НАБУЛО ЧИННОСТІ НОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ПРО ПОПЕРЕДНЄ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА КОНЦЕНТРАЦІЮ

Цей документ було зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 01.08.2016 за № 1063/29193 та № 1063/29194 та опубліковано сьогодні в Офіційному віснику України (№ 63).

Нове положення суттєво спрощує отримання дозволів Комітету на концентрацію суб’єктів господарювання.

Зокрема, передбачено значне скорочення інформації про керівників учасників концентрації і звуження переліку осіб, про яких заявники зобов’язані надати інформацію;

суттєво обмежені випадки, в яких заявниками Комітету подаються установчі документи, інформація про керівників та пов’язаних осіб, інформація про діяльність на ринку суб’єктів господарювання;

відсутня необхідність заявників дублювати свою роботу по підготовці заяви (подання всієї інформації за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення) тощо.

Внесені зміни повинні забезпечити посилення спроможності Комітету здійснювати якісний аналіз впливу концентрації на конкуренцію в Україні та дерегуляцію одного із напрямів державного захисту конкуренції – контроль за концентрацією та узгодженими діями суб’єктів господарювання, дозволять поліпшити інвестиційний клімат та зменшити адміністративні обмеження для суб’єктів господарювання щодо погодження відповідних правочинів.

Категорії: АМКУ

Рекомендовані публікації

Додати коментар