Відстояти власні права та інтереси в сфері публічних закупівель?

Відстояти власні права та інтереси в сфері публічних закупівель?

До кого слід звернутися за захистом своїх прав?

Органом оскарження, відповідно до норм чинного законодавства, є Антимонопольний комітет України, який з метою неупередженого та ефективного захисту прав і законних інтересів осіб, пов’язаних з участю у процедурах закупівлі, утворює Постійно діючу адміністративну колегію (колегії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Вказана Колегія АМКУ якраз і займається виключно розглядом скарг.

Порядок оскарження процедури закупівлі повністю прописаний в статті 18 Закону України «Про публічні закупівлі».

Однак слід пам’ятати, що приводом до звернення учасника торгів – фізичної або юридичної особи до Органу оскарження, є порушення його законних інтересів та визначених прав в сфері публічних закупівель.

Як правильно подати скаргу до Органу оскарження?

Скарга подається суб’єктом оскарження у формі електронного документа через електронну систему закупівель.

Після її розміщення в електронній системі закупівель скарга автоматично вноситься до реєстру скарг і формується її реєстраційна картка. Потім скарга разом з реєстраційною карткою автоматично оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу.

Яка інформація повинна бути в такій скарзі?

Скаржник обов’язково має вказати в скарзі:

 • найменування замовника рішення, дії або бездіяльність якого оскаржуються;
 • ім’я (найменування), місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта оскарження;
 • підстави подання скарги, посилання на порушення процедури закупівлі або прийняті рішення, дії або бездіяльність замовника, фактичні обставини, що це можуть підтверджувати;
 • обґрунтування наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що суперечать законодавству у сфері публічних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи;
 • вимоги суб’єкта оскарження та їх обґрунтування.

Також до скарги слід додати документи та матеріали в електронній формі (у тому числі у вигляді pdf формату файла), що підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності замовника.

Увага! За подання скарги до Органу оскарження справляється плата в таких розмірах:

 • 5 000 гривень – у разі оскарження процедури закупівлі товарів або послуг;
 • 15 000 гривень – у разі оскарження процедури закупівлі робіт.

Тому до скарги обов’язково слід додати документ про здійснення оплати за подання скарги до Органу оскарження.

Чи є строки в які слід подати скаргу до Органу оскарження?

Так, і вказаний строк залежатиме від виду скарги, а саме:

 • Скарги, що стосуються тендерної документації та/або прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, що відбулися до закінчення строку, установленого для подання тендерних пропозицій, можуть подаватися до органу оскарження з моменту оприлюднення оголошення про проведення торгів, але не пізніше ніж за 4 календарних дні до дати, установленої для подання тендерних пропозицій.
 • Скарги, що стосуються прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, які відбулися після оцінки пропозицій учасників, подаються протягом 10 календарних днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір.
 • Скарги, що стосуються прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, які відбулися після розгляду тендерних пропозицій на відповідність технічним вимогам, визначеним у тендерній документації, та визначення відповідності учасників кваліфікаційним критеріям, подаються протягом п’яти календарних днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу протоколу розгляду тендерних пропозицій.

Однак у разі порушення цих строків скарга автоматично не буде прийнята системою електронних закупівель.

Чи може Орган оскарження залишити скаргу без розгляду?

Так, може якщо:

 • скарга не містить всієї інформації, яка необхідна для її розгляду;
 • Скаржник не вніс плату за подання скарги до Органу оскарження;
 • Замовник сам усунув порушення про які було зазначено в скарзі.

Також Орган оскарження може припинити розгляд скарги, якщо:

 • Скаржник сам відкликає свою скаргу;
 • Замовник прийняв рішення про відміну торгів чи визнав їх такими, що не відбулися.

Як довго Орган оскарження розглядає скаргу?

У строк, що не перевищує трьох робочих днів з дня внесення скарги до реєстру скарг, Орган оскарження повинен розмістити в системі електронних закупівель рішення про прийняття скарги до розгляду із зазначенням дати, часу і місця розгляду скарги або обґрунтоване рішення про залишення скарги без розгляду, або рішення про припинення розгляду скарги.

Система електронних закупівель автоматично оприлюднює прийняті органом оскарження рішення на веб-порталі Уповноваженого органу та розсилає повідомлення скаржнику та замовнику.

Датою початку розгляду скарги є дата оприлюднення реєстраційної картки скарги в електронній системі закупівель.

Строк розгляду скарги Органом оскарження становить 15 робочих днів з дати початку розгляду скарги.

Також, у разі прийняття скарги до розгляду процедура закупівлі призупиняється, до моменту винесення рішення Органом оскарження.

Слід також наголосити, що Колегія АМКУ розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі тільки в межах одержаної за скаргою інформації та інформації, розміщеної в електронній системі закупівель.

Відповідно, від того наскільки правильно та юридично грамотно Вами буде подана скарга до Органу оскарження, а також від Ваших матеріалів, які підтверджують порушення, і буде залежати рішення відомства.

Тому, щоб захистити свої інтереси, краще звертатись до спеціалістів ADS Legal Group, які вже не один рік надають якісні послуги у сфері публічних закупівель та здатні достойно представляти Ваші інтереси при оскарженні процедур закупівель.

Рекомендовані публікації

Додати коментар