ПАТ «Укрзалізниця» створювало перешкоди для виходу на ринок постачання електричної енергії

ПАТ «Укрзалізниця» створювало перешкоди для виходу на ринок постачання електричної енергії

В результаті товариство отримало від Антимонопольного комітету України обов’язкові для розгляду рекомендації.

Так, антимонопольщики, провівши перевірку додержання законодавства про захист економічної конкуренції ПАТ «Українська залізниця», виявили, що вказане товариство протягом 2015 року та І кварталу 2017 року мало ознаки монопольного (домінуючого) становища на ринку надання послуги з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, як таке, у якого на цьому ринку немає жодного конкурента.

У свою чергу ТОВ «Енерготрейд Груп» у грудні 2015 року звернулось до ПАТ «Укрзалізниця» із пропозицією щодо укладення договору про передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами.

ПАТ «Укрзалізниця» повинно було у термін не пізніше 03.01.2016 надіслати до ТОВ «Енерготрейд Груп» два примірники підписаного та скріпленого печаткою (за наявності) договору, однак вказаний договір був підписаний лише 18.04.2016, після того як ТОВ «Енерготрейд груп» звернулося до НКРЕКП із заявою, щодо порушення ПАТ «Укрзалізниця» вимог чинного законодавства.

Зі свого боку АМКУ, для того щоб у майбутньому ПАТ «Укрзалізниця» не створювало перешкод для виходу на ринок постачання електричної енергії, надало суб’єкту господарювання обов’язкові для розгляду рекомендації.

Відповідно до наданих рекомендацій, товариство має розробити, затвердити та розмістити у вільному доступі на офіційному веб-сайті ПАТ «Укрзалізниця» внутрішній розпорядчий документ, який би врегульовував порядок здійснення заходів з надання послуги постачальникам електричної енергії за нерегульованим тарифом з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, що йому належать.

Такий порядок, зокрема повинен врегульовувати наступні питання:

– Порядок розгляду/погодження документів постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом, необхідних для здійснення господарської діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, із зазначенням вичерпного переліку підстав з яких постачальникам електричної енергії за нерегульованим тарифом може бути відмовлено в розгляді/погоджені таких документів;

– Порядок взаємодії структурних підрозділів, філій ПАТ «Українська залізниця» при наданні послуги з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами.

Також про результати розгляду цих рекомендацій суб’єкт господарювання має повідомити Антимонопольний комітет України у десятиденний термін з дня їх отримання.

Рекомендовані публікації

Додати коментар