АМКУ НАДАНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ АДМІНІСТРАТОРУ РЕЄСТРІВ, ДЕРЖАТЕЛЕМ ЯКИХ Є МІН’ЮСТ

Антимонопольним комітету України, за результатом аналізу звернень, що надходили на його адресу, проведено дослідження дій державного підприємства «Національні інформаційні системи» на відповідність вимогам законодавства про захист економічної конкуренції та встановлено, що ДП «НАІС» є суб’єктом господарювання, що забезпечує доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Підприємство отримало такі повноваження відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 25.06.2015 № 1059/5 «Деякі питання щодо визначення адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України».

Отже, ДП «НАІС» має ознаки такого, що займає монопольне становище на ринку при забезпеченні доступу до таких реєстрів.

Жодним нормативно-правовим актом не передбачено плату за технічну підтримку роботи з Єдиними та Державними реєстрами (та їх оновлення) одного ідентифікованого співробітника, акредитованого суб’єкта державної реєстрації, однак ДП «НАІС» стягує плату з акредитованих суб’єктів державної реєстрації за вартістю, розрахованою ним самостійно, як суб’єктом господарювання.

Дії ДП «НАІС» у вигляді встановлення різних умов під час укладання договорів з суб’єктами, на які законодавством покладено обов’язок, зокрема, здійснення державної реєстрації прав та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого частиною першою статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку забезпечення доступу до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України.

З метою припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції АМКУ надав ДП «НАІС» обов’язкові для розгляду рекомендації забезпечити єдині умови оплати послуг, що надаються підприємством всім суб’єктам, що входять до організаційної системи державної реєстрації та суб’єктам державної реєстрації під час доступу та роботи з Єдиними та Державними реєстрами, держателем яких є Міністерство юстиції України.

Повідомити про результати розгляду цих рекомендацій ДП «НАІС»  повинно у місячний термін з дня їх отримання.

Категорії: АМКУ

Рекомендовані публікації

Додати коментар