Кам’янський міськводоканал довів Органу оскарження, що витребовувані сертифікати гарантують якість надання послуг охорони

До Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель звернулось ТОВ «Агентство безпеки «Легіон-Київ», яке повідомляло, що замовник – Комунальне виробниче підприємство Кам’янської міської ради «Міськводоканал», порушив порядок проведення процедури закупівлі послуг з цілодобової охорони об’єктів та територій КВП КМР «Міськводоканал».
Очікувана вартість – 2 610 000 грн з ПДВ.

Скаржник просив орган оскарження зобов’язати замовника внести зміни до тендерної документації та усунути дискримінаційні вимоги.

Зокрема, скаржник зазначав, що вимога щодо надання сертифікату на систему управління якістю, відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги» або ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи менеджменту» є дискримінаційною, оскільки, за визначенням скаржника, такий документ не є обов’язковим для здійснення законної діяльності з надання охоронних послуг.

Замовник у свою чергу вказав, що сертифікати, які вимагаються в документації гарантують якість надання послуг. Це гарантія спроможності учасника стабільно та безперервно забезпечити якість та безпечність послуг протягом усього часу їх надання; забезпечення упевненості в тому, що послуги, які надаються, відповідають обовязковим вимогам нормативних документів, при цьому всі технічні, адміністративні і людські чинники, що впливають на якість послуг, знаходяться під контролем; наявності кваліфікаційного персоналу. Система управління якості вимагає від підприємства визначення та забезпечення наявності необхідних ресурсів. Персонал, зайнятий у діяльності, повинен бути компетентним, тобто мати належну освіту, професійну підготовку, кваліфікацію та досвід.
Крім того, на засіданні Колегії АМКУ замовник надав сертифікати, видані щонайменш двом охоронним підприємствам.

Вивчивши цю обставину, Колегія АМКУ зазначила, що скаржник не довів та документально не підтвердив неможливості виконати вказану умову документації, а також не надав документального підтвердження, яким чином ця умова порушує його права та законні інтереси, пов’язані з участю у процедурі закупівлі, в зв’язку з чим в органу оскарження відсутні підстави для задоволення скарги в цій частині.

Також скаржник вважав дискримінаційною вимогу про надання договору добровільного страхування професійної відповідальності охоронної організації або договорів добровільного страхування відповідальності перед третіми особами при здійсненні охоронної діяльності, за якими страхова сума становить не менше ніж 30% від вартості цієї закупівлі.

На це замовник вказав, що таке страхування необхідне, оскільки його об’єкт потребує ретельної охорони, оскільки має загальнодержавне і загальнолюдське значення та значну майнову цінність. Не кожна охоронна організація спроможна відшкодувати значну майнову шкоду, тому гарантом захисту майнових інтересів може бути страхова компанія за договором страхування, що передбачає компенсацію завданої шкоди.

Орган оскарження у свою чергу знову зазначив, що у нього відсутні підстави для задоволення скарги у цій частині, оскільки скаржник не довів яким саме чином вказана умова порушує його права та законні інтереси пов’язані з участю у цій процедурі закупівлі.

Таким чином 05.10.2017 орган оскарження, врахувавши всі вказані факти, відмовив ТОВ «Агентство безпеки «Легіон-Київ» у задоволені його скарги.

Рекомендовані публікації

Додати коментар