ADSтендер. Замовник не повинен допускати розбіжностей у тендерній документації

ADSтендер. Замовник не повинен допускати розбіжностей у тендерній документації

До Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель звернувся фізична особа-підприємець Баклаєнко Дмитро Іванович, який повідомляв, що Замовник – Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, порушив порядок проведення процедури закупівлі послуг з харчування для загальноосвітніх навчальних закладів, дитячих дошкільних установ.

Очікувана вартість – 310 040 915,01 грн.

Скаржник зауважив, що є потенційним учасником процедури закупівлі, але вважає, що зміст тендерної документації та додатків не відповідають вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» та іншим нормативним актам, з огляду на наступне.

  1. Замовником були внесені зміни до тендерної документації з порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі». Скаржник звернув увагу, що згідно зі змінами, Замовник додав додатково два заклади, яким повинні бути надані послуги, внаслідок чого загальна кількість навчальних закладів після змін стала 306 об’єктів, при цьому до пункту 5 розділу 3 тендерної документації відповідні зміни внесені не були та залишено 304 об’єкта.

Замовник надав пояснення, в яких зазначив стосовно наявності розбіжностей в оголошенні та тендерній документації, що є вірною та інформація, яка зазначена на екранних формах оголошення про закупівлю.

Замовник вважає, що Скаржник не довів, яким чином зміна кількості навчальних закладів за результатами внесених змін до тендерної документації порушує його права на участь у процедурі закупівлі.

  1. Тендерною документацією вимагається забезпечення тендерної пропозиції у формі банківської гарантії та надання інших документів до гарантії таких, як, довіреності щодо особи, уповноваженої на підпис гарантії, ліцензії, звіту про прибутки та збитки, які повинні бути завірені печаткою банку та підписом уповноваженої особи.

Скаржник вважає, що вказані документи не є документами учасника, а є документами третьої особи, яка не пов’язана з учасником та не зобов’язана надавати учаснику такі документи.

Отже, Скаржник зазначив, що у разі відмови банка надати зазначені документи, вказана умова тендерної документації порушує його права на участь у процедурі закупівлі.

Замовник з цього приводу пояснив, що зазначені документи передбачені Постановою національного банку України від 15.12.2004 № 639 та видаються банком при оформленні банківської гарантії, тому Замовник вважає, що ця вимога не порушує права Скаржника на участь у процедурі закупівлі.

  1. В якості додатку до тендерної документації завантажений додаток 4 – проект договору, який, на думку Скаржника, за змістом не відповідає предмету закупівлі та вимогам чинного законодавства, оскільки предметом є надання послуг, у тому числі, загальноосвітнім навчальним закладам, а за змістом договору за всіма пунктами передбачено надання послуг та їх умови тільки у дошкільних закладах.

Також Скаржник зауважив, що умови договору передбачають погодження меню із органами санепідемстанції, яка ліквідована Постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 348.

Замовник зазначив, що додатком 4 передбачений примірний проект договору про закупівлю, в якому у примітці наведено, що основні вимоги до договору не є остаточними і вичерпними, і можуть бути доповнені та скореговані під час укладання договору з учасником-переможцем торгів в залежності від специфіки предмету, характеру, інших умов конкретного договору. Учасники не зобов’язані подавати у складі тендерної пропозиції додатки до договору.

Отже, Замовник вважає надуманими доводи Скаржника.

Щодо посилання на органи санепідемстанції, Замовник, посилаючись на примітку у пункті 5 розділу 3 тендерної документації, зазначив, що така примітка не заважає Скаржнику прийняти участь у процедурі закупівлі, щодо вимоги надання довідки з банку, Замовник вважає, що вона кореспондується зі статтею 22 Закону України «Про публічні закупівлі», якою передбачено, що тендерна документація може містити інші умови.

Позиція Колегії АМКУ (рішення №9034-р/пк-пз від 21.12.2017):

  1. Згідно з підпунктом 4.1 пункту 4 розділу 1 тендерної документації (зі змінами) предметом закупівлі є: «Послуги з організації харчування (послуги з харчування для загальноосвітніх навчальних закладів, дитячих дошкільних установ та інших установ)».

Кількість послуги відповідно до додатку 1 тендерної документації – 12 186 012 шт (дітоднів).

У пункті 5 розділу 3 тендерної документації зазначена наступна інформація: «Оскільки, надання послуг, що складають предмет закупівлі, буде надаватись за місцезнаходженням 304 навчально-виховних закладів Замовника, учасники зобов’язані документально підтвердити наявність працівників, що будуть відповідати за якість надання послуг по кожному такому об’єкту, з розрахунку не більше 20-ти закладів на одну відповідальну особу».

У додатку 5.1 тендерної документації (зі змінами) Замовник визначив навчальні заклади у кількості 174 та у додатку 5.2 – 132, що загалом складає 306 закладів.

Враховуючи вищенаведене, тендерна документація містить розбіжності, які можуть перешкоджати учасникам належним чином підготувати свої тендерні пропозиції, що є порушенням принципів здійснення закупівель, визначених статтею 3 Закону України «Про публічні закупівлі», зокрема, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель.

  1. Відповідно до пункту 2 розділу 3 тендерної документації Замовником вимагається надання учасником забезпечення тендерної пропозиції у формі банківської гарантії (безвідкличної, безумовної банківської гарантії, оформленої відповідно до вимог постанови Правління Національного банку Україні від 15.12.2004 № 639).

До банківської гарантії додаються копії банківських документів: довіреність щодо особи уповноваженої на підпис гарантії, ліцензія, звіт про прибутки та збитки (документи мають бути завірені печаткою банку та підписом уповноваженої особи банку).

Замовник не довів та не обґрунтував необхідності встановлення зазначеної умови тендерної документації стосовно надання звіту про прибутки та збитки банка-гаранта.

Відмова третьої особи (банку-гаранта) надати зазначені документи може стати підставою для відхилення тендерних пропозицій учасників, які з підстав, незалежних від них не матиме можливість надати зазначені документи у складі своїх тендерних пропозицій.

Дії Замовника в частині встановлення наведених вище умов тендерної документації порушують один з принципів здійснення закупівель, а саме – недискримінація учасників.

  1. Згідно з пунктом 1.2 проекту договору послуги надаються відповідно до дислокації дошкільних закладів (додаток 2) та сформованих узгоджених заявок щодо кількості дітей на харчування з урахуванням вимог розділу 4 цього договору.

Відповідно до інформації, яка розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу, предметом закупівлі є «послуги з харчування для загальноосвітніх навчальних закладів, дитячих дошкільних установ».

Відповідно до умов тендерної документації Замовник закуповує послуги також для учнів 1-4 класів, пільгової категорії, груп подовженого дня І та II категорій тощо загальноосвітніх навчальних закладів.

Отже, предмет закупівлі за проектом договору має неузгодженість з іншими пунктами проекту договору, що є порушенням принципів здійснення закупівель, зокрема, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель.

Згідно з підпунктом 5.3.3 пункту 5 проекту договору, виконавець несе відповідальність за якість харчування, а також за відповідність їх меню із суворим дотриманням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» та інших вимог чинного законодавства України. Меню складається і узгоджується з санепідемстанцією і керівництвом дошкільного закладу освіти.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 348 Державна санітарно-епідеміологічна служба ліквідована та приєднана до Держпродспоживслужби.

Враховуючи викладене, Орган оскарження задовільнив скаргу та зобов’язав Замовника усунути наведені вище невідповідності шляхом внесення відповідних змін до тендерної документації.

Рекомендовані публікації

Додати коментар