Підвідомчість справ про порушення конкурентного законодавства. Позиція Верховного суду України.

Одеське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України в 2013 році визнало дії товариства з обмеженою відповідальністю «ЧИГРИНОВ», які полягали в нанесенні на лицьовому боці упаковки продукції  «Panna Cotta Десерт Панна Кота на вершках з шоколадним соусом 120 г» зображення ягоди полуниці, розрізаної на три частини, тоді як у складі зазначеної продукції не має цього інгредієнта, порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції у вигляді поширення інформації, що вводить в оману. Штрафні санкції становили 25 000 грн.

Оскаржувати дане рішення товариство «ЧИГРИНОВ» вирішило в адміністративних судах.

Постановою Одеського окружного адміністративного суду від 30.10.2013 рішення тервідділення АМКУ скасовано. Вказана постанова була залишена без змін ухвалою Одеського апеляційного адміністративного суду від 26.03.2014 та ухвалою Вищого адміністративного суду України від 05.11.2015.

Суди всіх інстанцій виходили з того, що спір у цій справі є публічно-правовим та належить до юрисдикції адміністративних судів.

Натомість на думку колегії суддів Судової палати в адміністративних справах і Судової палати у господарських справах Верховного Суду України, такий висновок не ґрунтується на правильному застосуванні статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод  від 4 листопада 1950 року стосовно «суду, встановленого законом».

Так, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Європейський суд з прав людини у рішенні від 12 жовтня 1978 року у справі «Zand v. Austria» вказав, що словосполучення «встановлений законом» поширюється не лише на правову основу самого існування «суду», але й на дотримання таким судом певних норм, які регулюють його діяльність. Поняття «суд, встановлений законом» у частині першій статті 6 Конвенції передбачає «усю організаційну структуру судів, включно з <…> питаннями, що належать до юрисдикції певних категорій судів <…>».

З огляду на це не вважається «судом, встановленим законом» орган, котрий, не маючи юрисдикції, вирішує спір, що підлягає розгляду судом іншої юрисдикції.

Відповідно до частини другої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією України чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.

Так, частиною другою статті 4 Кодексу адміністративного судочинства України установлено, що юрисдикція адміністративних судів поширюється на всі публічно-правові спори, крім спорів, для яких Законом України «Про захист економічної конкуренції» встановлений інший порядок судового вирішення.

Такий інший порядок передбачено, зокрема, частиною першою статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції», відповідно до якої заявник, відповідач, третя особа мають право оскаржити рішення органів АМКУ повністю або частково до господарського суду.

Вирішуючи питання про усунення розбіжностей у застосуванні судом касаційної інстанції норм процесуального права, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах і Судової палати у господарських справах Верховного Суду України встановила наступне.

Справи зі спорів про оскарження рішень (розпоряджень) органів АМКУ підвідомчі господарським судам і підлягають розглядові за правилами Господарського процесуального кодексу Украйни.

Це стосується й розгляду справ за позовами органів АМКУ про стягнення з суб’єктів господарювання сум штрафів та пені у зв’язку з порушенням конкурентного законодавства, оскільки таке стягнення здійснюється саме згідно з рішеннями відповідних органів, прийнятими на підставі приписів зазначених законів України.

Водночас і пунктом 3 частини першої статті 12 Господарського процесуального кодексу Украйни встановлено,  що справи за заявами органів АМКУ з питань, віднесених законодавчими актами до їх компетенції, підвідомчі господарським судам.

Отже, позиція Верховного суду України – справи за заявами органів АМКУ, з питань що відносяться до їх компетенції, підвідомчі господарським судам.

Винятком з цього правила відповідно до положень статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України є вирішення справ щодо оскарження рішень АМКУ з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель.

Постановою Верховного Суду України від 12.04.2016 скасовані постанова Одеського окружного адміністративного суду, ухвали Одеського апеляційного адміністративного суду та Вищого адміністративного суду України. Провадження по справі закрите.

Отже, рішення Адміністративної колегії Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України залишено без змін.

Двадцять дев’ятого серпня Господарський суд Харківської області підтримав вимоги Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про стягнення з товариства «ЧИГРИНОВ» сум штрафу у розмірі 25 000 грн та пені у розмірі 25 000 грн.

Рекомендовані публікації

Додати коментар