ЩО ОСКАРЖИТИ В АМКУ, А ЩО – НІ?

На минулому тижні 09.11.2016 Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель зобов’язала комунальну установу «Одеська обласна клінічна лікарня» (м. Одеса) відмінити процедуру закупівлі радіологічного устаткування.

До Антимонопольного комітету України 21.10.2016 оскаржило дії Комунальної установи один з учасників процедури закупівлі товариство з обмеженою відповідальністю «Медігран Україна» (м. Київ).

Розпочато процедуру закупівлі 26 серпня 2016 року. Очікувана вартість 11 750 000 грн.

Скаржник зазначав, що не погоджується з рішенням замовника стосовно допущення до аукціону учасників процедури ТОВ «Лівін» та ТОВ «Медгарант» (свої пропозиції подали скаржник, ТОВ «Лівін» та ТОВ «Медгарант») у зв’язку з тим, що пропозиції зазначених учасників не відповідають умовам документації.

Так, ТОВ «Медгарант» замість договору оренди, як це вимагалось тендерною документацією, надало договір зберігання.

Колегією АМКУ за результатом розгляду скарги було встановлено, що у складі пропозиції ТОВ «Медгарант» міститься довідка про наявність обладнання та матеріального-технічної бази, в якій, зокрема, зазначено, що учасник має орендоване складське приміщення. Також у складі пропозиції ТОВ «Медгарант» міститься договір про надання послуг зберігання та додаткових послуг.

Разом з тим, цей договір не підтверджує наявність у ТОВ «Медгарант» орендованого складського приміщення.

Отже, у складі пропозицій ТОВ «Медгарант» відсутній договір оренди складського приміщення, що не відповідає умовам документації у цій частині.

Враховуючи положення законодавства у сфері публічних закупівель, тендерна пропозиція ТОВ «Медгарант» не відповідала вимогам документації, а тому замовник комунальна установа «Одеська обласна клінічна лікарня» мав відхилити її та відмінити процедуру закупівлі у зв’язку з тим, що до оцінки допущено пропозиції менше двох тендерних пропозицій.

Застосувавши дискримінаційний підхід під час розгляду пропозицій учасників (відхиливши пропозицію скаржника, але не відхиливши пропозицію ТОВ «Медгарант», яка не відповідала умовам документації), замовник порушив право ТОВ «Медігран Україна» на об’єктивний та неупереджений розгляд його пропозиції.

Враховуючи наведене, Колегія АМКУ зобов’язала комунальну установу «Одеська обласна клінічна лікарня» (м. Одеса) відмінити процедуру закупівлі радіологічного устаткування

Разом з тим, як зазначав скаржник, ТОВ «Лівін» та ТОВ «Медгарант» не підтвердили медико-технічні вимоги товару, тому допущення їх до аукціону було неправомірним. Зокрема, ТОВ «Медігран Україна» зазначає, що гарантійні листи в складі пропозицій учасників були від одних компаній, а в комплекті до мамографічної системи було запропоновано обладнання іншого виробника, оригінал листа від якого надано не було.

Замовник вимагав надання оригіналу гарантійного листа виробника товару або представника, дилера, дистриб’ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені документацією та пропозицією учасника процедури закупівлі.

Комунальна установа «Одеська обласна клінічна лікарня» зазначила, що на підтвердження учасники надали відповідні гарантійні листи. Мамографічна система з системою комп’ютерної радіографії (складова предмета закупівлі) – це сукупність певних складових, які, в свою чергу, утворюють єдину систему. Замовником не вимагалось надання будь-яких гарантійних зобов’язань на усі складові елементи  рентгендіагностичних систем та комплексів, про що зазначав у скарзі скаржник.

У зв’язку з тим, що у документації були відсутні вимоги щодо надання гарантійних листів від виробників, зокрема, складових мамографічної системи з системою комп’ютерної радіографії, Колегією АМКУ було встановлено, що в цій частині відсутні підстави для задоволення скарги.

Таким чином, в даному випадку скарга ТОВ «Медігран Україна» була задоволена частково.

Законодавством у сфері публічних закупівель передбачено – скарга повинна містити обґрунтування наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії або бездіяльності замовника, що суперечать законодавству у сфері публічних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи.

Орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі в межах одержаної за скаргою інформації та інформації, розміщеної в електронній системі закупівель.

Товари, роботи чи послуги, які пропонують подати учасники процедури закупівлі, повинні відповідати тим характеристикам, які наведені в тендерній документації.

У разі, якщо документація не містить відповідних вимог до складових предмета закупівлі, учасники такі документи не подають, і це не може бути підставою для відхилення такої пропозиції. Відповідно, скарги щодо відсутності в тендерній документації учасників документів, які не вимагались замовником, не підлягатимуть задоволенню органом оскарження.

Рекомендовані публікації

Додати коментар