НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОМИЛОК. ПОДАННЯ НЕДОСТОВІРНИХ ДАНИХ ПРО ВІДНОСИНИ КОНТРОЛЮ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ КОНЦЕНТРАЦІЇ Є ПОРУШЕННЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Двадцять другого грудня минулого року АМКУ визнав дії товариства з обмеженою відповідальністю «РВ-КАПИТАЛ» (м. Миколаїв) порушенням, що передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України в заяві про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «РВ-КАПИТАЛ» на придбання акцій приватного акціонерного товариства «Казанківське хлібоприймальне підприємство» (с-ще Казанка, Казанківський район, Миколаївська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

Антимонопольний комітет України, в червні 2015 року, за результатами розгляду заяви ТОВ «РВ-КАПИТАЛ» від 12.05.2015 на придбання акцій ПрАТ «Казанківське хлібоприймальне підприємство» і доданих до неї матеріалів та у зв’язку з тим, що зазначена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, надав дозвіл ТОВ «РВ-КАПИТАЛ» на відповідне придбання (рішення №308-р від 28.06.2015).

Однак, після прийняття зазначеного рішення до АМКУ надійшла заява уповноважених представників компанії «GRV-AGRO LTD» (м. Лондон, Великобританія) та публічних акціонерних товариств «Помічнянський елеватор» (м. Помічна, Добровеличківський р-н, Кіровоградська область), «Чотирбоцьке хлібоприймальне підприємство» (с. Чотирбоки, Шепетівський р-н, Хмельницька обл.) та дочірнього підприємства «Снігурівський комбінат хлібопродуктів» (м. Снігурівка, Снігурівський р-н, Миколаївська обл.) від 29.03.2016 про надання дозволу компанії «GRV-AGRO LTD» на придбання: акцій ПАТ «Помічнянський елеватор», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства; акцій ПАТ «Чотирбоцьке ХПП», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства; частки в статутному капіталі ДП «Снігурівський КХП», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

У вказаній заяві зазначалося, що компанія «GRV-AGRO LTD» і ТОВ «РВ-КАПИТАЛ» пов’язані відносинами контролю між собою через фізичних осіб – громадян України Гороян Крістіну Леванівну, Гороян Рафаеля Ваагні та фізичну особу – громадянку Вірменії Вардуш Мірзоян, яка є матір’ю Горояна Рафаеля Ваагні.
Отже, із заявою від 12.05.2015 ТОВ «РВ-КАПИТАЛ» була подана недостовірна інформація щодо його відносин контролю та діяльності на товарних ринках учасників концентрації.

ТОВ «РВ-КАПИТАЛ» надало заперечення щодо наявності ознак порушення в його діях у вигляді подання недостовірної інформації АМКУ у заяві від 12.05.2015, а саме (УВАГА!):
компанія «GRV-AGRO LTD», ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ЕЛЕВАТОР», ТОВ «ПРОМЕТЕЙ»-ЗЕРНОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ», ТОВ «ГРВ ГРУП-ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», ТОВ «КОМПАНІЯ-ВАН», ТОВ «АРЧИ», ТОВ «ПРОМЕТЕЙ АГРО» не перебувають під юридичним чи фактичним контролем ТОВ «РВ-КАПИТАЛ» чи контролем фізичної особи – громадянки України Гороян Крістіни Леванівни, що є єдиним власником ТОВ «РВ- КАПИТАЛ».
Зазначені компанії належать матері чоловіка фізичної особи – громадянки України Гороян К.Л. та ведуть свою діяльність незалежно від ТОВ «РВ-КАПИТАЛ», при цьому фізична особа – громадянка України Гороян К.Л. не здійснює вирішального впливу на господарську діяльність вказаних підприємств та відповідно не може бути пов’язаною відносинами контролю з такими суб’єктами господарювання.

ТОВ «РВ-КАПИТАЛ» у своїх документах, що подавалися до Комітету, ніколи не включало зазначені компанії до переліку пов’язаних осіб. З точки зору ТОВ «РВ-КАПИТАЛ», позиція компанії «GRV-AGRO LTD» з питання пов’язаності з ним та відповідно таке зазначення є помилковими.
Так, згідно з положеннями Закону України «Про захист економічної конкуренції» безпосередньо пов’язаними фізичними особами вважаються тільки особи, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та/або сестрами учасників концентрації.
Законодавство не містить прямої норми, яка б визначала точно до якого подальшого ступеня родинних відносин необхідно подавати інформацію.
Отже, з точки зору ТОВ «РВ-КАПИТАЛ» вирішальним фактором є наявність фактичних відносин контролю, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», тобто наявність вирішального впливу на господарську діяльність суб’єкта господарювання.
У випадку ТОВ «РВ-КАПИТАЛ», як вже зазначено вище, такий вирішальний вплив відсутній.

ОДНАК (!)
АМКУ було встановлено наступне.
Відповідно до абзацу четвертого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов’язаними фізичними особами вважаються, зокрема, фізичні особи, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та/або сестрами учасників концентрації.

Тобто у зазначеному абзаці не надано вичерпного переліку фізичних осіб, які можуть бути пов’язаними особами.

Разом з цим, відповідно до вказаного абзацу, пов’язаними фізичними особами є, зокрема, фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб’єкта господарювання.

Оскільки суб’єкти господарювання (зокрема, ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ЕЛЕВАТОР», ТОВ «ПРОМЕТЕЙ»-ЗЕРНОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ»), які безпосередньо пов’язані відносинами контролю з фізичною особою – громадянкою Вірменії Вардуш Мірзоян, яка є матір’ю Горояна Рафаеля Ваагні, здійснюють діяльність на тому ж ринку, що й суб’єкти господарювання (зокрема, ТОВ «Прометей Грейн»), які безпосередньо пов’язані відносинами контролю з фізичною особою – громадянкою України Гороян К.Л., зокрема, на ринках оптової реалізації зерна та суміжних ринках зберігання та первинної обробки зерна в межах Кіровоградської, Київської та Миколаївської областей, це може свідчити про те, що зазначені суб’єкти господарювання спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність. Враховуючи наведене, АМКУ було встановлено, що ТОВ «РВ-КАПИТАЛ» подало недостовірну інформацію Комітету. Такі дії є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

Інформаційні порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягнуть відповідальність у вигляді штрафних санкцій у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Відповідно до копії податкової декларації з податку на прибуток ТОВ «РВ- КАПИТАЛ» за підсумками 2015 року, дохід у товариства відсутній.
Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у разі, якщо доходу (виручки) немає, штраф накладається у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Таким чином, за порушення законодавства про захист економічної конкуренції на ТОВ «РВ-КАПИТАЛ» було накладено штраф у розмірі 33 999 грн.

(!) Подаючи до органів АМКУ відповіді на вимоги, заяви про надання дозволів на узгоджені дії, концентрацію суб’єктів господарювання, враховуйте, що неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі, подання недостовірної інформації є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та тягне відповідальність у вигляді штрафних санкцій.

Категорії: АМКУ

Рекомендовані публікації

Додати коментар