буде порушенням бюджетного законодавства. Порушення бюджетного законодавства, вчинене розпорядником чи одержувачем бюджетних коштів, може бути підставою для притягнення до відповідальності згідно з законами України його керівника чи інших відповідальних посадових осіб, залежно від характеру вчинених ними діянь».

Позиція Колегії АМКУ (рішення № 5296-р/пк-пз від 04.06.2018)

Згідно з додатком 4 тендерної документації учасники закупівлі повинні надати, зокрема, сертифікат відповідності (якості) на плівку світлоповертаючу кольорову, який виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації і який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг, завірені підписом та печаткою учасника.

Замовником на розгляд Колегії було надано, зокрема, лист Департаменту поліції охорони Національної поліції України від 09.01.2018 № 85/43/01-2018 в якому зазначено наступне: «Придбання несертифікованої продукції за бюджетні кошти вказуватиме на нераціональне використання бюджетних коштів, що буде порушенням бюджетного законодавства».

Скаржником, у свою чергу, на розгляд Колегії було надано, зокрема, сертифікат відповідності на плівку світлоповертаючу, виданий ДП «Дорожній контроль якості».

На засіданні Колегії представник Скаржник повідомив, що зазначений вище лист Національної поліції України стосується вимог до центрів спостереження та приймання тривожних сповіщень, та не має відношення до предмета закупівлі.

Замовником на розгляд Колегії, було надано, зокрема, атестат акредитації випробувальної лабораторії ПП «Укрпромсерт» зі сферою акредитації, яка включає, зокрема, «знаки дорожні, відповідно до ДСТУ 4100-2002».

Скаржник, у свою чергу, зазначив, що випробувальна лабораторія не є органом із сертифікації, а також те, що відповідно до вимог тендерної документації плівка дорожня має відповідати ДСТУ 4100-2002.

Замовником на розгляд Колегії було надано також атестат про акредитацію органу сертифікації державного підприємства «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна» від 28.05.2017 № 1О59. А також Замовник надав, зокрема, сертифікат відповідності ДП «ДерждорНДІ» на плівку світлоповертальну на підставі протоколів сертифікаційних випробувань головного випробувального центру ДП «ДерждорНДІ», атестат акредитації. Разом з тим, відповідно до інформації, оприлюдненої на веб-порталі Національного агентства з акредитації України строк дії наданого атестату акредитації – до 14.01.2018.

Таким чином, Замовник не довів та документально не підтвердив наявність відповідних органів з сертифікації, акредитованих національним органом України з акредитації, які мають можливість видати сертифікат відповідності на плівку світлоповертальну. А також не довів та документально не підтвердив необхідність встановлення зазначеної умови тендерної документації саме в наведеній вище редакції.

Виходячи з вищевикладеного, Колегія АМКУ зобов’язала Замовника внести відповідні зміни до тендерної документації.

Рекомендовані публікації

Додати коментар