Колегія АМКУ відмовила ТОВ «Арт-Синтез» у задоволені скарги про зобов’язання внести зміни до тендерної документації

До Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель звернулось ТОВ «Арт-Синтез» стосовно на порушення замовником – КЗО «НРЦ розвитку дитини дошкільного віку «ДОР» – порядку проведення процедури закупівлі.

Предметом закупівлі замовника є «Послуги їдалень. Послуги гарячого харчування».

Очікувана вартість закупівлі – 297 000,00 гривень.

Як зазначав скаржник, тендерна документація містить окремі вимоги, які не відповідають чинним нормативно-правовим актам, а також обмежують коло можливих учасників процедури закупівлі.

Так, скаржник повідомляв, що на підтвердження відповідності учасника кваліфікаційному критерію «наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід», замовником вимагаються копії медичних довідок про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричного огляду працівників, що мають безпосереднє відношення до роботи з предметом закупівлі. На думку скаржника, надання таких медичних довідок має бути виключене з тендерної документації, бо є дискримінаційним та обмежує конкуренцію.

В ході розгляду скарги Колегія дійшла висновку, що скаржник не довів та документально не підтвердив неможливість виконати зазначену вимогу тендерної документації, а також не надав документального підтвердження, яким саме чином зазначена вимога порушує його права та законні інтереси та позбавляє можливості подати тендерну пропозицію.

Також скаржник зазначив, що на підтвердження відповідності критерію «наявність обладнання та матеріально – технічної бази» учасники повинні надати, зокрема, договори оренди нежитлових приміщень. На думку скаржника, замовник звузив коло потенційних учасників, оскільки суб’єкти господарювання, що використовують зазначені приміщення на умовах суборенди не матимуть можливості взяти участь в тендері.

В ході розгляду скарги Колегія дійшла висновку, що скаржник не довів та документально не підтвердив неможливість виконати зазначену вимогу тендерної документації, а також не надав документального підтвердження, яким саме чином зазначена вимога порушує його права та законні інтереси та позбавляє можливості подати тендерну пропозицію.

Крім того, на засіданні колегії представник замовника зазначив, що скаржник має всі необхідні документи, оскільки надавав такі послуги замовнику раніше.

Враховуючи викладене, рішенням від 23.08.2017 Колегія АМКУ відмовила ТОВ «Арт-Синтез» у задоволенні скарги.

Нагадуємо, що відповідно до частини першої статті 18 Закону України «Про публічні закупівлі», скарга повинна містити, зокрема, обґрунтування наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що суперечать законодавству у сфері публічних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи.

Орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі в межах одержаної за скаргою інформації та інформації, розміщеної в електронній системі закупівель, виходячи з положень частини десятої статті 18 цього ж Закону.

Рекомендовані публікації

Додати коментар