ADSтендер. Замовник обмежував коло потенційних учасників процедури закупівлі

ADSтендер. Замовник обмежував коло потенційних учасників процедури закупівлі

До Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель звернулось ТОВ «Ф.А.Д.», яке повідомляло, що Замовник – Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, порушив порядок проведення процедури закупівлі послуг з організації харчування для загальноосвітніх навчальних закладів м. Дніпра.

Очікувана вартість – 4 405 979,00 грн.

Скаржник просив, зокрема, зобов’язати Замовника внести зміни до тендерної документації, у разі неможливості виправити порушення – відмінити процедуру закупівлі.

  1. Скаржник повідомив, що згідно з пунктом 5 розділу 3 тендерної документації передбачено обов’язок учасника надати у складі тендерної пропозиції «документально підтверджену інформацію в довільній формі з листами відгуками від контрагентів за договорами, що учасник має досвід роботи на ринку надання послуг харчування не менше трьох років до дати оголошення цієї закупівлі із зазначенням контактних даних (ПІБ, посада, телефон, назва замовника) службових осіб контрагентів учасника за якими укладались відповідні договори, що можуть підтвердити наявність такого успішного та позитивного досвіду».

На думку Скаржника, вимога про надання такого документу передбачає для учасника додатковий кваліфікаційний критерій, який не передбачений умовами Закону України «Про публічні закупівлі».

  1. Також Скаржник повідомив, що згідно з вимогами Закону України «Про публічні закупівлі», для участі у процедурі закупівлі учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям, зокрема, наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.

Скаржник вважає, що встановивши такий кваліфікаційний критерій, як декілька аналогічних договорів, Замовник порушив вимоги пункту 2 статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі».

Як зазначив Скаржник, він має досвід по виконанню аналогічних договорів щодо надання послуг харчування тільки у 2017 році, а тому зазначені вимоги обмежують право Скаржника прийняти участь у процедурі закупівлі та звужують коло потенційних учасників, що може призвести до відсутності конкуренції, що не відповідає вимогам чинного законодавства.

Позиція Колегії АМКУ (рішення № 945-р/пк-пз від 02.02.2018)

  1. Пункт 5 розділу 3 тендерної документації містить перелік документів, які повинен подати учасник для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень установчих документів (статуту) та відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема, документально підтверджену інформацію в довільній формі з листами відгуками від контрагентів за договорами, що учасник має досвід роботи на ринку надання послуг харчування не менше трьох років до дати оголошення цієї закупівлі із зазначенням контактних даних (ПІБ, посада, телефон, назва замовника) службових осіб контрагентів учасника за якими укладались відповідні договори, що можуть підтвердити наявність такого успішного та позитивного досвіду.

Замовник не довів та документально не підтвердив необхідність встановлення вимоги щодо обов’язковості надання документального підтвердження здійснення господарської діяльності учасником не менше трьох років на ринку надання послуг харчування.

Встановлення зазначеної вимоги тендерної документації обмежує коло потенційних учасників процедури закупівлі лише тими, які мають досвід роботи на ринку надання послуг харчування не менше трьох років (що є дискримінаційним по відношенню до інших потенційних учасників, які мають досвід роботи на ринку надання послуг харчування менше трьох років).

  1. Згідно з пунктом 5 розділу 3 тендерної документації учасники закупівлі повинні подати наступні документи на виконання положень статті 16, 17 Закону України «Про публічні закупівлі» у формі та способі, що наведено нижче, зокрема, довідка про досвід виконання аналогічних договорів, завірена власним підписом та печаткою учасника, за формою та не менше одного повністю виконаного аналогічного договору за 2016 рік та не менше одного договору, що виконано/виконується за 2017 рік із попередніми Замовниками, в яких відображена інформація щодо надання послуг із забезпечення та організації харчування. Тобто, учасники зобов’язані подати не менше одного аналогічного договору, окремо, за останні два бюджетні періоди (2016 та 2017 роки).

На засіданні Колегії АМКУ представником Скаржника було надано договір від 08.01.2017р, укладений між Скаржником та ТОВ «Автотрейд», щодо надання послуг з гарячого харчування.

Згідно з частиною другою статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв, зокрема, наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

Враховуючи наведене, Замовник не довів та документально підтвердив необхідність встановлення вимоги щодо обов’язковості надання щонайменше двох договорів окремо за 2016 рік та 2017 рік.

Встановлення зазначеної вимоги тендерної документації обмежує коло потенційних учасників процедури закупівлі лише тими, які мають досвід роботи на ринку надання послуг харчування щонайменше у 2016 та 2017 роках (що є дискримінаційним по відношенню до інших потенційних учасників, зокрема, і Скаржника).

Дії Замовника в частині встановлення наведених вище вимог порушують принципи здійснення закупівель – недискримінація учасників, та вимоги частини четвертої статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі», згідно з якою тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

Враховуючи наведене, Орган оскарження зобов’язав Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради усунути наведені вище невідповідності шляхом внесення відповідних змін до тендерної документації.

Слід зазначити, що Скаржником було подано ще ряд скарг щодо аналогічних вимог тендерної документації до схожих процедур закупівель цього ж Замовника, які були так само задоволені Колегією АМКУ.

Рекомендовані публікації

Додати коментар