Отримати дозвіл на узгоджені дії або на концентрацію від Антимонопольного комітету України?

Отримати дозвіл на узгоджені дії або на концентрацію від Антимонопольного комітету України?

Що таке узгоджені дії?

Відповідно до норм чинного законодавства, узгодженими діями є укладення суб’єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об’єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб’єктів господарювання.

Узгодженими діями є також створення суб’єкта господарювання, об’єднання, метою чи наслідком створення якого є координація конкурентної поведінки між суб’єктами господарювання, що створили зазначений суб’єкт господарювання, об’єднання, або між ними та новоствореним суб’єктом господарювання, або вступ до такого об’єднання.

Що таке концентрація?

Закон України «Про захист економічної конкуренції» під поняттям концентрація визначає:

1) злиття суб’єктів господарювання або приєднання одного суб’єкта господарювання до іншого;

2) набуття безпосередньо або через інших осіб контролю одним або кількома суб’єктами господарювання над одним або кількома суб’єктами господарювання чи частинами суб’єктів господарювання.

3) створення суб’єкта господарювання двома і більше суб’єктами господарювання, який протягом тривалого періоду буде самостійно здійснювати господарську діяльність, але при цьому таке створення не призводить до координації конкурентної поведінки між суб’єктами господарювання, що створили цей суб’єкт господарювання, або між ними та новоствореним суб’єктом господарювання;

4) безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання.

У кого слід отримати дозвіл на узгоджені дії або на концентрацію?

Учасники узгоджених дій, учасники концентрації, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, можуть звернутися із заявою про надання дозволу на узгоджені дії до Антимонопольного комітету України чи його територіальних відділень та із заявою про надання дозволу на концентрацію лише до Антимонопольного комітету України.

АМКУ не погоджує узгоджені дії якщо вони суттєво обмежують конкуренцію на всьому ринку чи в значній його частині та не дасть дозвіл на концентрацію у разі, якщо вона призведе до монополізації ринків чи обмеження конкуренції.

Як АМКУ розглядає отримані заяви на узгоджені дії або концентрацію?

Відповідно до пункту другого статті 26 Закону України «Про захист економічної конкуренції», заява вважається прийнятою до розгляду після 15 днів з дня її надходження, якщо протягом цього часу Антимонопольний комітет України не повернув заявнику заяву із повідомленням, що вона та інші документи не відповідають встановленим АМКУ вимогам і це перешкоджає її розгляду та якщо концентрація не заборонена відповідно до Закону України «Про санкції» .

Заява про надання дозволу на узгоджені дії розглядається відомством протягом трьох місяців з дня прийняття її до розгляду відповідним органом Антимонопольного комітету України, а заява про надання дозволу на концентрацію – протягом тридцяти днів з дня прийняття її до розгляду.

Чи може АМКУ відмовити у розгляді заяви?

Так. Є кілька випадків, коли відомство може залишити заяву без розгляду, а саме:

  • у разі надходження від заявника клопотання про відкликання заяви та якщо концентрація заборонена відповідно до Закону України «Про санкції», про що приймається розпорядження відповідних органів Антимонопольного комітету України.
  • у разі ненадання заявниками відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) суб’єктів господарювання – учасників концентрації.

Однак залишення заяви без розгляду не позбавляє заявника права звернутися до Антимонопольного комітету України чи його територіального відділення з повторною заявою.

Що буде якщо не подавати до АМКУ заяву про надання дозволу на узгоджені дії або концентрацію суб’єктів господарювання?

Відповідно до норм чинного законодавства, за концентрацію без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, у разі якщо наявність такого дозволу необхідна та за здійснення суб’єктами господарювання узгоджених дій, заборонених законом, АМКУ може Вас оштрафувати.

Очікуйте на штраф у розмірі до 5 % відсотків доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Тому, для того щоб уникнути непорозумінь з Антимонопольним комітетом України, слід звернутись за професійною юридичною консультацію до професіоналів. Зокрема, в компанії ADS Legal Group Вам допоможуть визначити необхідність отримання дозволу на концентрацію (аналіз наданих документів, аналіз формування групи пов’язаних осіб) та підготують всі необхідні документи для отримання дозволів на концентрацію або узгоджені дії.

Рекомендовані публікації

Додати коментар