АМКУ ЗАЛИШИВ БЕЗ ЗМІН РІШЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ПРО НЕПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ УКРМОЛПРОДУКТОМ

До Антимонопольного комітету України звернулось товариство з обмеженою відповідальністю «Укрмолпродукт» щодо перевірки рішення адміністративної колегії Хмельницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 24.12.2015 № 142-р/к у справі № 03-06/65-15, яким дії ТОВ «Укрмолпродукт» були визнані порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді неподання інформації на вимогу голови Хмельницького відділення.

Антимонопольне законодавство передбачає право перевірки Комітетом рішень у справах, прийнятих, зокрема, адміністративними колегіями територіальних відділень АМКУ. Тому товариство, скориставшись своїм правом, оскаржило рішення Хмельницького тервідділення до Антимонопольного комітету України.

У ході перевірки зазначеного рішення  Антимонопольний комітет України встановив наступне.

Вимога про надання інформації направлялась ТОВ «Укрмолпродукт» у зв’язку з розглядом Хмельницьким тервідділенням листа Білогірської РДА та здійсненням державного контролю за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції на ринку заготівлі молока для промислової переробки.

На думку ТОВ «Укрмолпродукт», вимога була надіслана товариству з порушенням вимог пункту 8 Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 № 76-VIII, згідно з яким перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби України та Державної фінансової інспекції України) здійснюються протягом січня – червня 2015 року виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки.

Враховуючі відсутність у відділення правових підстав для витребування інформації у товариства для проведення перевірки у вигляді державного контролю за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції на ринку заготівлі молока для промислової переробки, ТОВ «Укрмолпродукт» інформацію на вимогу не подало.

Такі твердження товариства АМКУ спростовує наступним.

Запровадження Законом України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 № 76-VIII мораторію на проведення перевірки не встановлює будь-яких обмежень та заборон стосовно здійснення Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями інших повноважень, визначених Законом, зокрема, із направлення суб’єктам господарювання вимог про надання інформації.

При цьому вимога не містила жодних посилань на проведення територіальним відділенням перевірки ТОВ «Укрмолпродукт», і була надіслана «у зв’язку із здійсненням контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на ринку заготівлі молока для промислової переробки» з посиланнями на повноваження Хмельницького тервідділення, визначені чинним законодавством.

Вимога голови Хмельницького тервідділення про надання інформації ТОВ «Укрмолпродукт» не була плановою або позаплановою перевіркою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції.

Відтак, твердження ТОВ «Укрмолпродукт» про неправомірність вимоги у зв`язку з відсутністю дозволу Кабінету Міністрів України на проведення ТОВ «Укрмолпродукт» перевірки є необґрунтованими, оскільки перевірку останнього Хмельницьке тервідділення не планувало та не проводило.

Крім того, АМКУ було зазначено, що законодавство України не уповноважує суб’єктів господарювання на власний розсуд вирішувати питання доцільності витребування Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями інформації, необхідної для виконання завдань, покладених на них Законом України «Про Антимонопольний комітет України».

При цьому визначення обсягу документів, необхідних для проведення дослідження, віднесено виключно до компетенції Антимонопольного комітету України і його територіальних відділень.

Неподання інформації ТОВ «Укрмолпродукт» на вимогу голови Хмельницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України у встановлений головою відділення строк перешкоджало виконанню завдань, покладених на відділення Законом України «Про Антимонопольний комітет України».

Враховуючи наведене, рішення адміністративної колегії Хмельницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 24.12.2015 № 142-р/к у справі № 03-06/65-15 залишено Комітетом без змін.

ТОВ «Укрмолпродукт» доведеться сплатити за неподання інформації на вимогу голови Хмельницького тервідділення штраф у розмірі 61 тис. 950 грн.

Як ми вже неодноразово зазначали, антимонопольним законодавством передбачений обов’язок суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, інших юридичних осіб, їх структурних підрозділів, філій, представництв, їх посадових осіб та працівників, фізичних осіб надавати на вимоги органів Антимонопольного комітету України відповідні витребувані документи і матеріали.

За інформаційні порушення у вигляді неподання інформації АМКУ у встановлені строки, подання інформації в неповному обсязі, подання недостовірної інформації передбачені штрафні санкції у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Категорії: АМКУ

Рекомендовані публікації

Додати коментар