Pomoc państwa na Ukrainie trafiła na strony publikacji EStAL

Pomoc państwa na Ukrainie trafiła na strony publikacji EStAL

Wydawnictwo „Lexxion” (The Legal Publisher) po raz pierwszy opublikowało na stronach swojej publikacji EStAL (European State Aid Law Quarterly) przegląd systemu monitorowania i kontroli pomocy państwa na Ukrainie.

W ciągu ostatnich 15 lat magazyn znany był z uważnego śledzenia reform, zmian i ulepszeń w dziedzinie pomocy państwa i dotacji w UE, stając się główną wytyczną dla polityków, praktyków i naukowców.

Jednak w ciągu ostatnich kilku lat publikacja po raz pierwszy publikowała artykuł na temat pomocy państwa dla Ukrainy, która nie jest jeszcze pełnoprawnym członkiem Wspólnoty Europejskiej.

Autor artykułu, szef pomocy państwa Grupy Prawnej ADS, Evgeny Dudnik, zauważa, że kraje Unii Europejskiej i Ukrainy mają dalej pogłębiać współpracę gospodarczą, w tym handel. Dlatego takie przeglądy, które obejmują tworzenie równych reguł gry, w szczególności w dziedzinie pomocy państwa, będą nadal interesować nie tylko europejskich ekspertów w dziedzinie pomocy państwa, ale także praktyków i przedstawicieli europejskiej społeczności biznesowej.

Link do strony magazynu: https://www.lexxion.eu/en/journals/estal/

Link do treści numeru: https://estal.lexxion.eu/issue/ESTAL/2019/2

Link do artykułu: https://estal.lexxion.eu/article/ESTAL/2019/2/18

Leave a Reply