Антимонопольне і конкурентне право

Сфера публічних закупівель
 • Процедура «Закупівлі під ключ»
 • Консультації з питань проведення закупівель
 • Допомога та представництво інтересів при оскарженні процедур закупівель
 • Мінімізація ризиків настання негативних наслідків при вчиненні антиконкурентних узгоджених дій під час участі в процедурах закупівель
Сфера концентрацій
 • Визначення необхідності отримання дозволу на концентрацію (аналіз наданих документів, аналіз формування групи пов’язаних осіб)
 • Підготовка документів та отримання дозволів на концентрацію
 • Отримання попередніх висновків АМКУ
Недобросовісна конкуренція
 • Консультації з питань недобросовісної конкуренції
 • Аналіз рекламних матеріалів, рекламних кампаній на наявність в них ознак порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції
 • Розробка методів захисту від недобросовісних дій конкурента
Монопольне (домінуюче) становище
 • Консультації щодо монопольного (домінуючого) становища, уникнення обвинувачень у зловживанні таким становищем
 • Аналіз господарської діяльності (поведінки на ринку)
 • Перевірка документації на предмет наявності ознак зловживання монопольним (домінуючим) становищем
Узгоджені дії
 • Консультації щодо узгоджених дій, а також антиконкурентних узгоджених дій
 • Аналіз господарської діяльності, документації клієнта на предмет наявності ознак антиконкурентних узгоджених дій
 • Отримання дозволу АМКУ на узгоджені дії
Представництво в АМКУ
 • Отримання рекомендаційних роз’яснень органів АМКУ
 • Підготовка заяв про порушення законодавства про захист економічної конкуренції
 • Опрацювання відповідей на запити органів АМКУ
 • Представництво інтересів в справах про порушення антимонопольного законодавства
Крім того:
 • Мінімізація негативних наслідків порушень клієнтом законодавства про захист економічної конкуренції
 • Оскарження рішень органів АМКУ в судах
 • Проведення тренінгів для керівників і співробітників компаній з питань дотримання антимонопольного законодавства
 • Аналіз документів з метою виявлення порушень антимонопольного законодавства

Вирішення основних юридичних питань:

Виходячи з досвіду нашої команди, суб’єкти господарювання, дії яких визнаються органами Комітету порушенням антимонопольного законодавства, не завжди усвідомлюють наявність такого порушення в їхній діяльності.

Однак, незнання не звільняє від відповідальності. Причому, за порушення антимонопольного законодавства передбачені штрафні санкції до 10% річного доходу за попередній рік.

Ми готові надати висококваліфіковані висновки щодо наявності та/або відсутності в діяльності компанії ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Також наша команда може розробити індивідуальну політику компанії щодо дотримання антимонопольного законодавства, провести навчальні тренінги для ваших працівників.

Органи Антимонопольного комітету України наділені повноваженнями безперешкодно входити на підприємства, в установи, організації і мати доступ до документів та інших матеріалів, потрібних для проведення перевірки, в тому числі з обмеженим доступом, таких, що є комерційною таємницею. Крім того, вони мають право вилучати письмові і речові докази, накладати арешт на предмети, документи, інші носії інформації, що можуть бути доказами чи джерелом доказів.

Протягом 2016 року органами Антимонопольного комітету України було проведено 118 виїзних перевірок дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції, з них – 38 перевірок суб’єктів господарювання.

Наша компанія готова надати послуги щодо участі та супроводу перевірок органів Антимонопольного комітету України, в тому числі і позапланових, зокрема, підготувати працівників для надання усних пояснень, допомогти при підготовці письмових пояснень під час перевірки, заперечень або зауважень до акту перевірки.

Органи Антимонопольного комітету України наділені повноваженнями вимагати інформацію, предмети чи інші носії інформації, пояснення іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

У той же час, антимонопольним законодавством передбачений обов’язок суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, інших юридичних осіб, їх структурних підрозділів, філій, представництв, їх посадових осіб та працівників, фізичних осіб надавати на вимоги органів АМКУ відповідні витребувані документи і матеріали.

За інформаційні порушення антимонопольного законодавства у вигляді неподання інформації АМКУ у встановлені строки, подання інформації в неповному обсязі, подання недостовірної інформації передбачений розмір штрафних санкцій – до 1% річного доходу.

Тому надважливим є гідне опрацювання вимог Антимонопольного комітету України та своєчасне подання повної інформації.

Господарські та адміністративні суди України підтримують позицію Комітету щодо повноважень витребування від суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, інших юридичних осіб тощо інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.

Інформація може бути витребувана АМКУ як під час розгляду заяв, так і під час розгляду справ, а також в інших випадках, передбачених законодавством.
Наша компанія готова надати послуги з підготовки відповідей на вимоги та запити Антимонопольного комітету України та, у разі наявності вже відкритих проваджень у вигляді інформаційних порушень, допомогти знизити ризики максимальних штрафних санкцій у таких справах.

Як почати працювати на ринку публічних закупівель?
Втомились помилятись?
Наша компанія надає повний або частковий супровід процедур закупівель.
Ми проконсультуємо з питань проведення закупівель, порядку їх оскарження. Послуга «Закупівлі під ключ» включає повний спектр послуг для участі в процедурах закупівлі.

З 1 квітня 2016 року введено в дію Закон України «Про публічні закупівлі». Цей закон введено для забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.

Всі процедури закупівлі, обмін інформацією, документами та подання роз’яснень з 1-го серпня проводяться в електронній системі закупівель ProZorro.

Антимонопольний комітет України є органом оскарження при проведенні публічних закупівель. Для розгляду скарг щодо закупівель при АМКУ створено Постійно діючу адміністративну колегію з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, яка складається з трьох державних уповноважених Антимонопольного комітету України.

Як свідчить практика АМКУ, велика кількість скарг залишається органом оскарження без розгляду, у зв’язку з наявністю в них помилок, зокрема, подання неповного пакету документів.

Наша компанія надасть необхідні для вас, повні та обґрунтовані консультації з питань публічних закупівель, в тому числі представить ваші інтереси при оскарженні процедур закупівель.

Рішення органів Антимонопольного комітету України є обов’язковими до виконання.

Чинним законодавством передбачено, що особа, на яку накладено штраф за рішенням органу АМКУ, сплачує його у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

Сплата штрафу може здійснюватися як повністю, так і частково. Органи АМКУ мають право відстрочити або розстрочити сплату накладеного ним штрафу. Можливість часткової сплати штрафу особою, на яку накладено штраф, передбачає обов’язкове звернення з обґрунтованими поясненнями причин неможливості сплати штрафу в повному обсязі у встановлений рішенням органу Комітету термін.
Прострочення сплати штрафу тягне за собою нарахування пені за кожний день прострочення у розмірі півтора відсотка від суми штрафу. Нарахування та стягнення пені має обов’язковий характер, не потребує прийняття будь-якого рішення органу державної влади про її застосування.

Необхідно зазначити, що протягом п’яти днів з дня сплати штрафу суб’єкт господарювання зобов’язаний надіслати до органів Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Отже, відповідальність за повідомлення про сплату штрафу покладено на особу, що вчинила порушення законодавства про захист економічної конкуренції та на яку накладено відповідні штрафні санкції.

У разі несвоєчасної сплати штрафу у строки, передбачені рішенням, та пені органи АМКУ стягують штраф та пеню в судовому порядку. Судова практика свідчить про законність вимог позову органів Комітету щодо стягнення штрафу і пені у заявлених розмірах. Розмір пені не може перевищувати розміру штрафу, накладеного відповідним рішенням органу Антимонопольного комітету України. Разом з тим, існують в практиці Антимонопольного комітету України випадки, коли розмір пені дорівнює розміру штрафу. Таким чином, несвоєчасна оплата штрафу може призвести до нарахування пені в розмірі, що дорівнює розміру штрафу.

Враховуючи наведене, у разі неможливості сплатити штраф за рішенням органу АМКУ у встановлений строк, необхідно звертатися до органів АМКУ з заявою для відстрочення та/або розстрочення сплати накладеного штрафу. Заява має містити обґрунтування та підтвердні документи неможливості сплати штрафу, який накладений органами Антимонопольного комітету України на ваше підприємство.
У зв’язку з тим, що підприємство не може довести неможливість сплати штрафу та не додає необхідні підтвердні документи, органи АМКУ відмовляють в такому відстроченні та/або розстроченні.

Наша компанія наддасть кваліфіковану допомогу при підготовці відповідної заяви до органів Антимонопольного комітету України.

З носіїв зовнішньої інформації, газет, журналів, екранів телевізорів ми постійно бачимо і чуємо про «найнижчі» ціни, «найкращий» товар, унікальність та безпечність лікарських засобів, вибір, бренд, товар «номер один» тощо.

Для збільшення продажу товарів, робіт, послуг суб’єкти господарювання вдаються до перебільшення їх дійсних властивостей, розповсюдження інформації, фактичних підтверджень якої насправді немає. За таких умов, подібна інформація буде кваліфікована АМКУ як така, що вводить в оману.

Поширення інформації, що вводить в оману, є окремим порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. У загальній структурі порушень їх частка становить 90%.

Під особливою увагою органів Антимонопольного комітету України знаходяться зовнішні вивіски, рекламні борди, слогани, упаковки, етикетки товарів, акційні наліпки тощо. Причому види ринків для Комітету значення не мають.
Твердження, що вводять в оману, можуть мати різні форми – усну, ілюстровану, письмову.

Для визнання АМКУ порушення у вигляді поширення інформації, що вводить в оману, способи викладення такої інформації значення не мають.

Так, за недобросовісну конкуренцію передбачено штрафні санкції у розмірі до 5% річного доходу. (Вказане необхідно враховувати і під час планування рекламних кампаній).

Для прикладу, в минулому 2018 році органи АМКУ припинили 168 порушень Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Із них – 53 порушення у вигляді недобросовісної конкуренції, стосовно яких Комітет прийняв рішення про накладення штрафних санкцій, та 115 — дій, що містили ознаки таких порушень, які були припинено відповідно до наданих органами Комітету рекомендацій суб’єктам господарювання.

Сама ж структура порушень, щодо кваліфікації відповідно до статей закону виглядає так:

– ст. 4. Неправомірне використання позначень – 25 порушень;

– ст. 15-1. Поширення інформації, що вводить в оману – 132 порушення;

– ст. 8. Дискредитація суб’єкта господарювання – 5 порушень;

– ст. 15. Досягнення неправомірних переваг у конкуренції – 3 порушення;

– ст. 1. Недобросовісна конкуренція – 2 порушення;

– ст. 19. Неправомірне використання комерційної таємниці – 1 порушення.

Загальна сума накладених відомством у 2018 році штрафів за порушення у сфері недобросовісної конкуренції сягає 24 108 000 грн.

1 липня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 1555-VII «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», розроблений Антимонопольним комітетом України з урахуванням зобов’язань, визначених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Зазначений Закон набрав чинності у повному обсязі 2 серпня 2017 року.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» Уповноваженим органом з питань державної допомоги визначено Антимонопольний комітет України.

Зокрема, АМКУ буде отримувати і розглядати всі повідомлення про нову і існуючу державну допомоги, а також визначати, які заходи з підтримки бізнесу можуть вважатися допустимими. Наприклад, АМКУ має право прийняти рішення про тимчасове або повне припинення незаконної державної допомоги та її повернення.

Крім того, можна не інформувати АМКУ про незначну державну допомогу. Такою вважається допомога одному суб’єкту господарювання, сукупний розмір якої не перевищує 200 тисяч євро протягом трьох років. Тільки якщо це не стосується підтримки експортних операцій або переважного використання вітчизняної продукції.

У той же час за підсумками року повідомляти АМКУ про незначну державну допомогу розпорядники все одно зобов’язані.

У випадку, якщо Ви вирішили отримати державну допомогу, проте у Вас виникають питання щодо оформлення необхідної документації, наша компанія готова надати Вам послуги щодо підготовки матеріалів та подальшого отримання такої допомоги.