АМКУ оприлюднив проект Методики визначення ринків

АМКУ оприлюднив проект Методики визначення ринків

Ця Методика встановлює порядок визначення ринку для встановлення стану конкуренції та рівня ринкової влади суб’єктів господарювання.

Вказаний проект складається з 7-ми розділів відповідно до яких роз’яснюються положення щодо визначення:

  • об’єкту дослідження та часового інтервалу;
  • товарних меж ринку;
  • географічних меж ринку;
  • часових меж ринку;
  • обсягу ринку та розрахунку ринкових часток;
  • методів аналізу замінності товарів для визначення товарних та географічних меж ринку.

Відповідно до проекту Методики об’єктом дослідження для визначення ринку є цільовий товар та цільова територія, які утворюють потенційні товарні та географічні межі ринку.

Часовий інтервал визначення ринку встановлюється в залежності від мети дослідження та особливостей ринку, а всі характеристики ринку в рамках одного дослідження визначаються в межах одного часового інтервалу.

Що ж до характеристики та функціонального призначення товару, то відповідно до цього проекту значні подібності товарних характеристик (фізико-хімічних, технічних, експлуатаційних) та функціонального призначення товарів можуть вказувати на те, що товари належать до одного товарного ринку.

Незначні відмінності в товарних характеристиках не є достатніми для того, щоб виключити замінність попиту, оскільки це значною мірою залежить від сприйняття таких характеристик покупцями.

Ознайомитись з повним текстом проекту ви можете тут.

Рекомендовані публікації

Додати коментар