Касаційна скарга “Індастріал-Сервіс” щодо скасування рішення постійно діючої адміністративної колегії АМКУ у сфері закупівель не задоволена. Справи непідвідомчі господарським судам

ТОВ “Індастріал-Сервіс” звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про визнання протиправним та скасування рішення постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель від 19.10.2016 № 2105-р/пк-ск.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 15.12.2016, залишеною без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 26.01.2017, в прийнятті позовної заяви ТОВ “Індастріал-Сервіс” відмовлено на підставі пункту 1 частини першої статті 62 Господарського процесуального кодексу України через непідвідомчість даної справи господарським судам України.
В свою чергу, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.
Положеннями частини другої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.
Разом із цим частиною другою статті 4 КАС України визначено, що юрисдикція адміністративних судів поширюється на всі публічно-правові спори, крім спорів, для яких законом встановлений інший порядок судового вирішення.
Отже, виходячи із положень наведеної норми, законом може бути передбачено вирішення певних категорій публічно-правових спорів у порядку іншого судочинства.

Так,  Законом України “Про захист економічної конкуренції”, який визначає правові засади підтримки та захисту економічної конкуренції, обмеження монополізму в господарській діяльності і спрямований на забезпечення ефективного функціонування економіки України на основі розвитку конкурентних відносин, саме і встановлено інший порядок судового вирішення спорів за участю органів АМКУ.
Зокрема, положеннями частини першої статті 60 цього Закону передбачено право заявника, відповідача, третьої особи оскаржити рішення органів АМК повністю або частково до господарського суду у двомісячний строк з дня одержання рішення.
З огляду на зміст цієї норми та зважаючи на положення статті 12 ГПК України, частини другої статті 4 КАС України, справи зі спорів про оскарження рішень органів АМКУ підвідомчі господарським судам і підлягають розгляду за правилами ГПК України, за винятком, відповідно до положень статті 19 КАС України, вирішення справ щодо оскарження рішень органів АМКУ з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель.
Таку ж правову позицію викладено й у постановах Верховного Суду України від 17.06.2015 зі справи № 910/1331/14 (3-256гс15) та від 14.06.2016 зі справи № 21-5648а15 (817/2806/13-а).

З огляду на наведене ВГСУ 25.04.2017 встановив, що попередні судові інстанції дійшли обґрунтованих висновків про те, що оспорюване рішення постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель за сферою застосування не підпадає під визначення рішення, передбаченого статтею 60 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, а тому даний спір підлягає вирішенню в порядку адміністративного судочинства, а справа – непідвідомча господарським судам України, і за таких обставин правомірно відмовили в прийнятті згаданої позовної заяви ТОВ “Індастріал-Сервіс”.

Рекомендовані публікації

Додати коментар