Możliwości ADS Legal Group

 • Audyt prawny

  Dotyczący zgodności z przepisami antymonopolowymi


 • Reprezentacja i wsparcie

  W organach Komitetu Antymonopolowego Ukrainy i sądach


 • Uzyskiwanie zezwoleń

  Na koncentracje i uzgodnienia działań


 • Doradztwo w zakresie zamówień

  Pełna obsługa prawna w zakresie
  zamówień publicznych („zakupy pod klucz”)

Dodatkowe możliwości

 • Opracowanie indywidualnej polityki dla biznesu

  Dostarczamy profesjonalne wnioski dotyczące obecności i / lub braku jakiejkolwiek działalności firmy w zakresie naruszeń przepisów dotyczących ochrony konkurencji gospodarczej.
  Nasz zespół może również opracować indywidualną politykę firmy w celu przestrzegania przepisów antymonopolowych.
 • Zakupy pod klucz

  Świadczymy usługi dla klientów i uczestników w zakresie zamówień publicznych. Konsultacje, wyjaśnienia, przygotowanie skarg, reprezentacja interesów w postępowaniu procedur zamówień.
  Nie wiesz, jak rozpocząć pracę na rynku zamówień publicznych? Masz dość bycia w błędzie?
  Zamówienia publiczne naszą usługą „Zakupy рod klucz” są łatwe!
 • Analiza i dopasowanie reklam

  Opracowujemy zasady etyki zawodowej, pomagamy w uzyskaniu rekomendacyjnych wyjaśnień (AMKU – Antymonopolowy Komitet Ukrainy). Lepiej jest zapobiegać naruszeniom prawa niż ponosić karę. Doświadczenie przedstawicieli naszego zespołu pozwala nam zapewnić profesjonalną ocenę prawną Twoich kampanii reklamowych, a także przeciwdziałać łamaniu przepisów antymonopolowych.
 • Pomoc prawna

  Świadczymy usługi w zakresie uczestnictwa i prowadzenia kontroli organów Komitetu Antymonopolowego Ukrainy, w tym i nieplanowanych, w szczególności, możemy przygotować pracowników do udzielenia ustnych wyjaśnień, pomagamy w przygotowaniu pisemnych wyjaśnień w trakcie kontroli, zastrzeżeń lub uwag do aktów kontroli.
 • Przygotowanie odpowiedzi na wymagania AMKU

  Świadczymy usługi w zakresie przygotowania odpowiedzi na żądania Komitetu Antymonopolowego Ukrainy, a w przypadku posiadania już otwartych postępowań w zakresie informacyjnych naruszeń, pomożemy zmniejszyć ryzyko maksymalnych sankcji karnych w tych sprawach.
 • Szkolenia dla firm i przedsiębiorstw

  Przeprowadzimy dostępne i wysokiej jakości szkolenia dla menedżerów i pracowników w sprawie praktycznego stosowania przepisów prawa w zakresie ochrony konkurencji ekonomicznej i zamówień publicznych. Z przyjemnością podzielimy się swoim praktycznym doświadczeniem!

Wiadomości