Незначна державна допомога

Надавачі державної допомоги зобов’язані звітуватись шляхом надавання щорічної інформації до Антимонопольного комітету України про усю надану, у тому числі, незначну державну допомогу.
2 серпня 2017 року набрав чинності Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».
Зазначеним Законом визначається таке поняття, як незначна державна допомога.
Незначна державна допомога – державна допомога одному суб’єкту господарювання, сукупний розмір якої незалежно від її форми та джерел не перевищує за будь-який трирічний період суму, еквівалентну 200 тисячам євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, що діяв на останній день фінансового року.

Отже, граничне значення розміром у 200 тисяч євро встановлюється у якості суми незначної допомоги, яку один суб’єкт господарювання може одержати від держави впродовж періоду до трьох років.

Суб’єкти господарювання, які мають на меті отримати незначну державну допомогу зобов’язані подати надавачеві відомості про господарську діяльність, а також про всю незначну державну допомогу, отриману ними протягом останніх трьох років, її форму та мету.

У випадку надання незначної державної допомоги, яка не стосується безпосередньо підтримки експортних операцій або переважного використання продукції вітчизняного виробництва порівняно з імпортованою продукцією, надавачі такої державної допомоги звільняються від обов’язку подавати повідомлення про державну допомогу до Антимонопольного комітету України.

Інформація про незначну державну допомогу надана АМКУ з дотриманням вимог Порядку, форм та вимог щодо подання Антимонопольному комітету України інформації про чинну державну допомогу суб’єктам господарюваннязатвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28 грудня 2015 року № 43-рп.

 

Рекомендовані публікації

Додати коментар